X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20180
Przesłano:

Liczby dodatnie i ujemne w życiu codziennym. Konspekt lekcji matematyki w klasie V

Konspekt lekcji matematyki w klasie V szkoły podstawowej.

Dział programowy: Liczby całkowite.
Temat: Liczby dodatnie i ujemne w życiu codziennym.
Data: 22.05.2013 r.
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna
Typ lekcji: Lekcja utrwalająca.
Cele ogólne:
- utrwalenie wiadomości dotyczący liczb całkowitych,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Cele szczegółowe:
-uczeń zna pojęcia liczby ujemnej, liczb przeciwnych, liczb całkowitych;
-uczeń potrafi porównywać liczby całkowite i podawać liczby przeciwne do podanej liczby;
-uczeń potrafi rozwiązywać zadania praktyczne z liczbami całkowitymi.
Metody:
praktyczne:
- aktywizujące.
Formy pracy:
- praca w grupach,
- ćwiczenia praktyczne o tematyce interdyscyplinarnej.
Środki dydaktyczne:
- karty pracy,
- atlasy geograficzne.

Tok lekcji:
I. Część wstępna:
1. Powitanie.
2. Podanie tematu i celów lekcji.
3. Podział klasy na grupy, rozdanie kart pracy i omówienie zasad pracy w grupach.
II. Rozwiązywanie zadań – praca w grupach:
Uczniowie pracując w parach rozwiązują zadania z karty pracy. Po upływie kilku minut wybrani uczniowie przedstawiają rozwiązania kolejnych zadań, a następnie nauczycielem analizuje te rozwiązania i ewentualna dokonuje korekty błędów.
W dalszej części lekcji nauczyciel rozdaje uczniom atlasy geograficzne. Najpierw uczniowie dowiadują się czym jest mapa hipsometryczna (poziomice i barwy na mapach). Następnie uczniowie rozwiązują ćwiczenia 2,3,4,5 z karty pracy. Następnie nauczyciel pokazuje uczniom kolejny praktyczny przykład zastosowania liczb całkowitych – strefy czasowe (strona 3 w atlasie).
III. Część końcowa:
1. Podsumowanie pracy na lekcji.
2. Zadanie pracy domowej.

KARTA PRACY:
W karcie pracy należy dodatkowo zamieścić mapę Polski z zaznaczonymi na niej miastami wraz z odpowiednimi temperaturami. Ponadto do pracy będą niezbędne atlasy geograficzne.
ZADANIA:
Uzupełnij:
1. W której części Polski panowała niższa temperatura - w południowej czy północnej?
........................................
2. Najniższa temperatura była w: ........................................
3. Najwyższa temperatura była w: ........................................
4. Miasta, w których temperatura była ujemna: ........................................ ........................................
5. Miasta, w których temperatura była dodatnia: ........................................ ........................................
6. Miasta, w których temperatura nie była ani dodatnia, ani ujemna: ........................................
7. Wypisz dwie pary miast, w których temperatury były liczbami przeciwnymi: ........................... - ............................
oraz .............................. - ........................... .
8. Wypisz miasta, w których temperatura była wyższa niż w łodzi: ........................................ ........................................
9. Wypisz miasta, w których temperatura była niższa niż w Łodzi: ........................................ ........................................

Ćwiczenie 2. W atlasie (strona 4, 5) znajdź najwyżej położony punkt w Polsce oraz przynajmniej jeden obszar depresyjny, a następnie uzupełnij:

Najwyżej położony punkt w Polsce to .................................. o wysokości ..................................... .
W Polsce obszarem depresyjnym są ........................................ .

Ćwiczenie 3. W atlasie (strona 24, 25) znajdź punkt najwyżej położony w Europie oraz odszukaj obszary depresyjne, a następnie uzupełnij:

Najwyżej położony punkt w Europie to ........................................ o wysokości ...................................... .
Największy pod względem powierzchni obszar depresyjny w Europie to ........................................ .
Państwo europejskie, którego spora część (około 25 %) stanowią obszary depresyjne to ................................... .

Ćwiczenie 4. W atlasie (strona 40, 41) znajdź punkt najwyżej położony w Azji, a następnie uzupełnij:

Najwyżej położony punkt w Azji to ........................................ o wysokości ...................................... .


Ćwiczenie 5. W atlasie (strona 67,68,69) znajdź najgłębsze miejsca w Oceanach - Atlantyckim i Spokojnym, a następnie uzupełnij:

Najgłębszym znanym miejscem na Oceanie Atlantyckim jest ........................................ o głębokości ................................. .

Najgłębszym znanym miejscem na Oceanie Spokojnym jest ........................................ o głębokości ................................. .

Ćwiczenie 6. STREFY CZASOWE (strona 3)
Uzupełnij:
Jeżeli w Greenwich jest godzina 7 to: a) w Polsce jest godzina ............, a w Rosji jest godzina ..........;
b) w Grenlandii jest godzina ............, a w Meksyku jest godzina ............ .

Jeżeli w Greenwich jest godzina 2, to a) w Polsce jest godzina ............, a w Rosji jest godzina ..........;
b) w Grenlandii jest godzina ............, a w Meksyku jest godzina ............ .

Zapisz następujące nazwy państw i miast według kolejności obchodzenia Nowego Roku: Algieria, Australia, Chiny, Grenlandia, Los Angeles, Moskwa, Waszyngton, Warszawa.

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.