X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20522
Przesłano:
Dział: Artykuły

Jak należy dbać o zdrowie każdy starszak Ci to powie - zastosowanie narzędzi TOC w celu rozwiązywania problemów w zespołach

Scenariusz zajęcia diagnozującego umiejętności dzieci (praca zespołowa)
w grupie dzieci 6-letnich

Temat zajęcia: Jak należy dbać o zdrowie każdy starszak Ci to powie – zastosowanie narzędzi TOC w celu rozwiązywania problemów w zespołach.

Podstawa programowa:
V Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
1) Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia

IV Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych.
3) Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć

I Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
1) Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy
2) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych

III Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
1) Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
3) Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach

XIV Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
3) Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchowa potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania
4) Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania
6) Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
7) Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli

Cele etapowe:
• Stosowanie profilaktyki zdrowotnej – rozumienie zasad racjonalnego żywienia i stosowanie ich w życiu codziennym
• Doskonalenie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat i wyrażanie swoich pomysłów
• Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez wnikliwe analizowanie treści utworu
• Operowanie posiadana wiedzą - porządkowanie i posługiwanie się nią
• Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole podczas rozwiązywania problemów i zadań
• Rozwijanie aktywnego i twórczego podejścia do problemów

Cele operacyjne:
• Dz. prawidłowo posługuje się gałązką logiczną lub chmurką lub mapą mentalną jako formą wypowiedzi na temat zdrowego odżywiania
• dostrzega i rozumie związki oraz zależności przyczynowo-skutkowe a także ich konsekwencje dotyczące postaw prozdrowotnych
• potrafi opracować dzienny jadłospis, wykorzystując posiadaną wiedzę na temat racjonalnego żywienia
• potrafi rozwiązać szyfr i odczytać rebus
• ułoży wyrazy z liter i odczyta je
• rozpoznaje cyfry do 25
• podejmuje próby pisania wyrazów (nazw potraw)
• chętnie podejmuje działania zbiorowe, potrafi komunikować się i współpracować w zespole
• czuje się współodpowiedzialne za uzyskane wyniki

Metody i techniki aktywizujące: technika „śniegowej kuli”, narzędzia krytycznego myślenia TOC (gałązka, chmurka), mapa mentalna ( kwiatek, jadłospis), metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, „Sojusz metod” E. Arciszewskiej

Formy pracy: zespołowa (jednolita i zróżnicowana), grupowa

Środki dydaktyczne: arkusze z rozrysowaną gałązką oraz 2 chmurkami, arkusz, na którym naklejony jest środek kwiatka (do mapy mentalnej), tekst wiersza, szyfry i rebusy (dla każdego zespołu), arkusze papieru do układania jadłospisów, koperty z rozsypanką literową (nazwy posiłków), kartki, kredki, klej, odtwarzacz CD i płyty, dywaniki, tablice

Korzyści dla dziecka z pracy grupowej:
• rozwija wiarę we własne możliwości
• pozwala wzajemnie się uczyć i dzielić pomysłami
• uczy tolerancji, życzliwości
• uczy przestrzegania przyjętych zasad
• uczy słuchania i pełnienia różnych ról
• wdraża do współpracy


Przebieg zajęcia:

1. Powitanie gości. Piosenka „Chodźmy wszyscy tu do koła”.

2. . Wysłuchanie wiersza „Co jada Jola?”

Jaka jest Jola? Co ona je?
To nawet Janek z jej klasy wie.
Nie jada jabłek, nie jada jajek,
nie pije mleka.
Na widok sera zaraz ucieka.
Nie dla niej pomidor i kalarepa.
Te smakołyki omija z daleka.
Co jej dentysta powie?
Ja wiem.
Bo Jola je tylko słodki krem.

Rozmowa w kręgu – wspólne omówienie treści wiersza:
- Co jada Jola?
- Co powie Joli dentysta?
- Czy Jola odżywia się zdrowo?
- A co powinna jeść Jola? - wyciąganie wniosków przez dzieci na temat prawidłowego i zdrowego odżywiania się

3. „Czy odżywiam się zdrowo? Powiem tobie co jem” - technika śniegowej kuli (dzieci dyskutują w parach na temat swojego odżywiania. Później na polecenie nauczycielki łączą się w grupy cztero-, ośmioosobowe dalej ze sobą dyskutują, rozmawiają.

4. Podział na zespoły: n-lka wybiera liderów, a następnie każdy z nich wybiera po 1 osobie do swoich zespołów. Wybrane osoby wybierają po 1 dziecku kolejnym do swojego zespołu itd. aż wszystkie dzieci zostaną wybrane.

5. Praca w zespołach (zróżnicowana) :

I zespół - wykonanie gałązki logicznej TOC „Jeżeli będę jadł zbyt dużo słodyczy, to...” rysowanie lub zapisywanie na kartkach i naklejanie na arkuszach (w ramkach).

II zespół – wykonanie chmurki TOC „Jeść owoce i warzywa, czy nie jeść?”

III zespół - wykonanie chmurki TOC „Uprawiać ruch na świeżym powietrzu czy siedzieć przy komputerze?”
IV zespół – wykonanie kwiatka (mapa mentalna) „Co służy zdrowiu?”

Prezentacja i analiza wykonanych przez zespoły narzędzi.

6. Okrzyk:
„Jedz owoce i jarzyny
W nich mieszkają witaminy.
Kto je sobie lekceważy
Musi chodzić do lekarzy”.

8. Zabawy w parach wg W Sherborne:

- „Lustro” – jedno dziecko (z pary ) wykonuje określone ruchy, gesty, a drugie naśladuje je. Następnie zmiana ról.
- „Prowadzenie ślepca” – jedno dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez drugiego
- „Zaprzęgi” – jedno dziecko jest konikiem, a drugie woźnicą. Bieg po sali z omijaniem innych par.
- „Paczka” – jedno dziecko zwija się w kłębek, a drugie usiłuje „ rozwiązać” paczkę ciągnąc za ręce i nogi
- „Kto silniejszy?” – dzieci w parach siedząc na dywanie opierają się plecami o partnera (siad skulny) – jedno pcha, a drugie stara się pokonać opór (zmiana ról).

9. Szyfry – (rozwiązywanie w zespołach) - dzieci odszyfrowują nazwy zdrowych potraw i odczytują je (litery zaszyfrowane pod cyframi).

10. Okrzyk.

11. Rebusy ( w zespołach) – rozwiązywanie i odczytywanie rozwiązań przez liderów poszczególnych zespołów.

Rozwiązania: - sałatka owocowa
- sok pomidorowy
- surówka z kapusty
- twarożek ze szczypiorkiem.

12. ,,Układamy zdrowy jadłospis’’ – mapa mentalna. Zespoły otrzymują arkusze papieru, podzielone na 4 części oraz koperty z nazwami posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja - w formie rozsypanki literowej. Wspólnie układają wyrazy z liter i naklejają na arkuszach. Następnie planują, uzgadniają zdrowe posiłki na cały dzień i zapisują je lub rysują we właściwych miejscach.
Po skończonej pracy zespoły kolejno prezentują swoje jadłospisy pozostałym kolegom i koleżankom.

13. Ewaluacja „Czy zajęcie podobało mi się?. Jeżeli tak, to co najbardziej? Każde dziecko wypowiada się siedząc w kole.

14. Ocena pracy dzieci przez nauczycielkę. Podsumowanie pracy zespołów.

15. Pożegnanie gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.