X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20234
Dział: Przedszkole

Plan dydaktyczno - wychowawczy na miesiąc listopad 3,4-latki

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
05.11. – 16.11.2012 – Jesienna szaruga
19.11. - 30.11.2012 – Przygotowania zwierząt do zimy

TREŚCI PROGRAMOWE:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
• Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
• Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
• Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
• Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

SPACERY, ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Cele:
- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie,
- obserwowanie jesiennej pogody,
- obserwowanie drzew,
- obserwowanie zachmurzenia, określanie kolorów i kształtów chmur,
- korzystanie z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu,
- kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia,
- przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu oraz korzystania ze sprzętu do zabawy,
- przestrzeganie zasad w grach i zabawach zespołowych,
- próby samodzielnego ubierania się w szatni,
- kształtowanie nawyku mycia rąk po powrocie do przedszkola.

BAJKOTERAPIA
Cele:
- wyciszenie, odprężenie,
- wskazywanie bohaterów pozytywnych i negatywnych,
- wskazywanie miejsca przebiegu akcji,
- opisywanie wyglądu bohaterów.

KONTAKTY Z RODZICAMI
- rozmowy indywidualne
Działania podejmowane w I i III części dnia:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków,
-wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
- ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem głosek, śpiewaniem lub recytowaniem wierszy,
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek, krótkich tekstów,
- wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych i indywidualnych,
- stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami (3,4-latki)
- składanie pociętych obrazków w całość wg podanego wzoru (3,4-latki) lub bez wzoru (5-latki),
- układanie prostych (3,4-latki) lub złożonych(5-latki) kompozycji wg podanego wzoru,
- śpiewanie lub wymawianie tekstu z różną intonacją, z różnym natężeniem głosu, wysoko lub nisko,
- słuchanie utworów instrumentalnych,
- uczestniczenie w zabawach rozwijających poczucie rytmu,
- uczestniczenie w zabawach rozwijających prawidłową artykulację głosek,
- rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów, zadawanie pytań, analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie,
- słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej,
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
- uczestniczenie w zabawach logorytmicznych,
- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych – budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych,
- improwizowanie piosenek ruchem,
- zabawy paluszkowe.

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIENNA SZARUGA
05.11.2012
Temat dnia: Deszczowa pogoda

• Rozmowa na temat deszczowej jesiennej pogody w oparciu o ilustracje połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi na podstawie baśni W. Sutiejewa „Spotkanie pod grzybkiem”
Dzieci będą:
- rozwiązywać zagadkę słowną (deszcz)
- oglądać ilustracje przedstawiające jesienny deszcz; wypowiadać się na temat wyglądu nieba i świata w deszczowy dzień,
- próbować odpowiedzieć na pytanie: „Co robi deszcz?”,
- słuchać odgłosów padającego deszczu; zwracać uwagę na intensywność dźwięków,
- obserwować doświadczenie przeprowadzone przez n-lkę,
- wiedzieć, skąd się bierze deszcz,
- słuchać baśni; naśladować odgłosy padającego deszczu i zwierząt w niej występujących,
- próbować wyjaśnić, dlaczego deszcz jest potrzebny.


06.11.2012
Temat dnia: Wesoła matematyka

• Klucz do uczenia się. Matematyka Sensoryczna.
• Zestaw zabaw ruchowych nr 5


07.11.2012
Temat dnia: Deszczowa muzyka

• Osłuchanie z piosenką „Jesienne czary”
Dzieci będą:
- rytmizować słowa „Pada deszcz” i naśladować odgłosy deszczu, uderzając ręką w gazetę,
- określać tempo i nastrój piosenki,
- podczas przerwy w grze na bębenku, dopowiadać wyrazy dźwiękonaśladowcze, wykorzystując słowa piosenki,
- powtarzać za n-lką rymowankę i próbować ją zilustrować, wykonując palcem w powietrzu odpowiednie ruchy, naśladując n-lkę.
- poruszać się przy muzyce, trzymając w rękach paski niebieskiej bibułki, podczas przerwy w grze – układać z bibułki na dywanie kształt chmury.


08.11.2012
Temat dnia: Malujemy deszczyk

• Słuchanie utworu F. Chopina połączone z malowaniem deszczu farbami techniką „mokre na mokre”:
Dzieci będą:
- określać nastrój utworu oraz o czym opowiada,
- reagować ruchem na dźwięk bębenka,
- wypowiadać się na temat: „Co by było, gdyby deszcz był kolorowy?”,
- gnieść kartki, spryskiwać je wodą,
- rozcieńczoną farbą malować padający deszcz podczas słuchania utworu.


09.11.2012
Temat dnia: Kolorowe kalosze

• Osłuchanie z wierszem M. Golc „Kalosze” ilustrowanym sylwetami, połączone z ozdabianiem sylwety kalosza
Dzieci będą:
- uważnie słuchać wiersza, odpowiadać na pytania związane z jego treścią,
- ustawiać się przy krążku w takim samym kolorze, jak sylweta kalosza,
- rozróżniać i nazywać kolory: niebieski, czerwony i żółty,
- układać sylwety kaloszy na „półkach” o tym samym kolorze,
- grupować kalosze wg wielkości, stosować określenia „mały” i „duży”,
- kolorować sylwety kaloszy oraz naklejać na nie ozdoby wycięte z folii samoprzylepnej,
- dbać o estetyczny wygląd pracy.
12.11.2012
Temat dnia: Kolorowe parasole

• Opowiadanie n-la na podstawie historyjki obrazkowej pt. „Przygoda z parasolem” połączone z wykonaniem pracy plastycznej „Nasze parasolki”
Dzieci będą:
- rozwiązywać zagadkę słowną (parasol),
- oglądać różne parasole, opisywać ich wygląd,
- segregować je od względem wielkości,
- wiedzieć, do czego służy parasol,
- reagować na hasło, podnosząc krążek nad głowę,
- uważnie słuchać opowiadania ilustrowanego obrazkami,
- odpowiadać na pytania związane z treścią historyjki,
- stawać pod parasolem w takim samym kolorze, jak kartonik pokazywany przez n-lkę,
- opowiadać historyjkę na podstawie obrazków (chętne dzieci),
- obserwować pokaz wykonywania pracy plastycznej przez n-lkę,
- prawidłowo naklejać czaszę i rączkę parasola na wykonanej wcześniej pracy plastycznej techniką „mokre na mokre”,
- przyklejać na parasolce elementy zdobnicze wycięte z kolorowego papieru,
- dbać o estetyczny wygląd pracy.


13.11.2012
Temat dnia: Wesoła matematyka

• Klucz do uczenia się. Matematyka Sensoryczna.
• Zestaw zabaw ruchowych nr 5


14.11.2012
Temat dnia: Deszczowe muzykowanie

• Instrumentalizacja piosenki „Jesienne czary”
Dzieci będą:
- uderzać palcami o kartkę papieru z różnym natężeniem, w zależności od intensywności słyszanych dźwięków padającego deszczu,
- ilustrować dźwiękiem obrazki za pomocą instrumentów perkusyjnych,
- ilustrować za pomocą instrumentów zjawiska atmosferyczne, zgodnie ze słowami piosenki,
- kolorować przedmioty, które chronią przed deszczem.


15.11.2012
Temat dnia: Z wizytą w teatrze

• Wyjazd do teatru „Zaczarowany Świat” na spektakl pt.:
Dzieci będą:
- znać tytuł przedstawienia,
- oglądać przedstawienie teatralne,
- zachowywać się kulturalnie w teatrze,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki.

16.11.2012
Temat dnia: Wiatr psotnik

• Zabawy z wiatrem w oparciu o opowiadanie M. Golc „Psotnik wiatr” połączone z wykonaniem wiatraczka
- dmuchać na leżące na dłoniach papierowe serwetki, podczas przerwy w grze na bębenku,
- uważnie słuchać opowiadania; wiedzieć, kto narobił bałaganu w ogródku Hani i w jaki sposób to zrobił,
- wiedzieć, skąd się bierze wiatr; obserwować pracę suszarki do włosów i wentylatora,
- podawać swoje propozycje, do czego służy wiatr,
- naśladują ruchem liście na wietrze, w zależności od tempa słyszanej muzyki,
- obserwować ruch liści pod wpływem podmuchu powietrza z suszarki do włosów,
- obserwować czynności n-lki podczas wykonywania wiatraczka,
- kolorować szablon wiatraczka, a następnie wycinać go (dzieci 4 i 5-letnie),
- przypinać różki wiatraczka do patyczka za pomocą pinezki,
- bezpiecznie posługiwać się nożyczkami i pinezkami,
- dmuchać we wiatraczki z różną siłą, wg poleceń n-lki, pamiętając o wdechu powietrza nosem, a wydechu ustami,
- obserwować ruchy wykonanych wiatraczków podczas spaceru.


TEMAT KOMPLEKSOWY: PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY

19.11.2012
Temat dnia: Spacerkiem po lesie

• Rozmowa na temat leśnych zwierząt w oparciu o inscenizację utworu I. Salach „Kto w lesie mieszka”
Dzieci będą:
- ważnie oglądać inscenizację, wymieniać i wskazywać zwierzęta leśne występujące w inscenizacji,
- dzielić nazwy zwierząt na sylaby,
- opisywać wygląd tych zwierząt,
- umieszczać w odpowiednich miejscach sylwety leśnych zwierząt na makiecie przedstawiającej las,
- naśladować poruszanie się leśnych zwierząt,
- rysować tyle kresek, ile zwierząt danego gatunku znajduje się na obrazkach; kolorować zwierzęta.


20.11.2012
Temat dnia: Wesoła matematyka

• Klucz do uczenia się. Matematyka Sensoryczna.
• Zestaw zabaw ruchowych nr 6


21.11.2012
Temat dnia: Ruda wiewióreczka

• Osłuchanie z piosenką „Orzeszek” połączone z wydzieranką z kolorowego papieru „Wiewióreczka”
Dzieci będą:
- maszerować rytmicznie zgodnie ze zmieniającym się tempem muzyki,
- wiedzieć, jak wygląda wiewiórka,
- znać zwyczaje wiewiórek,
- uważnie słuchać piosenki,
- określać nastrój i tempo piosenki,
- wiedzieć, co robiła wiewiórka i czego szukała w lesie,
- podczas pierwszej zwrotki skakać jak wiewiórki,
- podczas refrenu maszerować, klaszcząc rytmicznie,
- podczas drugiej zwrotki naśladować jedzenie orzechów,
- podczas przerwy w muzyce wymawiać rytmicznie tekst refrenu z różną intonacją,
- powtarzać za n-lką tekst piosenki, na zasadzie echa,
- drzeć kolorowy papier na kawałki,
- wypełniać posmarowany klejem kontur wiewiórki, kawałkami kolorowego papieru,
- dbać o estetyczny wygląd pracy,
- sprzątać swoje stanowisko po zakończonej pracy,
- myć ręce po wykonanym zadaniu.


22.11.201
Temat dnia: Kolczasty jeż

• Osłuchanie z wierszem D. Gellner „Kolczasty jeżyk”
Dzieci będą:
- słuchać wiersza ilustrowanego sylwetą jeża,
- wiedzieć, jak wygląda jeż,
- znać zwyczaje jeża,
- chodzić na czworakach, naśladując spacerujące jeże, podczas gry na bębenku,
- zwijać się w kłębek podczas pauzy,
- dopowiadać rymujące się słowa w wierszu,
- powtarzać słowa wiersza za n-lką,
- wypełniać kontury jeża plasteliną,
- umieszczać wykałaczki w plastelinie,
- porządkować swoje stanowisko po skończonej pracy.


23.11.2012
Temat dnia: Wraz z Kolczatkiem przygotowujemy się do zimy

• Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Bechlerowej „Kolczatek”
Dzieci będą:
- uważnie słuchać opowiadania,
- odpowiadać na pytania związane z treścią opowiadania,
- układać obrazki tworzące historyjkę wg właściwej kolejności,
- opowiadać historyjkę własnymi słowami,
- dmuchać w liście tak, aby przykryć nimi sylwetę jeża,
- rytmizować tekst o jeżyku w różnym tempie oraz intonacji.


26.11.2012
Temat dnia: Dzień Pluszowego Misia

• Zabawy z Pluszowym Misiem
Dzieci będą:
- przedstawiać swoje misie,
- słuchać wiersza Z. Bronikowskiej „Miś idzie do p-la” i rozmawiać na temat jego treści,
- tańczyć przy piosence „Pluszowy miś” ze swoim misiem,
- jeść płatki kukurydziane z miodem bez użycia rąk,
- skakać w dal,
- nieść wykałaczkę w rękawicy bokserskiej,
- zrywać ogon Kłapouchego,
- rozwiązywać zagadki o misiach znanych z bajek,
- wykonywać misiom masażyk relaksacyjny,
- ozdabiać ciasteczka w kształcie misia,
- wypełniać kontury Kubusia Puchatka kuleczkami z bibuły,
- zgodnie działać w grupach.


27.11.2012
Temat dnia: Wesoła matematyka

• Klucz do uczenia się. Matematyka Sensoryczna.
• Zestaw zabaw ruchowych nr 6


28.11.2012
Temat dnia: Leśna orkiestra

• Instrumentalizacja piosenki „Orzeszek”
Dzieci będą:
- ilustrować piosenkę ruchem,
- wystukiwać rytm piosenki orzeszkiem na krążku: zwrotki – dookoła krążka, refren - od boku do boku,
- rozpoznawać instrumenty perkusyjne po dźwięku,
- grać rytmicznie na instrumentach perkusyjnych wg wskazówek „dyrygenta” (najpierw n-lki, potem chętnych dzieci),
- szukać dziecka – „Wiewióreczki” słuchając oklasków o różnym natężeniu (cicho- poszukujący jest daleko od „wiewiórki” , głośno, gdy się do niej zbliża),
- szukać maskotki wiewiórki, na zasadzie zabawy „Ciepło – zimno”; określać jej położenie, używając przyimków: „za”, „pod”, „obok”, „przed”, „na”.


29.11.2012
Temat dnia: Zimowe zapasy (zajęcie otwarte dla rodziców hospitowane przez dyrektora)

• Zabawy dydaktyczne w oparciu o wiersz W. Grodzieńskiej „Zimowe zapasy”
Dzieci będą:
- słuchać uważnie wiersza i wypowiadać się na temat jego treści,
- wykonywać proste polecenia proponowane w czasie ćwiczeń, zarówno obrazowane ruchem, jak i słowem,
- posługiwać się w czasie zabaw liczebnikami od 1 do 4,
- przeliczać oczka na kostce oraz materiał przyrodniczy,
- segregować materiał przyrodniczy według kształtu,
- integrować się z innymi dziećmi w czasie zabawy w kole,
- wzmacniać więź z rodzicem podczas masażyku.


30.11.2012
Temat dnia: Magia i czary czyli przedszkolne Andrzejki

• Andrzejkowe „Czary – Mary”
Dzieci będą:
- powtarzać za n-lką- „Czarownicą” – tekst zaklęcia, wykonując odpowiednie ruchy,
- brać udział w zabawach muzyczno- ruchowych ,
- brać udział we wróżbach andrzejkowych,
- lać wosk i interpretować powstałe kształty,
- integrować się z dziećmi z grupy „Motyle Bielinki”.


Literatura:
1. Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę. Trzylatek” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
2. Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę. Czterolatek” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
3. Przewodnik metodyczny „Przedszkole trzylatka” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
4. Przewodnik metodyczny „Przedszkole czterolatka” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
5. I. Salach, „Plany miesięczne pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu z dziećmi 4-letnimi”, Zakład Wydawnictw i Reklamy „IWANOWSKI”, Płock 1995.
6. Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Warszawa 1980.
7. Kwaśniewska M., Żaba – Żabińska W. „Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej”, Wydawnictwo MAC Edukacja, Łódź 2009.
8. Kruk H., Z ludźmi i przyrodą : wybór literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1991.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.