X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20465
Przesłano:
Dział: Internat

Cykl zajęć "Śladami Ełku" część 2: Współczesność - jak jest dziś w mieście Ełk

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH


Temat: Cykl zajęć „Śladami Ełku” część 2 Współczesność – jak jest dziś w mieście Ełk.


Data- 21. 11. 2012 r.
Czas- 19:30- 20:30
Miejsce- Internat ZS nr 6 im. M. Rataja w Ełku
Uczestnicy- wychowankowie grupy II chł. i dz.
Prowadzący- wychowawca internatu mgr Alicja Kaczyńska
Hospitujący- Kierownik internatu mgr Katarzyna Tadejko

CEL GŁÓWNY- Rozwijanie tożsamości regionalnej

CELE:
- wychowanek zna położenie miasta Ełk na mapie Polski,
- potrafi przedstawić najważniejsze walory turystyczne miasta,
- potrafi wymienić nazwy ulic i zakłady pracy znajdujące się na terenie miasta,
- potrafi rozpoznać miejsca zabytkowe i współczesne,

METODY: asymilacja wiedzy - pogadanka, pokaz
Słowne- objaśnienia, praca z tekstem,
Praktycznego działania- ćwiczenia do wykonania
FORMY- praca indywidualna, praca w zespołach, zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE- karty pracy, załączniki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przypomnienie wiadomości z zajęć poprzednich poprzez uzupełnienie tekstu brakującymi wyrazami.
2. Wprowadzenie do tematu.
3. Prezentacja filmu pt. „ Ełk tu wracam”. Pogadanka na temat walorów turystycznych miasta Ełk.
4. Prezentacja filmu „ Spacer po Ełku”, objaśnienie położenia miejsc.
5. Podział na zespoły, ćwiczenie do wykonania – ułożyć zdania z rozsypani wyrazowej zał. 1
6. Ćwiczenie w grupach, rozpoznanie i nazwanie miejsc zabytkowych i współczesnych z wylosowanych obrazków.
7. Na podsumowanie zajęć, wykonanie przez zespoły prezentacji najciekawszych miejsc miasta Ełk.
8. Podziękowanie za udział w zajęciach.
załaczniki
ABWZMOCIJROSWZKMNARPPOJOKZLABSCDKNOIPIESAGZOOPSTAU

DFWJBANCLCGSDRKTEAWEPVDOLHPTUIKAEKOŁCAUZYSWHZNMK

RMIDTMGKIROCPDKMSICFEBNWJRIPGCKRZPTA

I grupa – ulice. Wychowankowie układają nazwy ulic z rozsypanki literowej.
Zapisują otrzymane nazwy.
II grupa – zakłady pracy. Wychowankowie układają nazwy zakładów pracy z rozsypanki sylabowej. Zapisują otrzymane nazwy.
ZA MIĘTA,KŁA,SNE, DY, BET, MUR, BUD, STI, PLA, TRAN, MET

III grupa – zabytki. Wychowankowie układają nazwy zabytków z rozsypanki sylabowej,
Zapisują otrzymane nazwy.

IV grupa – Wychowankowie zapisują nazwy miejsc przedstawionych na zdjęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.