X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20024
Przesłano:

Pola figur - powtórzenie wiadomości. Konspekt lekcji

Konspekt lekcji matematyki w klasie V szkoły podstawowej.

Dział programowy: Pola figur.
Temat: Pola figur – powtórzenie wiadomości.
Data: 09.05.2013 r.
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna
Typ lekcji: Lekcja powtórzeniowa.
Cele ogólne:
- utrwalenie wiadomości dotyczące pól figur płaskich oraz zależności pomiędzy jednostkami kwadratowymi,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Cele szczegółowe:
- uczeń zna zależności pomiędzy jednostkami pola i potrafi się nimi posługiwać,
- uczeń potrafi obliczać pola figur płaskich.
Metody:
praktyczne:
- aktywizujące.
Formy pracy:
- praca w grupach.
Środki dydaktyczne:
- podręcznik i ćwiczenia,
- karty pracy.


Tok lekcji:
I. Część wstępna:
1. Powitanie.
2. Sprawdzenie zadania domowego.
3. Podanie tematu i celów lekcji.
4. Podział klasy na grupy, rozdanie kart pracy i omówienie zasad pracy w grupach.
II. Rozwiązywanie zadań – praca w grupach:
1. Uczniowie pracując w grupie rozwiązują zadania (przypisane swojej grupie) z karty pracy. Po upływie kilku minut wybrani uczniowie przedstawiają rozwiązania odpowiednich zadań ze swojej grupy, a następnie następuje analiza i ewentualna korekta błędów. Każdy z uczniów zapisuje te rozwiązania na swojej karcie pracy.
III. Część końcowa:
1. Podsumowanie pracy na lekcji. Przypomnienie zagadnień obowiązujących na sprawdzianie.
2. Zadanie pracy domowej.

Przykładowe zadania z karty pracy:
Oblicz pole:
a) prostokąta o bokach długości 12 cm i 3,9 dm
........................................
trapezu o podstawach długości 2,1 cm i 3,9 cm oraz
wysokości długości 1,5 cm
........................................
b) rombu o przekątnych długości 3,2 cm i 15 mm
........................................
kwadratu o boku długości 1,6 m
........................................
c) równoległoboku o podstawie długości 2,5 dm oraz
wysokości opuszczonej na tę podstawę długości 31 m
........................................
d) trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych
długości 3,5 cm i 8 cm
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.