X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20265
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Projekt międzyprzedmiotowy matematyka - fizyka - chemia - geografia: Matematyczne potyczki na co dzień "Bez procentów ani rusz"

Projekt międzyprzedmiotowy
matematyka – fizyka – chemia – geografia
MATEMATYCZNE POTYCZKI NA CO DZIEŃ
„Bez procentów ani rusz”

Projekt edukacyjny polega na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu jakiegoś zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią wiedzy wszelkimi dostępnymi uczniowi metodami, w tym matematycznymi.
Zadania odwołujące się do otaczającej rzeczywistości, zawierające prawdziwe dane, dostarczające ciekawych informacji, wymagają wykonywania różnorodnych czynności, sprawiają, że matematykę uczeń widzi w sposób naturalny i użyteczny.

Cel projektu:
- Rozwijanie u uczniów umiejętności rozumienia pojęć: ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego, procentu -
w kontekście różnych sytuacji życia codziennego;
- Rozwijanie umiejętności obliczania procentów;
- Rozwijanie umiejętności definiowania problemu;
- Rozwijanie umiejętności planowania pracy;
- Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych, komunikowania się, dyskutowania, podejmowania decyzji;
- Rozwijanie umiejętności dokonywania selekcji informacji;
- Rozwijanie u uczniów umiejętności opracowywania i prezentacji danych (materiałów) w formie pisemnej oraz multimedialnej;
- Rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny i oceny swojej pracy.

Organizacja i przebieg:
1.Zapoznanie uczniów z metodą projektów, wyjaśnienie zasad pracy nad projektem.
2.Wprowadzenie w tematykę, wskazanie rozwiązań możliwych do wykorzystania w projekcie.
3.Podzielenie uczniów na zespoły / nadzór nad tworzeniem się zespołów.
4.Opracowanie dokładnej instrukcji wykonania projektu, która powinna zawierać wszystkie elementy istotne dla wykonania zadania w sposób poprawny: cel projektu, standard, jaki powinien on spełniać, zadania dla uczniów: odpowiedzialni nauczyciele matematyki, fizyki i chemii, geografii.
5.Punktacja / co będzie oceniane:
- sformułowanie celu i opracowanie planu projektu – 10
- pozyskanie źródeł informacji, wykonanie badania – 20
- opracowanie sprawozdania – 20
- prezentacja projektu – 50
------------------------------------------------------------Razem 100 punktów.

- Uczniowie dokonują prezentacji oraz samooceny własnej pracy i oceny skuteczności współpracy w zespole według wcześniej ustalonych zasad.
- Nauczyciel organizuje od strony technicznej prezentację, decyduje, kiedy ma się odbyć, ocenia projekt na podstawie wcześniej przyjętych kryteriów.
- Nauczyciel ocenia pracę grupy na bieżąco.
- Ocena: 30 – 49 – dostateczna; 50 – 69 – dobra; 70 – 89 – bardzo dobra; 90– 100 – celująca.

TEMATY:
1. Lokata w banku;
2. Najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy;
3. Procenty w sklepie;
4. Podatki;
5. Statystyka – diagramy procentowe;
6. Stężenia procentowe w życiu codziennym;
7. Sprawność urządzeń mechanicznych i elektrycznych;
8. Chiny w liczbach i procentach;
9. Indie w liczbach i procentach;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.