X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19887
Przesłano:

Test ze znajomości Ewangelii św. Jana

TEST
Z EWANGELII ŚW. JANA
Zaznacz wybrane odpowiedzi. POWODZENIA

1. Jak ma na imię autor 4 Ewangelii? ........................................

2. Czyim synem według tradycji był Jan?
a) Zachariasza
b) Zebedeusza
c) Zacheusza

3. Czyim bratem był Jan?
a. Jakuba Starszego
b.Jakuba syna Alfeusza
c. Jakuba Młodszego

4. W jakim języku pierwotnie była zredagowana Ewangelia św. Jana?
a) hebrajsku
b) aramejsku
c) łacinie

5. W którym roku została napisana Ewangelia Jana?
a) ok. 90 po Chrystusie
b) ok. 110 po Chrystusie
c) ok. 100 po Chrystusie

6. Skąd pochodzi najstarszy papirus z tekstem Ewangelii św. Jana?
a) z egipskiego lekcjonarza liturgicznego
b) z etiopskiego lekcjonarza liturgicznego
c) z greckiego lekcjonarza liturgicznego

7. Jaki jest język Ewangelii św. Jana?
a) wesoły i wyrazisty
b) ubogi, niedbały
c) kwiecisty i rozbudowany

8. Skąd pochodził Filip?
a) z Betsaidy
b) z Kafarnaum
c) Jerozolimy

9. Kogo spotkał Filip?
a) Szymona
b) Judasza
c) Natanaela

10. Co było na początku u Boga według Ewangelii Jana?
a) Nic
b) Świat
c) Słowo

11. Kto jako pierwszy w Ewangelii Jana daje świadectwo o Jezusie?
a) Piotr
b) Jan Chrzciciel
c) uczniowie Jezusa

12. Co znaczy słowo „Rabbi
a) Panie
b) Nauczycielu
c) Przyjacielu

13. Jezus czynił wiele cudów. Który z wymienionych był objawiony jako pierwszy?
a. cud w Kanie Galilejskiej
b. uzdrowienie chorego
c. wskrzeszenie Łazarza

14. Ile stało stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń?
a) 9
b) 7
c) 6

15. Ile miar mogła pomieścić każda stągiew kamienna?
a) trzy lub cztery
b) pięć lub sześć
c) dwie lub trzy

16. Dlaczego Jezus powyrzucał bankierów i innych ludzi ze świątyni?
a) ponieważ tam handlowali
b) ponieważ urządzili zabawę
c) ponieważ gorliwie się modlić

17. W ile dni Jezus chciał zbudować na nowo świątynię?
a) trzy
b) siedem
c) pięć

18. Dokąd udał się Jezus razem z Matką i uczniami po weselu w Kanie Galilejskiej?
a) do Jerozolimy
b) do Samarii
c) do Kafarnaum

19. Po co Jezus po weselu udał się do Jerozolimy?
a) bo chciał opuścić Kanę Galilejską
b) bo zbliżała się pora Paschy Żydowskiej
c) bo nie miał gdzie iść

20. Kto przypomniał sobie słowa: „Gorliwość o dom Twój pochłonie”?
a) uczniowie Jezusa
b) Piotr
c) faryzeusze

21. Jakim znakiem Jezus miał wykazać się wobec Żydów?
a) zburzcie tę świątynię, a Ja jej nie odbuduję
b) zburzcie tę świątynię, a Ja w pięć dni wzniosę ją na nowo
c) zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo

22. W co uwierzyli ludzie, kiedy Jezus przebywał w Jerozolimie podczas Paschy?
a) w Jego imię, widząc znaki, które czynił
b) w Jego moc
c) w Ducha Świętego

23. W jakim mieście odbywało się wesele, na którym wraz z Jezusem była również Maryja?
a) w Betlejem
b) w Kanie Galilejskiej
c) w Galilei

24. Zgodnie z tym co Jezus powiedział Nikodemowi, do królestwa Bożego nie może wejść ten, kto nie narodzi się powtórnie z:
a) wody
b) nawrócenia
c) wody i Ducha

25. O co poprosił Jezus kobietę z Samarii?
a) o jedzenie
b) o wodę
c) o rozmowę

26. O której godzinie opuściła gorączka syna dworzanina?
a) około siódmej
b) około czwartej
c) około trzeciej

27. Ile lat chorował człowiek, którego Jezus uzdrowił nad sadzawką Betsaida?
a) 28
b) 38
c) 58

28. Jak po hebrajsku nazywa się sadzawka Owcza?
a) Betesaid
b) Betes
c) Betesda

29. Kto poruszał wodą nad sadzawką Owcza?
a) uczeń Jezusa
b) anioł
c) chory

30.. Co Jezus powiedział w świątyni do człowieka , którego uzdrowił?
a) Oto wyzdrowiałeś. Powiedz wszystkim co się stało
b) Oto wyzdrowiałeś. Nie mów nikomu co się stało
c) Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło

31. Jaką nadzieję daje Chrystus ludziom, którzy umierają?
a) odziedziczenia bogactwa
b) życia wiecznego
c) urodzaju

32. Jak inaczej nazywa się Jezioro Galilejskie?
a) Tyberiadzkie
b) Tybet
c) Tyget

33. Ile koszy ułomków zebrano po nakarmieniu głodnych?
a) 15
b) 11
c) 12

34. Ile chlebów i ryb miał chłopiec, który znajdował się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego?
a) 5 chlebów i 2ryby
b) 5 chlebów i 3ryby
c) 7 chlebów i 2 ryby

35. Kto i do kogo powiedział: „Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który mnie posłał”
a) Jezus do Samarytanki
b) Jezus do Żydów
c) Jezus do Apostołów

36. Kto nie wierzył w Jezusa?
a) Jego bracia
b) Jego siostry
c) Jego Matka

37. Co rzekli bracia do Jezusa?
a) „Wyjdź stąd i idź do Nazaretu, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz”
b) „Wyjdź stąd i idź do Judei, ale nie mów o swoich czynach”
c) „Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz”

38. Według Pisma skąd ma pochodzić Mesjasz?
a) z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Nazaret
b) z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem
c) z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Jerozolima

39. Co zrobił Jezus, gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę cudzołożną i mówili Mu, że w Piśmie Mojżesz nakazał takie kobiety kamienować?
a) nachylił się i pisał potem po ziemi
b) odszedł z tego miejsca
c) powiedział że tak można czynić

40. Kiedy faryzeusze uwierzyli w Jezusa?
a) kiedy mówił: Ten, który Mnie posłał jest ze Mną, nie pozostawił Mnie samego
b) kiedy mówił: Ten, który Mnie posłał jest ze Mną, ale Mnie pozostawił samego
c) kiedy uzdrowił głuchoniemego

41. Czyim potomstwem są Żydzi?
a) Mojżesza
b) Izaaka
c) Abrahama

42. W jaki dzień Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia?
a) wtorek
b) szabat
c) piątek

43. Jaka była pora roku, gdy obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni?
a) wiosna
b) zima
c) lato

44. Kogo Pan Jezus nazywa Dobrym Pasterzem?
a) siebie
b) apostołów
c) Maryję

45. Jak miał na imię brat Marii i Marty, który został wskrzeszony przez Jezusa?
a) Łukasz
b) Jan
c) Łazarz

46. Co zawołał Jezus do Łazarza, gdy przyszedł do grobu?
a) Łazarzu wstań weź łoże i wyjdź na zewnątrz
b) Marta idzie po ciebie
c) Łazarzu wyjdź na zewnątrz

47. Kogo Pan Jezus nazywa Dobrym Pasterzem?
a) Św. Piotra
b) siebie
c) Maryję

48.Na czele jakiego stada idzie Dobry Pasterz ?
a) kóz
b) koni
c) owiec

49. Jak pasterz woła swoje owce?
a) po imieniu
b) po przezwisku
c) głośnym krzykiem

50.Gdzie udał się Jezus po tym, jak Żydzi chcieli Go powtórnie pojmać??
a) do Jerozolimy
b) za Jordan
c) do Betlejem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.