X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20436
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Test wiedzy z literatury - Pan Tadeusz - II klasa gimnazjum

Grupa I

Podaj pełny tytuł Pana Tadeusza ........................................ ........................................
Do jakiego gatunku literackiego zaliczamy ten utwór? ...............................
Wymień 5 cech, które to potwierdzają ........................................
........................................
........................................
Jaką miara wierszowany napisany jest ten utwór? ........................................
Jaką nazwę nosi początkowy fragment Pana Tadeusza , a jaką końcowy? ........................................
Gdzie i kiedy ukazało się pierwsze wydanie Pana Tadeusza? ........................................
Wymień stosunki pokrewieństwa między postaciami:
Jacek Soplica – Tadeusz ........................................
Sędzia- Tadeusz ........................................
Jacek Soplica – Sędzia........................................
Stolnik – Zosia ........................................
W jakim zakonie służył ksiądz Robak?........................................
Co oznacza słowo kwestarz?.
Z jakimi wydarzeniami historycznymi kojarzą się daty wymienione w tytule utworu? ...................................
Jaka była geneza powstania Pana Tadeusza ? ........................................
........................................
Jakie odznaczenie otrzymał pośmiertnie Jacek Soplica? ........................................
Dokąd zesłana została Ewa z mężem? ........................................
O czym dowiaduje się umierający Jacek Soplica (wydarzenie) ? ........................................
Przed kim spowiadał się Jacek Soplica ze swojego życia? ........................................
W jaki sposób w dawnej Polsce odrzucano kandydata na męża? ........................................
Co było przedmiotem sporu między Sędzią a hrabią? ........................................
O czym nauczał młodzież przy kolacji Podkomorzy? ........................................
Wyjaśnij znaczenie słów:
a) dzięcielina pała ........................................
b) bursztynowy świerzop ........................................
Z jakim fragmentem Pana Tadeusza kojarzą ci się słowa?
a) ”Było to za Kościuszki czasów; Pan popierał
Prawo trzeciego maja i już szlachtę zbierał,
Aby konfederatom ciągnąc ku pomocy, ...” ........................................
b) „Konia , zawołał Rejent, konia z rzędem
I opiszę się jeszcze przed ziemskim urzędem,
Iż ten pierścień Sędziemu w salirijum(podarunek) złożę” ........................................
c) „Trzy dni tu będzie wisiał, potem do kaplicy
Złoży się, jako wotum dla Boga Rodzicy.” ........................................
d) „Miałem tam strzał dawniejszy, dostałem pod Jena,
Źle zgojony, a teraz draśniono – gangrena.” ........................................
Jakie miejsca utworu opisują cytowane fragmenty:
„ ... sień wielka, jeszcze dobrze zachowana,
Sklepienie całe – wprawdzie pękła jedna ściana,
Okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi;
Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi.” ........................................
„...Drzewa owocowe zasadzone w rzędy,
Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy (...)
Krągły słonecznik licem wielkim, gorejącym
Od wschodu do zachodu kreci się za słońcem” ........................................
Kim były osoby, które charakteryzują poniższe słowa:
a) opiekował się rodziną i majątkiem szlachty wyruszającej na wojnę ....................
b) niższy urzędnik sądowy ; doręczał pozwy, ogłaszał wyroki sadu ........................
c) najwyższy urzędnik ziemski w Królestwie; zajmował się rozstrzyganiem sporów ziemskich ..................................
Jakie przydomki nosił Gerwazy? ........................................
O co lub kogo toczył się spór Asesora i Rejenta ( podaj imiona ) ........................................

Grupa II

Jakie przydomki nosił Gerwazy? ........................................
Jaką miara wierszowany napisany jest ten utwór? ........................................
Podaj pełny tytuł Pana Tadeusza ........................................ ........................................
Do jakiego rodzaju literackiego zaliczamy ten utwór? ...............................
Wymień 5 cech epopei w Panu Tadeuszu ........................................
........................................
........................................
Co oznacza słowo kwestarz? ........................................
Co było przedmiotem sporu między Sędzią a hrabią? ........................................
Z jakimi wydarzeniami historycznymi kojarzą się daty wymienione w tytule utworu? ...................................
Jaką nazwę nosi początkowy fragment Pana Tadeusza , a jaką końcowy? ........................................
Gdzie i kiedy ukazało się pierwsze wydanie Pana Tadeusza? ........................................
Wyjaśnij znaczenie słów:
a) dzięcielina pała ........................................
b) bursztynowy świerzop ........................................
Jaka była geneza powstania Pana Tadeusza ? ........................................
........................................
W jakim zakonie służył ksiądz Robak?........................................
Jakie odznaczenie otrzymał pośmiertnie Jacek Soplica? ........................................
Dokąd zesłana została Ewa z mężem? ........................................
W jaki sposób w dawnej Polsce odrzucano kandydata na męża? ........................................
O co lub kogo toczył się spór między asesorem a Rejentem ? (podaj imiona))
Przed kim spowiadał się Jacek Soplica ze swojego życia? ........................................
Wymień stosunki pokrewieństwa między postaciami:
Jacek Soplica – Tadeusz ........................................
Sędzia- Jacek Soplica ........................................
Zosia – Telimena ........................................
Stolnik – Zosia ........................................

Z jakim fragmentem Pana Tadeusza kojarzą ci się słowa?
a) „Konia , zawołał Rejent, konia z rzędem
I opiszę się jeszcze przed ziemskim urzędem,
Iż ten pierścień Sędziemu w salirijum(podarunek) złożę” ........................................
b) „Trzy dni tu będzie wisiał, potem do kaplicy
Złoży się, jako wotum dla Boga Rodzicy.” ........................................
c) Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;” ........................................
d) „... lubił widoki niezwykłe i nowe,
Zwał je romansowymi, mawiał, że ma głowę
Romansową; w istocie był wielkim dziwakiem.” ................................. .............
Jakie miejsca utworu opisują cytowane fragmenty:
„...Drzewa owocowe zasadzone w rzędy,
Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy (...)
Krągły słonecznik licem wielkim, gorejącym
Od wschodu do zachodu kreci się za słońcem” ........................................
„ ... sień wielka, jeszcze dobrze zachowana,
Sklepienie całe – wprawdzie pękła jedna ściana,
Okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi;
Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi.” ........................................
Kim były osoby, które charakteryzują poniższe słowa:
d) najwyższy urzędnik ziemski w Królestwie; zajmował się rozstrzyganiem sporów ziemskich
e) niższy urzędnik sądowy ; doręczał pozwy, ogłaszał wyroki sadu ........................
f) opiekował się rodziną i majątkiem szlachty wyruszającej na wojnę ................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.