X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20037
Dział: Gimnazjum

Łączenie przewodów elektrycznych - scenariusz lekcji techniki

Scenariusz lekcji techniki w kl. II gimnazjum


Temat: Łączenie przewodów elektrycznych

Czas trwania:45 min.

Pojęcia kluczowe:
Przewód elektryczny,, łączenie przewodów, lutowanie

Cele operacyjne
- uczeń zna najprostsze wiadomości o prądzie elektrycznym
- uczeń wie jak połączyć dwa przewody
- uczeń umie zastosować nabytą wiedzę o sposobach łączenia przewodów w praktyce.
- uczeń wie do czego służy lutownica, szczypce tnące.
- uczeń umie ściągnąć izolację z przewodów przy użyciu odpowiedniego narzędzia.
- uczeń posiadł umiejętność wykonania podstawowych operacji technologicznych podczas łączenia przewodów
- uczeń umie posługiwać się narzędziami
- uczeń umie pracować w grupie
Postawy:
- wdrażanie do dokładnego i estetycznego wykonania pracy
- dbałość o porządek na stanowisku pracy
- wykorzystanie odpadów jako element wychowania ekologicznego
- pobudzanie do samodzielnej pracy i rozwijanie inwencji twórczej oraz pomysłowości

Metody pracy:
- pogadanka wprowadzająca
- pokaz elementów potrzebnych do łączenia przewodów elektrycznych.
- pokaz narzędzi i czynności technologicznych
- praca własna

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki i materiały dydaktyczne:
- różne typy przewodów elektrycznych o różnych grubościach
- lutownice
- cyna i kalafonia
- szczypce
- wkrętaki
- ściągacz izolacji
- taśma izolacyjna i rurki termokurczliwe
- palnik lub zapalniczka gazowa
- złączki i kostki

Przebieg lekcji:

- czynności organizacyjne
- podział uczniów na cztery grupy robocze
- rozdanie materiałów i narzędzi
- wprowadzenie do tematu lekcji
- krótkie wprowadzenie pojęć związanych z prądem elektrycznym
- wytłumaczenie budowy i zasady działania najprostszego obwodu elektrycznego
- wyjaśnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się urządzeniami połączonymi do prądu elektrycznego
- wyjaśnienie potrzeby łączenia przewodów
- zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas posługiwania się narzędziami elektrycznymi i mechanicznymi.
- pokaz różnych rodzajów przewodów (uczniowie w każdej grupie mają różne rodzaje przewodów) i podkreślenie różnic w ich budowie w zależności od przeznaczenia.
- ściąganie izolacji z przewodów przy pomocy odpowiednich narzędzi.(każdy uczeń samodzielnie zdejmuje izolację z przewodu przy pomocy ściągacza izolacji)
- pokaz łączenia przewodów
- przy pomocy złączek (uczniowie łączą przewody z wykorzystaniem różnego typu kostek, listew, zacisków i wsuwek )
- skrętka

- wyjaśnienie zasady działania lutownicy i pokazanie różnych rodzajów lutownic
- wyjaśnienie do czego służy cyna i kalafonia (uczniowie w każdej grupie oglądają cynę i kalafonię)
- pokaz lutowania przewodów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.( jeden z uczniów zgłaszających się do pomocy lutuje dwa przewody )
- zabezpieczenie połączonych przewodów przy pomocy izolacji
- wyjaśnienie i pokazanie jak działają i do czego służą rurki termokurczliwe( uczniowie ochotnicy biorą udział w zakładaniu rurek termokurczliwych)
- samodzielna praca uczniów (każdy uczeń wybiera sobie jeden rodzaj łączenia przewodów i wykonuje go)

- Podsumowanie zajęć ( zebranie informacji od uczniów)

- Ocena i samoocena najaktywniejszych uczniów

- Porządkowanie stanowisk pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.