X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20372
Przesłano:

W karnawale - konspekt zajęć zintegrowanych

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

Krąg tematyczny: W karnawale

Temat dnia: Wkrótce będzie bal!

Zapis w dzienniku: Przeczytanie wiersza D. Gellner „Przyjęcie”. Wspólne przygotowanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego dziewczynka nie poszła na bal. Rozwiązanie krzyżówki . Układanie rozsypanki – zaproszenia na bal. Zasady redagowania tekstu zaproszenia. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z płaceniem. Układanie zadań do ilustracji. Obliczenia w zakresie 30. Wykonanie projektu stroju karnawałowego w programie MS PAINT.

Prowadzący: Monika Grabowska
Klasa: 2 a
Data realizacji: 09.01.2013
Miejsce zajęć: sala lekcyjna
Czas trwania zajęć: 4 godziny

Cel główny: Ugruntowanie wiedzy na temat zwyczajów karnawałowych

Cele szczegółowe:
• redagowanie treści zaproszenia na bal,
• zapoznanie się z wyglądem i warunkami życia sójek,
• współpraca w pracy zespołowej,
• obliczenia pieniężne – porównywanie sum i różnic,
• wykorzystanie ekspresji twórczej w pracy w programie MS Paint.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• swobodnie wypowiada się nt. treści wiersza,
• wyjaśnia znaczenie powiedzenia „Wybiera się jak sójka za morze”,
• wie jak wygląda i żyje sójka,
• zapisuje samodzielnie treść zaproszenia,
• używa zwrotów grzecznościowych,
• wykonuje pracę w programie MS Paint.
• chętnie bierze udział w dramie,
• współdziała z innymi w pracy nad powierzonym zadaniem,
• uczestniczy w dyskusji nt. przeprowadzonych zajęć.
Cele rewalidacyjne:
• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi podczas wykonywania zadań;
• przyspieszanie tempa pracy;
• wdrażanie do dokładności w wykonywaniu zadań;

Metody pracy (wg M. Kwiatkowskiej):
• czynne,
• słowne,
• oglądowe.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: zestaw podręczników „Nowe już w szkole 2”, Słownik Wyrazów Obcych, karty pracy, prezentacje interaktywne na CD, podstawowy zestaw komputerowy, tablica interaktywna, program graficzny MS PAINT.
PRZEBIEG ZAJĘĆ

I ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE:

1.Przywitanie z uczniami
2.Sprawdzenie listy obecności
3.Sprawdzenie i omówienie pracy domowej

II OBSERWACJA UKIERUNKOWANA I OPRACOWANIE NOWEGO MATERIAŁU

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej rymowankę ( zał. nr 1 ). Następnie rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy z krzyżówką (zał. nr 2). Dzieci wybierają z rymowanki nazwy postaci i umieszczają w diagramie w takiej kolejności w jakiej występują w rymowance. Wspólne odczytanie hasła „KARNAWAŁ”. Wklejenie diagramów do zeszytów przedmiotowych. Rozmowa kierowana nt. znaczenia hasła. Odszukanie hasła „karnawał” w słowniku wyrazów obcych.

2. Zapoznanie się ze staropolskimi zwyczajami karnawałowymi.
Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje informacje nt. dawnych zwyczajów karnawałowych i zestaw pytań związanych z tekstem (zał. nr 3). Każda grupa udziela kolejno odpowiedzi .

3. Głośne, wyraziste czytanie przez wybranych uczniów wiersza D. Gellner „Przyjęcie”
Pogadanka nauczyciela z dziećmi nt. treści wiersza (P. cz. 1, s. 96). Dzieci opowiadają, jak dziewczynka przygotowywała się do przyjęcia, wyszukują w tekście fragmenty opisujące stroje, jakie przymierzała.

4. Układanie listy zadań, jak należy przygotować się do zabawy.
Dzieci pod kierunkiem nauczyciela wypełniają karty pracy w zeszytach ćwiczeń (Ćw. cz. 2, s. 82, z.1).

5. Wybieranie nazw ubrań i rekwizytów, nad którymi zastanawiała się bohaterka.
Dzieci wybierają z rozsypanki wyrazowej te nazwy strojów, które wystąpiły w wierszu (Ćw. cz. 2, s. 82, z.2).

6. Kolorowanie powiedzenia pasującego do bohaterki wiersza.
Dzieci z rozsypanych powiedzeń wybierają to, które najlepiej opisuje zachowanie bohaterki - „Wybiera się jak sójka za morze”. Nauczyciel prezentuje na tablicy interaktywnej zdjęcia sójki zwyczajnej i sójki syberyjskiej oraz informacje na temat wyglądu i trybu życia ptaków. Nauczyciel wyjaśnia klasie, co oznacza to powiedzenie ( zał. nr 4). Wspólne układanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego bohaterka nie poszła na przyjęcie. Wyświetlenie gotowej informacji na tablicy interaktywnej i przepisanie jej przez dzieci do zeszytów przedmiotowych (zał. nr 6).

7. Układanie rozsypanki - zaproszenia na bal.
Dzieci pod kierunkiem nauczyciela ustalają, co powinno się znaleźć na zaproszeniu na bal. Zapisują gotowe zdania nie w zeszytach ćwiczeń, ale na zaproszeniach otrzymanych od nauczyciela (zał. nr 7). Po wypełnieniu zaproszeń i pokolorowaniu ich kredkami, wklejają je w puste miejsce w zeszycie ćwiczeń (Ćw. cz. 2, s. 83, z. 4).

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z płaceniem. Układanie zadań do ilustracji. Obliczenia w zakresie 30.
Uczniowie grupują figury geometryczne, odczytują z nich hasło „karnawał”. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela rozwiązują w zeszycie ćwiczeń zadania tekstowe, zadania do ilustracji oraz wypełniają tabelki funkcyjne.(M. cz. 2, s. 56-57).

9. Drama - Kim można być na balu karnawałowym?
Wybrane dzieci za pomocą pantomimy prezentują postać, w którą chciałyby się wcielić podczas balu. W przypadku trudności z rozszyfrowaniem postaci, uczniowie podpowiadają, jakie rekwizyty wchodzą w skład stroju karnawałowego danej postaci. Klasa odgaduje, co to za postać, a nauczyciel wybiera kolejnego „aktora”.

10. „Mój wymarzony strój karnawałowy” – praca w programie MS Paint.
Dzieci po wskazówkach nauczyciela wykonują projekt balowego przebrania.

III. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

1. Rozmowa z dziećmi na temat minionych zajęć.
Kończenie zdań: Potrafię już zrobić..., Nauczyłem się..., Mogę...

2. Praca domowa
Naucz się czytać z odpowiednią intonacją wiersz „D. Gellner „Przyjęcie” (P. cz. 1, s. 96).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.