X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19937
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z wodorotlenków i odczynu roztworu

Imię i nazwisko...............klasa.........................

Zestaw 1

1.Podaj wzory sumaryczne następujących wodorotlenków:
•wodorotlenek sodu -
•wodorotlenek miedzi -
•wodorotlenek glinu –

2.Zaznacz przy podanych zdaniach czy jest ono prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

•Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych
•W wodnych roztworach wodorotlenków lakmus barwi się na różowo
•W wodnych roztworach wodorotlenków fenoloftaleina barwi się na malinowo
•Wodorotlenki w roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe

3.Podaj wzór strukturalny poniższych wodorotlenków
Fe(OH) 2
KOH
Ba(OH)2
4.Który z podanych wodorotlenków znalazł zastosowanie w budownictwie
a)NaOH
b)KOH
c)Mg(OH)2
d)Ca(OH)2
5.W rozworze o odczynie kwaśnym pH przybiera wartości:
a)większe od 7
b)mniejsze od 7
c)równe 7
d)od 7 do 14
6.Napisz równanie dysocjacji wodorotlenku miedzi (II).
7.Napisz reakcję otrzymywania wodorotlenku sodu
8.Które z poniższych sformułowań jest fałszywe (F), a które prawdziwe (P)
•Wodny roztwór na odczyn obojętny, gdy ilość jonów wodorowych jest równa ilości jonów wodorotlenkowych
•Wodny roztwór ma odczyn obojętny, gdy pH przybiera wartość równą 7
•Roztwór ma odczyn zasadowy, gdy papierek uniwersalny zabarwi się na niebiesko
•Roztwór na odczyn kwaśny, gdy ilość jonów wodorowych jest mniejsza od ilości jonów wodorotlenkowych
9.Opisz właściwości i zastosowanie wodorotlenku magnezu:
10.Wyjaśnij pojęcia:
•Grupa wodorotlenkowa-
•Wapno palone-
•Odczyn roztworu-
11.Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami:
K + a -- b + c
I
d
+
OH-
12.Wskaż, które stwierdzenie jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F):
a)jeżeli pH = 10, tzn, że roztwór ma odczyn kwaśny
b)jeżeli pH = 10, tzn, że roztwór ma odczyn zasadowy
c)jeżeli pH = 10, tzn, że roztwór ma odczyn obojętny
d)jeżeli pH = 10, tzn, że w roztworze jest więcej jonów OH- niż jonów H+
13.Które z równań przedstawia reakcję dysocjacji wodorotlenku magnezu:
a)Mg(OH)2 -- Mg 2+ i OH 2-
b)Mg(OH)2 -- Mg + i OH –
c)Mg(OH)2 -- Mg 2+ i OH –
d)Mg(OH)2 -- Mg 2+ i OH 2-
14.Napisz odpowiednie równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku żelaza (II).
15.Napisz na jaki kolor barwi się oranż metylowy w:
•Kwasach....................................
•Zasadach....................................
•Roztworach wodnych..................................

Imię i nazwisko.........................klasa................

Zestaw 2

1.Podaj wzór strukturalny poniższych wodorotlenków
Cu(OH)2
NaOH
Al(OH)3
2.Opisz właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu:
3.Które z poniższych sformułowań jest fałszywe (F), a które prawdziwe (P)
•Wodny roztwór na odczyn kwaśny, gdy ilość jonów wodorowych jest równa ilości jonów wodorotlenkowych
•Wodny roztwór ma odczyn zasadowy, gdy pH przybiera wartość większą od 7
•Roztwór ma odczyn kwaśny gdy fenoloftaleina zabarwi się na malinowo
•Roztwór na odczyn obojętny, gdy ilość jonów wodorowych jest mniejsza od ilości jonów wodorotlenkowych
4.Który z podanych wodorotlenków znalazł zastosowanie w preparatach kosmetycznych
a)NaOH
b)KOH
c)Mg(OH)2
d)Ca(OH)2
5.Podaj wzory sumaryczne następujących wodorotlenków:
•wodorotlenek potasu-
•wodorotlenek magnezu -
•wodorotlenek ołowiu(IV)–
6.W rozworze o odczynie zasadowym pH przybiera wartości:
a)większe od 7
b)mniejsze od 7
c)równe 7
d)od 7 do 14
7.Napisz równanie dysocjacji wodorotlenku żelaza (II).
8.Wyjaśnij pojęcia:
•Kwas-
•Wapno gaszone-
•Skala pH-
9.Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami:

Ca + a -- b + c
I
d
+
2OH-
10.Wskaż, które stwierdzenie jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F):
a)jeżeli pH =5, tzn, że roztwór ma odczyn kwaśny
b)jeżeli pH =5, tzn, że roztwór ma odczyn zasadowy
c)jeżeli pH =5, tzn, że roztwór ma odczyn obojętny
d)jeżeli pH =5, tzn, że w roztworze jest więcej jonów H+ - niż jonów OH
11.Która z podanych nazw dotyczy AgOH
a)Wodorotlenek srebra
b)Wodorotlenek glinu
c)Wodorotlenek sodu
d)Wodorotlenek ołowiu(IV)
12.Zaznacz przy podanych zdaniach czy jest ono prawdziwe (P), czy fałszywe (F).
•Wodorotlenki w roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe
•W wodnych roztworach kwasów papierek lakmusowy barwi się na różowo
•W wodnych roztworach wodorotlenków papierek uniwersalny barwi się na czerwono
•Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych
13.Które z równań przedstawia reakcję dysocjacji wodorotlenku wapnia:
a)Ca(OH)2 -- Ca 2+ i OH 2-
b)Ca(OH)2 -- Ca + i OH –
c)Ca(OH)2 -- Ca 2+ i OH –
d)Ca(OH)2 -- Ca 2+ i OH 2-
14.Napisz odpowiednie równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku miedzi(II).
15.Napisz na jaki kolor barwi się papierek uniwersalny w:
•Kwasach....................................
•Zasadach....................................
•Roztworach wodnych.....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.