X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20556
Przesłano:

Programowanie strukturalne i obiektowe (T.Pascal, C++, Java) - test

Imię i nazwisko: ........................................

1. Wywołanie procedury następuje przez:
a) Podanie jej nazwy
b) Podanie jej nazwy w instrukcji wyjścia
c) Podanie jej nazwy i odpowiednich parametrów

2. Zmienna lokalna :
a) Występuje tylko w obrębie danej funkcji, procedury
b) Występuje po Begin w programie głównym
c) Deklarowana jest przed procedurą, funkcją

3. void:
a) funkcji zostaje przypisana tylko jedna wartość
b) typ pusty
c) typ łańcuchowy
d) funkcja złożona o kilku typach

4. Zapis void zmien (int &a) świadczy o:
a) wykorzystaniu operatora
b) wykorzystaniu funkcji z jednym parametrem
c) przekazywaniu przez referencję

5. fabs (a):
a) manipulator służący do formatowania wejścia/ wyjscia
b) funkcja ustalająca ilość miejsc przeznaczonych do zapisu wartości zmienniej
c) dla dowolnej funkcji rzeczywistej wyznacza jej wartość bezwzględną

6. Inicjacja funkcji losującej:
a) srand(time(Null))
b) randomizes
c) rand()

7. Wskaźnik jest deklarowany z wykorzystaniem:
a) *
b) &
c) ::
d) ->

8. Kojarzenie zmiennej plikowej z fizycznym zbiorem danych:
a) reset
b) rewrite
c) append
d) assign

9. array[1..20] of typ_zmiennych:
a) deklaruje rekordy
b) deklaruje tablicę
c) deklaruję strukturę
d) deklaruję zmienne danego typu w funkcji

10. Przyjmuje wartość true jeśli znajduje sie na końcu pliku :
a) eof
b) eoln
c) seek
d) truncate

11. Nazwisko: string[30] :
a) Wykorzystywanie rekordu
b) Wykorzystywanie tablicy
c) Wykorzystywanie wskaźnika
d) Zapis do pliku nie więcej niż 30 znaków


Kryteria oceny:
96% - 100% celujący
86% - 95% bardzo dobry
71% - 85% dobry
56% - 70% dostateczny
50% - 55% dopuszczający

36 – 37 celujący
32 – 35 bardzo dobry
26 – 31 dobry
21 – 25 dostateczny
18 – 20 dopuszczający
<17 niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.