X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20081
Przesłano:

Dysleksja - Układanie zdań i dzielenie ich na wyrazy. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH

Temat: Układanie zdań i dzielenie ich na wyrazy
Cel ogólny: Usprawnianie analizatora słuchowego w zakresie analizy i syntezy zdaniowej.
Cele szczegółowe:
Metody pracy terapeutycznej: słowna, oglądowa- pokaz, zajęć praktycznych
Formy terapii: indywidualna
Środki dydaktyczne: Ilustracje przedstawiające zimę, klocki, kartoniki ze zdaniami
Czas trwania zajęć: 60 minut
Przebieg zajęć

I Część wstępna
- „Powitanie
- Układanie zdań do ilustracji - Terapeuta eksponuje dziecku ilustracje przedstawiające zimę. Wspólnie układają zdania ilustracjach.
Przykładowe polecenia:
— Przyjrzyj się uważnie ilustracjom.
— Do każdej z nich ułóż po jednym zdaniu.
II Część właściwa
- Rozdzielanie zdań na wyrazy - Dziecko wypowiada zdania z jednoczesnym odkładaniem klocków w szeregu od lewej strony do prawej. Następnie liczy klocki, aby ustalić, ile wyrazów jest w zdaniu. Zdania:
1. Adam i Ola są w domu.
2. Dzieci lepią bałwana.
3. Ola upadła na lodzie.
4. Adam zjeżdża na sankach z górki.

- Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy. Porównywanie liczby wyrazów w zdaniach. - Dziecko układa trzy zdania o zimie i odkłada tyle klocków w szeregu, ile jest wyrazów w zdaniu. Następnie porównuje ilość klocków i ustala, które zdanie zawiera najwięcej wyrazów.
- Zabawa ruchowa - Terapeuta wymienia zimową dyscyplinę sportu lub zabawę, a dziecko ją pokazuje.
- Sztafeta wyrazowa - Dziecko wybiera jeden obrazek i układa o nim zdanie. Następnie mówi pierwszy wyraz i przekazuje obrazek terapeucie. Dalej terapeuta mówi po jednym następnym wyrazie zdania i przekazuje obrazek dziecku. Na koniec dziecko mówi, ile było wyrazów.
- Zabawa ze zdaniami - Dziecko czyta zdania i przyporządkowuje je do ilustracji.
Przykładowe polecenia:
— Przeczytaj zdania.
— Ułóż je pod ilustracjami.
III Część końcowa
- Podsumowanie zajęć - Dziecko mówi, co robiło podczas zajęć i co mu się najbardziej podobało.
- Pożegnanie.


Bibliografia
Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1978.
Miążek D., Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Res Polonia, Łódź 2002.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I—III, red. W. Turewicz, ODN, Zielona Góra 2002.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.