X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2002
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II - "Wędrówki po Warszawie"

Blok tematyczny: Nasza Ojczyzna
Temat dnia: Wędrówki po Warszawie
Zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty
Prowadząca:
Miejsce:

Tematyka: Cechy charakterystyczne zabytków i budowli współczesnej Warszawy. Zaplanowanie wycieczki po Warszawie. Odczytywanie pełnych godzin na zegarze. Nauka piosenki pt. „Na warszawskim moście”. Przedstawienie scen realnych za pomocą linii i barwnych plam. Pisanie z pamięci – wyrazy pisane wielką literą.

Cele:
· Poznanie ciekawych miejsc i niektórych zabytków Warszawy.
· Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się.
· Doskonalenie techniki czytania cichego ze zrozumieniem.
· Bogacenie słownictwa dzieci.
· Wdrażanie do pracy w zespole.
· Kształcenie umiejętności stosowania wielkiej litery w nazwach zabytków.
· Kształtowanie umiejętności realizowania ruchem wartości rytmicznych:
ćwierćnut, ósemek.
· Doskonalenie umiejętności odczytywania wskazań zegara.
· Kształtowanie umiejętności stosowania różnych środków wyrazu plastycznego dla uzyskania oczekiwanych efektów.

Cele operacyjne:
· Uczeń zna zabytki i budowle współczesnej Warszawy.
· Rozumie tekst czytany po cichu.
· Potrafi ułożyć dłuższą wielozdaniową wypowiedź na określony temat.
· Umie współdziałać w zespole.
· Poprawnie pisze nazwy zabytków.
· Potrafi odczytać wskazania zegara (w zakresie godzin).
· Stosuje różne techniki malarskie dla uzyskania oczekiwanego efektu.
· Wie, że każda nuta ma przyporządkowane miejsce na pięciolinii.
· Poprawnie odtwarza melodię i rytm piosenki.

Metody:
czynna, słowna, oglądowa, drama, praktyczne działanie.
Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna jednolita, indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
ilustracje (kolorowe kserokopie) zabytków i ważniejszych obiektów Warszawy oraz kartki z krótkimi informacjami o tych obiektach, rozsypanka sylabowa, plansze, albumy, pocztówki, „Przewodnik po Polsce, mapa Polski, podręcznik, zintegrowane karty pracy, karty pracy do ćwiczeń z matematyki, tarcza zegarowa, modele zegarów, kaseta audio, karton, kolorowy papier, kolorowa makulatura, farby plakatowe, nożyczki.

Przebieg zajęć:

Edukacja polonistyczno – środowiskowa

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć: nawiązanie do poprzednich zajęć - wypowiedzi na temat pochodzenia nazwy naszej stolicy (legenda pt. „Wars i Sawa”), pokazanie Warszawy na mapie Polski.
2. Porównywanie zabytkowych budowli z obiektami współczesnej Warszawy.
Korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. albumów, reprodukcji obrazów.
Bogacenie słownictwa o wyrazy: architekt, architektura, urbanista.
3. Zaplanowanie wycieczki po Warszawie. Ciche czytanie informacji o wybranych obiektach stolicy- praca w zespołach kilkuosobowych.
4. Drama: jestem przewodnikiem po Warszawie. ( Prezentowanie ciekawych miejsc, budowli, pomników, połączone z pokazem odpowiednich ilustracji, przypinanie ilustracji na tablicy magnetycznej).

Edukacja matematyczna

5. O wędrówkach po Warszawie i o tarczy zegarowej.
Odczytywanie wskazań zegara z wykorzystaniem tarczy zegarowej
oraz modeli zegarów.
Praca indywidualna dzieci: dorysowywanie wskazówek zegarów tak,
aby wskazywały podaną godzinę, odczytywanie wskazań zegarów -
(Matematyczne karty pracy).

Edukacja muzyczno – ruchowa

6. Nauka piosenki pt. „Na warszawskim moście”. Położenie nut: sol, mi, la na pięciolinii. Granie tych dźwięków na dzwonkach.

Edukacja plastyczno – techniczna.

7. Przedstawianie scen realnych za pomocą linii i barwnych plam: Warszawa.
Zastosowanie wybranej, ciekawej techniki, np. wycinanie z kolorowego papieru, kolorowej makulatury, malowanie farbami plakatowymi.

Edukacja polonistyczna.

8. Układanie z rozsypanki sylabowej nazw zabytków (praca zróżnicowana), odczytywanie ułożonych wyrazów przez poszczególnych uczniów, przypinanie wyrazów na tablicy.
Ciche i głośne czytanie wyrazów umieszczonych na tablicy. Pisanie z pamięci.
9. Sprawdzanie swojej wiedzy o Warszawie:
- rozwiązanie krzyżówki,
- rozpoznawanie warszawskich zabytków na podstawie fragmentów zdjęć.
(„Karty pracy”)

Edukacja muzyczno – ruchowa

10. Zabawa z piosenką pt. „Na warszawskim moście”.
Takty 1-8 : dzieci podają sobie ręce stojąc twarzami do siebie i poruszają się
Zgodnie z rytmem krokiem dostawnym.
Takty 9-16 : dzieci biegną jedno za drugim w rytmie ósemek.(Przed zabawą należy ustalić kolejność dzieci podczas biegu.
Druga zwrotka – krok dostawny w przeciwnym kierunku.

11. Podsumowanie dnia, samoocena i ocena pracy uczniów na zajęciach.

12. Praca domowa: Wykonaj ćwiczenie 7 na karcie 79. (Zadaniem ucznia jest przepisanie zdań z uzupełnieniem ich wyrazami: Warszawą, warszawskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.