X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20186

Pan Jezus idzie ulicami naszych miast i wsi - Boże Ciało. Konspekt zajęć

Temat: PAN JEZUS IDZIE ULICAMI NASZYCH MIAST I WSI- BOŻE CIAŁO.

CELE OGÓLNE:

● uświadomienie prawdy, że Jezus ukrył się pod postacią chleba i w tej postaci pozostał wśród nas na ziemi,
● wytłumaczenie znaczenia dla Kościoła uroczystości Bożego Ciała,
● przygotowanie do świadomego przeżycia tej uroczystości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

UCZEŃ:
● rozumie, że Pan Jezus przebywa wśród ludzi w Najświętszym Sakramencie,
● wie, że Eucharystia jest ucztą na którą Jezus zaprasza wszystkich ludzi,
● wie, skąd wziął się zwyczaj świętowania Bożego Ciała,
● wyjaśnia znaczenie pojęć związanych z uroczystością Bożego Ciała: monstrancja, procesja, baldachim, feretrony, cztery ołtarze,
● potrafi korzystać ze słownika pojęć religijnych,
● zgodnie współpracuje w grupie,
● układa zdania z wybranymi wyrazami,
● zaśpiewa piosenki pt.: „Chleba z nieba” i „Hostio w której mieszka Bóg”,
● potrafi narysować procesję Bożego Ciała,
● wie, jak może aktywnie włączyć się w przeżywanie uroczystości Bożego Ciała.

METODY NAUCZANIA (wg W. Okonia)

● podające: pogadanka, opis
● problemowe:
aktywizujące: definiowanie pojęć, burza mózgów, metoda hierarchizacji, praca w grupach,
metoda ewaluacyjna.

FORMY PRACY:

● indywidualna, zbiorowa, w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

● plansze z napisami dotyczącymi Bożego Ciała, obrazy, emblematy i wycinanki,
● Joanna Krzyżanek, „Ilustrowany słownik wyrazów religijnych dla dzieci”, Sandomierz 2008
● katechizm ucznia,
● arkusze szarego papieru,
● kredki, magnesy,
● płyta CD z piosenkami o Eucharystii,
● dzwoneczek,
● czerwone i czarne serduszka dla uczniów.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.
1. Modlitwa na rozpoczęcie- pieśń pt.: „Chleba z nieba”.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przypomnienie poprzedniej katechezy n/t prawd naszej wiary.
Jeden uczniów przypomina treść 6 prawd wiary.
4. Wprowadzenie do nowej katechezy.
Zapytanie uczniów o czwartkową uroczystość i krótka informacja o jej historii.

Historia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku. W jednym z francuskich klasztorów zakonnica o imieniu Julianna wielokrotnie miała wizję koła na wzór księżyca, a na nim widocznej plamy koloru czarnego. Nie rozumiała tego więc zwróciła się do przełożonej. Ta jednak wyśmiała ją. Wtedy siostra Julianna zaczęła się modlić o zrozumienie tego widzenia i pewnego dnia usłyszała głos oznajmiający, że czarny pas na tarczy księżyca oznacza brak osobnego święta ku czci Eucharystii, które miałoby umocnić wśród ludzi wiarę w prawdziwą obecność Jezusa pod postacią chleba Eucharystycznego. Jednak władze kościelne sceptycznie odniosły się do widzeń prostej zakonnicy. Ale w 1263 roku w Bolsenie, niedaleko Rzymu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Mający wątpliwości w wierze ksiądz odprawiając Mszę Św. podczas łamania hostii zauważył, jak na białe płótno korporału zaczęła sączyć się krew. Dopiero wtedy papież Urban IV wprowadził w Rzymie takie święto, a papież Jan XXII w XIV wieku nakazał obchodzić je w całym Kościele. Do dziś korporał z plamami krwi znajduje się w katedrze w Orvietto niedaleko Bolseny. W Polsce po raz pierwszy święcono Boże Ciało w 1320 roku w diecezji krakowskiej. Dopiero wiek XVI przyniósł tak bogate obchody z jakimi spotykamy się do dziś szczególnie na polskiej wsi.

Zapis tematu lekcji na tablicy:

PAN JEZUS IDZIE ULICAMI NASZYCH MIAST I WSI- BOŻE CIAŁO.

II.
Jeden z uczniów szuka w” Słowniku pojęć religijnych dla dzieci” hasła: „Boże Ciało” i odczytuje je na głos.
Nauczyciel wprowadza uczniów w zadanie które wspólnie z nim wykonają.
Dzieci przechodzą na dywan i siadają: chłopak-dziewczyna. Na dywanie znajdują się różne hasła rozsypane wokół napisu: „Boże Ciało”, związane lub nie związane tematycznie z uroczystością Bożego Ciała. Każdy uczeń zabiera jeden kartonik z hasłem. Wskazani uczniowie mogą zabrać dwa. Każdy uczeń wypowiada się n/t , czy jego hasło wiąże się z omawianym tematem i co ono oznacza. Nauczyciel wyjaśnia trudniejsze dla uczniów pojęcia i prezentuje odpowiednie obrazy, wycinanki i emblematy. Uczniowie korzystają też ze słownika. Uczący pokazuje też dzwoneczek. Podczas omawiania hasła: „cztery ołtarze” uczniowie słuchają fragmentu z Łk 14, 16-24, który czytany jest przy jednym z ołtarzy i dokonują analizy przeczytanego tekstu:

1. Co urządził pewien człowiek?
2. Kogo zaprosił na ucztę?
3. Co odpowiadali mu zaproszeni?
4. Co zrobił wtedy gospodarz?
5. Co powiedział o zaproszonych, którzy nie przyszli na ucztę?
6. Jakie jest znaczenie tej przypowieści?
7. Co dziś jest ucztą?
8. Kto na nią zaprasza?
9. Kim są zaproszeni?
10. Jak powinniśmy odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa?

Hasła związane tematycznie z Bożym Ciałem:
feretrony, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, chleb i wino, monstrancja, Eucharystia, Ostatnia Wieczerza, dzwoneczki, cztery ołtarze, sypanie kwiatów, gałązki brzozy, pokarm, zaczątek życia wiecznego, suplikacje, ozdabianie okien, ofiara, procesja, uczta, dziękczynienie. ( podkreślonych haseł uczniowie szukają w słowniku).
Wybrane hasła umieszczają wokół napisu: „Boże Ciało”.
Następnie uczniowie po zaśpiewaniu piosenki z pokazywaniem: „Ci, co zaufali Panu” wracają na miejsca i w zeszytach układają po trzy zdania z wybranymi przez siebie hasłami związanymi z Bożym Ciałem.

III. Praca w grupach- czas trwania pracy w grupach ok. 15 min

Uczniowie dobierają się dowolnie w 4- osobowe grupy i rysują wskazany przez nauczyciela etap procesji Bożego Ciała.
Grupa I: ministranci niosący krzyż
Grupa II: ludzie niosący sztandary i feretrony
Grupa III: chłopcy dzwoniący dzwoneczkami
Grupa IV: dziewczynki sypiące kwiaty
Grupa V: mężczyźni niosący baldachim , a pod nim kapłan z Najświętszym Sakramentem w monstrancji
Grupa VI: pozostali wierni.
Po narysowaniu uczniowie składają swoje prace w odpowiedniej kolejności i przyczepiają na tablicy lub układają na dywanie. Wspólnie analizują porządek procesji.
Nauczyciel zachęca uczniów do udziału w uroczystościach Bożego Ciała.
Uczniowie podają propozycje, jak mogą aktywnie włączyć się w te obchody.
Propozycje:
• przyjść na Mszę Św.,
• przystąpić do Komunii Św.,
• pójść na procesję,
• dziewczynki mogą sypać kwiaty,
• chłopcy dzwonić dzwoneczkami,
• przystroić okna naszych domów na trasie procesji,
• zachęcić innych do udziału w tej uroczystości.

Nauczyciel przypomina o procesji parafialnej:
7 czerwiec godz. 9.00 Msza Św. przed katedrą Św. Mikołaja i procesja do 4 ołtarzy,
pierwszy ołtarz przed kościołem Św. Trójcy. Procesja przejdzie aż do kościoła
Opatrzności Bożej w Białej.
IV. Podsumowanie i zakończenie.
Pytania kontrolne:
1. Jakie święto będziemy jutro obchodzili?
2. Jak wyglądają obchody tego święta?
3. Komu wtedy oddajemy szczególną cześć?
4. Co to jest monstrancja?
5. Czym jest procesja?
6. Jak możemy aktywnie przeżyć tę uroczystość?

Ćwiczenie ewaluacyjne: jeżeli podobały Ci się dzisiejsze zajęcia wychodząc z klasy wrzuć do koszyka czerwone serduszko, jeżeli Ci się nie podobały wrzuć czarne.

Modlitwa na zakończenie: pieśń: „Hostio w której mieszka Bóg”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.