X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20427

Dotrzymujemy danego słowa - scenariusz zajęć w klasie II

Cele ogólne:

- doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
- swobodne wypowiedzi o dotrzymywaniu tajemnic,
- redagowanie i zapisywanie zdań – obietnic,
- tworzenie plakatu z obietnicami złożonymi nauczycielce,
- czytanie opowiadania „Umowa” J. Stańczakowej,
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań z niewiadomą odjemną i dodatnią,
- nauka kroków podstawowych tańca jive.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- wykonuje przysiady, krążenia szyją i tułowiem, krążenia ramion.
- powtarza kroki jive’a za nauczycielką,
- podczas tańca stosuje się do instrukcji nauczycielki,
- wykonuje obliczenia dodawania i odejmowania w zakresie 20 w pamięci,
- wyjaśnia, dlaczego należy zastanowić się, zanim się złoży obietnicę,
- formułuje zdania (obietnice) i zapisuje je,
- słucha czytanego opowiadania „Umowa” J. Stańczakowej,
- czyta głośno i ze zrozumieniem opowiadanie „Umowa”,
- przepisuje wyrazy, pamiętając o zasadzie, że „nie” z czasownikami piszemy oddzielnie,
- odnajduje wyrazy pokrewne tworzące rodziny wyrazów,
- opowiada o sytuacji, w której dotrzymał danego słowa,
- rozwiązuje równania z niewiadomą odjemną, odjemnikiem i składnikiem,
- układa treść zadania do ilustracji i rozwiązuje je.

Metody pracy:
- metoda asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z książką,
- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: klasyczna metoda problemowa, gra dyaktyczna
- metody waloryzacyjne: impresyjna, ekspresyjna,
- metody praktyczne: metoda ćwiczebna, metoda realizacji zadań wytwórczych.

Formy pracy:
- indywidualna jednolita,
- zbiorowa.


Środki dydaktyczne:
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń M. A. Szymańska „Już w szkole 2”, domino matematyczne, plansza na obietnice, paski papieru na obietnice, karteczki z działaniami przewiązane wstążką, pudełko na losy; zajęcia ruchowe: kartki A4 lub arkusze gazety, płyta CD z jivem, dyplomy „Mistrz Tańca.

Przebieg zajęć:

Zajęcia ruchowe
a) Część wstępna
1. Ćwiczenia porządkowo- dyscyplinujące
Zbiórka w dwuszeregu, powitanie, sprawdzenie listy obecności, podanie zadania lekcji, marsz.
Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach poznają kilka kroków jive’a i każdy, kto ładnie będzie pracował i na koniec zaprezentuje poznane kroki, zostanie nagrodzony niespodzianką.
2. Zabawa ożywiająca
„Kartka”
Przybory: kartka formatu A4
Nauczycielka trzyma kartkę papieru formatu A4. Tłumaczy dzieciom, że mają naśladować ruchy kartki.
Gdy nauczycielka zgina kartkę na pól – dzieci robią skłon; kładzie płasko na podłodze – dzieci się kładą; kładzie bokiem – dzieci kładą się na prawym lub lewym boku; macha kartką w górę i w dół – podskakują; zgniata - dzieci zwijają się w kłębek.
Ważne jest, by nauczycielka szybko zmieniała pozycje kartki.
3. Ćwiczenia kształtujące szyję, ramiona, tułów oraz nogi
Krążenia głowy w lewą i prawą stronę, krążenia ramion do przodu i do tyłu, krążenia tułowia, krążenia bioder, przysiady.
b) Część główna
Nauka kroków podstawowych jive’a.
Nauczycielka pokazuje dzieciom po kolei kroki składające się na krótki układ (m.in. kroki podstawowe - szase, kiki). Większość kroków zaczyna się od lewej nogi, dlatego można dzieciom oznaczyć lewą stronę zawiązując na ręce wstążkę.
c) Część końcowa
1. Zabawa wyciszająca
,,Duch”
Przybory: zbędne
Dzieci siedzą w ciszy, w kole i z zamkniętymi oczami. Jedno z dzieci chodzi poza kołem, starając się, by go nikt nie usłyszał. Które z siedzących dzieci usłyszy, że „duch” stoi za nim, podnosi rękę. Jeśli rzeczywiście miała rację, w nagrodę zostaje „duchem”, jeśli nie, „duch” krąży dalej.
2. Ćwiczenia porządkowo - dyscyplinujące
Zbiórka w dwuszeregu, rozdanie dyplomów „ Mistrz tańca” dzieciom, powrót do sali i przebranie się.
I Część wstępna
1. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Domino matematyczne.
Nauczycielka rozwiesza w różnych miejscach sali kartonowe kostki domina. Na każdej kostce jest działanie matematyczne na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 oraz wynik innego działania. Na tablicy wisi pierwsza kostka, dzieci muszą odnaleźć w sali kostkę z wynikiem działania i rozwiązać kolejne. Gdy wszystkie kostki będą na tablicy w odpowiedniej kolejności, jedno dziecko je odwraca i odczytuje temat dnia:
„Dotrzymujemy danego słowa”

II Część główna
1. Co to znaczy dotrzymywać danego słowa?- pogadanka.
Nauczycielka zadaje pytania związane z tematem lekcji:
- Co to znaczy dotrzymywać danego słowa?
- O czym należy pamiętać przy składaniu obietnicy?
- Co się dzieje, kiedy nie spełnimy danych obietnic?
- Czy obietnice składane mamie, tacie są tak samo ważne, jak obietnice składane siostrze lub bratu? Itp.
2. Składamy obietnice – robienie plakatu.
Nauczycielka prosi dzieci, by zastanowiły się, jakie obietnice mogą złożyć swojej pani i kolegom / koleżankom z klasy.
Nauczycielka wiesza na tablicy ozdobioną planszę. Dzieci zgłaszają swoje pomysły, zapisują je na specjalnych kartkach i przyklejają do planszy. Na koniec każde dziecko podpisuje się pod obietnicami. Plakat zostaje powieszony w klasie, by przypominać dzieciom o ich obietnicach.
Następnie kilka wybranych obietnic dzieci przepisują do zeszytu.
3. Słuchanie czytanego przez nauczycielkę opowiadania „Umowa”.
Nauczycielka zaprasza dzieci na dywan i czyta im opowiadanie J. Stańczakowej pt. „Umowa”. Następnie prosi jedno dziecko, by przeczytało je ponownie. Później dzieci odpowiadają na pytania dotyczące opowiadania:
- Jaką umowę zawarła Dominika ze swoją babcią? Dlaczego ta umowa była dla nich taka ważna?
- Jaki inny tytuł nadalibyście temu opowiadaniu?
4. Dotrzymujemy obietnic - praca z zeszytem ćwiczeń.
Dzieci otwierają ćwiczenia na str. 75 i wykonują polecenia:
a) Polecenie 1 – Uzupełniają zdania czasownikami z ramki (pamiętając, że „nie” z czasownikami piszemy oddzielnie.
b) Polecenie 2 – Odszukują wyrazy pokrewne.
c) Polecenie 3 -Opowiadają o sytuacji, w której dotrzymali danego słowa.
d) Polecenie 5 - Kolorują obietnice, które mogą dotrzymać.
Dzieci przepisują temat do zeszytów od edukacji polonistycznej.
Praca domowa: dzieci piszą w zeszycie, jak rozumieją zdanie:
„Dotrzymuj danego słowa”
5. Zabawa „Idący cień”.
Dzieci ustawione parami. Jedno dziecko idzie do przodu udając wymyśloną przez siebie postać, a drugie jest jego cieniem (cień podąża za nim i naśladuje jego ruchy). Na sygnał nauczycielki dzieci zamieniają się rolami (cień staje się przewodnikiem).
6. Zabawa matematyczna „Krążące pudełko”
Dzieci siedzą w kole. W czasie powtarzania wyliczanki np. Entliczek pentliczek (lub trwania muzyki) krąży pudełko, gdy padną ostatnie słowa wyliczanki, dziecko, u którego znajduje się pudełko, wyjmuje jeden los, z zapisanym równaniem. Dziecko ma za zadanie rozwiązać je na tablicy. Jeśli wykona to poprawnie, otrzymuje naklejkę.
Przykładowe równania:
a) x – 5 = 5
b) x – 3 = 9
c) x + 4 = 8
d) 5 + x = 15
e) 6 + x = 13
f) 15 – b = 7
g) 20 – y = 12
h) 1 + z = 19
i) a + 17 = 20
j) 7 + c = 17
k) 4 + z = 12
l) 18 – a = 7
7. Układanie zadań do ilustracji.
Nauczycielka rozdaje dzieciom karty pracy, na których znajduje się ilustracja. Zadaniem dzieci jest ułożyć treść zadania i rozwiązać je. (Karta pracy 1)
8.Podsumowanie zajęć, nagrodzenie aktywnych dzieci.
Nauczycielka zadaje dzieciom pytania: Czego się dzisiaj dowiedziały? O czym należy pamiętać składając obietnice? Itp.

Dzieciom, które były najbardziej aktywne, nauczycielka zaznacza punkt - światełko na specjalnej planszy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.