X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19882
Przesłano:

Test ze znajomości Ewangelii św. Marka

Rząd I TEST
Z EWANGELII ŚW. MARKA

1. Podaj nazwę miasta, z którego przychodzili ludzie do Jana Chrzciciela aby otrzymać chrzest.
A/ Galilea
B/ Jerozolima
C/ Betlejem

2. Imię proroka, który wolał: Przygotujcie drogę Panu!
A/Prorok Ezechiel
B/ Prorok Jeremiasz
C/ Prorok Izajasz

3. Opisz, jak chodził ubrany Jan Chrzciciel?
A/ Odzienie z sierści wielbłąda i pas skórzany wokoło bioder
B/ Odzienie z sierści owcy i pas skórzany wokoło bioder
C/ Odzienie z sierści wielbłąda i pas skórzany z krokodyla wokoło bioder

4. Co jadł Jan Chrzciciel?
A/ Szarańcze i wodę
B/ Szarańcze i miód leśny
C/ Szarańcze i mleko

5. Nazwa rzeki, w której udzielał chrztu Jan Chrzciciel.
A/ Czerwona
B/ Martwa
C/Jordan
6. W czyje imię będzie udzielał chrztu, Ten któremu Jan Chrzciciel nie jest godzien zawiązać sandałów?
A/ Ducha Świętego
B/ Maryi
C/ Pana Jezusa

7. Co mówił Pan Jezus w Galilei, kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony?
A/ Czas się wypełnił, blisko jest Pan Jezus.
B/Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
C/ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

8. Podaj nazwę jeziora, nad którym Pan Jezus powołał pierwszych uczniów.
A/ Jezioro Galilejskie
B/ Jezioro Martwe
C/ Jezioro Zielone

9. Podaj imiona dwóch pierwszych powołanych przez Pana Jezusa uczniów .
A/ Św. Szymon- Piotr i Jakub
B/ Andrzej i Jakub
C/ Św. Szymon- Piotr i Andrzej

10. Czym zajmowali się uczniowie Pana Jezusa?
A/ Byli stolarzami
B/ Byli celnikami
C/ Byli rybakami
11. Kogo uzdrowił Pan Jezus po przyjściu do Kafarnaum?
A/ niewidomego
B/ Opętanego przez złego ducha, ducha nieczystego
C/ głuchoniemego
12. Kto leżał w gorączce w domu Piotra?
A/ jego córka
B/Jego teściowa
C/ Jego żona
13. Co Pan Jezus uczynił dla paralityka?
A/ odpuścił mu grzechy, czego skutkiem było zdrowie paralityka
B/ rozmawiał z nim
C/ wysłuchał opowieści o jego problemach

14. Imię ojca Lewiego ( Mateusza).
A/ Zachariasz
B/ Zebedeusz
C/ Alfeusz
15. Kogo przyszedł powoływać Pan Jezus?
A/ Spokojnych ludzi
B/ Pobożnych ludzi
C/ Grzesznych ludzi

16. Dla kogo został ustanowiony szabat?
A/ Dla człowieka, ale nie odwrotnie.
B/ Dla szabatu
C/ Dla świętych

17. Jakiego człowieka uzdrowił Pan Jezus w szabat?
A/ Człowieka z uschniętą ręką
B/ człowieka niewidomego
C/ człowieka opętanego

18. Kto przeciw Panu Jezusowi zaczął naradzać się, aby Go zgładzić po uzdrowieniu w szabat?
A/ Celnicy
B/ Faryzeusze
C/ Faryzeusze i zwolennicy Heroda

19. Jaki grzech nie będzie odpuszczony przez Pana Jezusa?
A/ Nieczysty
B/ Przeciw Duchowi Św.
C/ Śmiertelny

20. Kto jest „bratem, siostrą, matką” Pana Jezusa?
A/ Ten, kto pełni wolę Boga
B/ Ten, kto umie liczyć
C/ Ten, kto pełni wolę proroka

21. W jakie miejsca padły ziarna z przypowieści o siewcy?
A/ droga, skały oraz żyzna gleba
B/ droga, między ciernie oraz żyzna gleba
C/ droga, skały, między ciernie oraz żyzna gleba

22. Co symbolizuje ziarno z przypowieści o siewcy?
A/ Słowo Pana Boga
B/ Słowo Jana Chrzciciela
C/ Słowo Ducha Świętego

23. Gdzie należy umieścić światło wg. przypowieści O Lampie?
A/ Na stole
B/ Na świeczniku
C/ Na strychu

24. Jaki człowiek mieszkał w grobowcach, nie można było go nawet spętać łańcuchami.
A/ Chroniony przez Boga
B/ Chory na trąd
C/ Opętany przez ducha nieczystego

25. Jak nazwał Pana Jezusa duch nieczysty będący w człowieku, który był opętany?
A/ Synu mój Umiłowany
B/Jezusie, Synu Boga Najwyższego.
C/ Jezusie- Mesjaszu

26. Imię złego ducha, który był w człowieku.
A/ Legion bo było ich wielu
B/ Belzebub
C/ Lucyfer

27. W jakie zwierzęta weszły duchy nieczyste wypędzone z opętanego?
A/ w krowę
B/ w świnie
C/ w owce

28. Co stało się ze zwierzętami?
A/ poszły w pole
B/ spadły ze skały
C/ utonęły w jeziorze
29. Imię człowieka, którego córka została uzdrowiona przez Pana Jezusa.
A/ Zachariasz
B/ Jair
C/ Barabasz

30. W jakim mieście było niewiele cudów z powodu niedowiarstwa mieszkańców?
A/ Jerozolima
B/ Betlejem
C/ Nazaret

31. Co mówił Herod o Panu Jezusie?
A/ Mówił, że to jest zmartwychwstały Łazarz
B/ Mówił, że to jest zmartwychwstały Jan Chrzciciel, którego kazał ściąć
C/ Mówił, że to jest Król Żydowski

32. Przez kogo Herod kazał pochwycić i osadzić w więzieniu Jana Chrzciciela?
A/ Z powodu Herodiady
B/ Z powodu Marii Magdaleny
C/ Z powodu Pana Jezusa

33. W jakiej sprawie Jan Chrzciciel napominał Heroda?
A/ Jan Chrzciciel napominał Heroda w sprawie Herodiady, która była żoną Jego brata
B/ Jan Chrzciciel napominał Heroda w sprawie wiary
C/ Jan Chrzciciel napominał Heroda w sprawie podatków

34. O co poprosiła córka Herodiady króla Heroda po wykonaniu pięknego tańca?
A/ O głowę św. Piotra
B/ O głowę Jana
C/ O głowę Jana Chrzciciela

35. Ile chlebów i ryb mieli apostołowie podczas pierwszego rozmnożenia chleba?
A/ Mieli 6 chlebów i 3 ryby
B/ Mieli 5 chlebów i 2 ryby
C/ Mieli 9 chlebów i 2 ryby

36. Ile zebrano ułomków chleba?
A/ 13 koszy
B/ 11 koszy
C/ 12 koszy

37. Ilu mężczyzn zostało wtedy nakarmionych?
A/ 5 tys.
B/ 6 tys.
C/ 3 tys.

38. Z kim rozmawiał Pan Jezus?
A/ Z Żydami i uczonymi w Piśmie
B/ Z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie
C/ Z faryzeuszami i uczonymi w Torze

39. Co czyni człowieka nieczystym według słów Pana Jezusa.
A/To, co z człowieka wychodzi
B/ To, co do człowieka nie dociera
C/ To, co do człowieka wchodzi

40. Skąd pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym.
A/ Z serca
B/ Z głowy
C/ Z zewnątrz

41. W jaki sposób Pan Jezus uzdrowił głuchoniemego?
A/ Śliną dotknął języka, popatrzył w niebo i powiedział: Otwórz się!
B/ Włożył palce w jego uszy, a śliną dotknął języka.
C/ Włożył palce w jego uszy, a śliną dotknął języka, popatrzył w niebo i powiedział: Otwórz się!

42. Ile dni nie jedli ludzie przed drugim rozmnożeniem chleba ?
A/ 2 dni
B/ 3 dni
C/ 4 dni

43. Ile apostołowie mieli wtedy chlebów ?
A/ 6 chlebów
B/ 7 chlebów
C/ 5 chlebów

44. Nazwa miejscowości, w której Pan Jezus uzdrowił niewidomego.
A/ Betsaida
B/ Jerozolima
C/ Nazaret

45. W jaki sposób Pan Jezus uzdrowił niewidomego.
A/ zwilżył mu usta śliną i położył na niego ręce
B/ zwilżył mu oczy śliną i położył na niego płaszcz
C/ zwilżył mu oczy śliną i położył na niego ręce

46. Za kogo uważał św. Piotr Pana Jezusa.
A/ Za Jana Chrzciciela
B/ Za Eliasza
C/ Za Mesjasza

47. Czy Pan Jezus pozwolił im o tym mówić.
A/ Nie wiadomo
B/ Nie
C/ Tak

48. Jakie są warunki naśladowania Pana Jezusa?
A/ Zaprzeć się Boga, wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa
B/ Zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Jana Chrzciciela
C/ Zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa

49. Którzy apostołowie byli obecni podczas przemienienia Pana Jezusa.
A/ Piotr, Jakub i Jan
B/ Piotr i Jan
C/ Jakub i Jan

50. Kto ukazał się obok Pana Jezusa podczas PRZEMIENIENIA.
A/ Mojżesz
B/ Eliasz i Mojżesz
C/ Eliasz

Rząd II TEST
Z EWANGELII ŚW. MARKA

1. Czyj głos odezwał się z obłoku podczas PRZEMIENIENIA.
A/ Pana Boga
B/ Matki Bożej
C/ Ducha Świętego

2. Czego zakazał Pan Jezus apostołom po PRZEMIENIENIU .
A/ Aby nie mówili o tym, co słyszeli do momentu zmartwychwstania
B/ Aby nie mówili o tym, co widzieli do momentu zmartwychwstania
C/ Aby nie mówili o tym, co widzieli do momentu śmierci Pana Jezusa

3. Czego brakowało ojcu chłopca opętanego przez ducha niemego?
A/ Nadziei
B/ Miłości
C/ Wiary

4. Co Pan Jezus uczynił dla chłopca, który był opętany?
A/ Rozmawiał z nim
B/ Wypędził złego ducha
C/ Nie wypędził złego ducha

5. Dlaczego Apostołowie nie mogli wypędzić tego złego ducha?
A/ Bo ten rodzaj złych duchów można wypędzić tylko postem
B/ Bo ten rodzaj złych duchów można wypędzić tylko modlitwą
C/ Bo ten rodzaj złych duchów można wypędzić tylko modlitwą i postem

6. Jakich słów Pana Jezusa nie rozumieli apostołowie?
A/ Kiedy mówił im że zostanie wydany w ręce ludzi a oni Go zabiją ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
B/ Kiedy mówił im że nie zostanie wydany w ręce ludzi a oni Go zabiją ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
C/ Kiedy mówił im że zostanie wydany w ręce ludzi a oni Go puszczą wolno.

7. O co pokłócili się apostołowie w drodze do Kafarnaum?
A/ O ubranie
B/ O pierwszeństwo
C/ O jedzenie

8. Jakim ma być pierwszy pośród Apostołów?
A/ Ma sługą pozostałych.
B/ Ma być ostatnim.
C/ Ma być ostatnim oraz sługą pozostałych.

9. Kogo przyjmuje chrześcijanin jeśli przyjmuje, opiekuje się dzieckiem w imię Pana Jezusa?
A/ Przyjmuje Matkę Bożą.
B/ Przyjmuje samego Pana Jezusa, a przez to samego Boga przyjmuje.
C/ Przyjmuje wszystkich ludzi wierzących

10. Co zrobić z ręką, nogą, okiem jeśli są dla mnie powodem grzechu?
A/ Usunąć, nie mieć ich jest lepiej.
B/ Dobrze o nie dbać, myć.
C/ Szanować swoje ciało

11. Jeśli Bóg złączył małżonków węzłem małżeńskim to wolno go rozerwać?
A/ Nie , nie wolno. NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSKA
B/ Tak, można
C/ Tak, można ale tylko w wyjątkowych sytuacjach

12. Do kogo należy Królestwo Boże?
A/ Do dorosłych
B/ Do młodzieży
C? Do dzieci

13. Jak należy przyjmować Królestwo Boże?
A/ Tak, jak starsi
B/ Tak jak dzieci < z prostotą>
C/ Tak jak nastolatkowie < z prostotą>

14. O co pytał bogaty młodzieniec Pana Jezusa?
A/ Co ma czynić, aby dobrze żyć
B/ Co ma czynić, aby długo żyć
C/ Co ma czynić aby osiągnąć życie wieczne

15. Jak spojrzał Jezus na młodzieńca?
A/ Z miłością.
B/ Z wyrozumiałością
C/ Z serdecznością

16. Co miał uczynić młodzieniec aby dostać się do królestwa Niebieskiego?
A/ sprzedać wszystko, co ma i rozdać ubogim.
B/ sprzedać wszystko, co ma.
C/ wszystko, co ma rozdać ubogim.

17. Co uczynił młodzieniec?
A/ popłakał się
B/ Wrócił do swego domu.
C/ Poszedł za Panem Jezusem

18. Bogatemu trudniej jest wejść do Królestwa Bożego niż przejść wielbłądowi przez..... ?
A/ zieloną polanę
B/ „wąskie gardło”
C/ ucho igielne.

19. Czy Pan Jezus przyszedł na ziemię aby Mu służono?
A/ Nie, lecz po to aby służyć ludziom.
B/ Tak
C/ Zależy od sytuacji

20. Jak miał na imię niewidomy żebrak pod Jerychem?
A/ Mateusz
B/ Bartymeusz.
C/ Zacheusz

21. Na jakim zwierzęciu wjechał Pan Jezus do Jerozolimy?
A/ Na ośle.
B/ Na koźlęciu
C/ Na koniu

22. Kogo wypędził Pan Jezus ze świątyni w Jerozolimie.
A/ Żydów
B/ Faryzeuszy
C/ Przekupniów.

23. Co jest niezbędne kiedy prosimy o coś Boga?
A/ Skupienie i wyciszenie
B/ Nasza modlitwa i wiara że tak się stanie jak prosimy.
C/ Radość, uśmiech i zadowolenie


24. Co uczynili przewrotni rolnicy z przypowieści?
A/ Zabili wszystkie sługi pana oraz jego syna.
B/ Zabili wszystkie sługi
C/ Rozmawiali z synem ich pana.

25. Jakich ludzi Bogiem jest Bóg?
A/ Ludzi martwych
B/ Ludzi zmartwionych
C/ Ludzi żywych.
26. Jakie jest największe przykazanie?
A/ Dekalog
B/ Przykazanie miłości Boga i bliźniego.
C/ Przykazania Kościelne

27. Kogo mają się strzec ludzie wg. słów Pana Jezusa?
A/ Opętanych
B/ Chorych
C/ Uczonych w piśmie.

28. Kto będzie mówił za uczniów, kiedy oni będą prześladowani?
A/ Duch Św.
B/ Św. Antoni
C/ Szymon z Cyreny

29. W jakiej miejscowości namaściła Pana Jezusa kobieta?
A/ W Galilei
B/ W Betanii
C/ W Jerozolimie

30. Kto wydał pana Jezusa?
A/ Św. Piotr
B/ Św. Mateusz
C/ Judasz

31. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
A/ W Wielką Sobotę
B/ Podczas ostatniej wieczerzy.
C/ W Wielki Piątek

32. Który apostoł wyprze się znajomości z Panem Jezusem?
A/ Św. Piotr
B/ Św. Łukasz
C/ Św. Józef

33. Co robili uczniowie zamiast czuwać z Panem Jezusem przed Jego pojmaniem?
A/ Spali
B/ Jedli i pili
C/ Odpoczywali i rozmawiali

34. Jaki był znak zdrady Judasza?
A/ Rozmowa.
B/ Podanie ręki.
C/ Pocałunek.

35. Jak była reakcja św. Piotra po zaparciu się znajomości z Panem Jezusem?
A/ Rozmyślał
B/Popłakał się.
C/ Zaczął uciekać

36. Komu został wydany Pan Jezus wczesnym rankiem?
A/ Herodowi
B/Tacytowi
C/ Piłatowi.

37. Kto został wypuszczony z więzienia z okazji świąt?
A/ Barabasz.
B/ Pan Jezus.
C/ Łotr .

38. Jak był wyszydzany, wysiewany pan Jezus?
A/ Założyli Mu koronę z cierni i pluli na Niego.
B/ / Założyli Mu purpurowy płaszcz i pluli na Niego.
C/ Założyli Mu koronę z cierni, purpurowy płaszcz i pluli na Niego.

39. Kto pomagał dźwigać krzyż panu jezusowi?
A/ Kajfasz z Betlejem
B/ Szymon z Cyreny.
C/ Annasz z Jerozolimy.

40. Jak inaczej nazywa się Golgota?
A/Miejsce Czaszki.
B/ Miejsce śmierci.
C/ miejsce smutku.

41. O której godzinie dnia powieszono Pana Jezusa na krzyżu?
A/ O dziewiątej.
B/ O dwunastej.
C/ O trzeciej.

42. O której godzinie dnia skonał Pan Jezus na krzyżu?
A/ O trzeciej.
B/ O dziewiątej.
C/ O dwunastej.

43. Kto powiedział po śmierci Jezusa: „ Istotnie ten człowiek był synem Bożym”?
A/ Setnik.
B/ Faryzeusz
C/ Celnik

44. Kto poprosił o ciało Pana Jezusa?
A/ Szymon z Cyreny.
B/ Paweł z Tarsu
C/ Józef z Arymatei.

45. Kogo zobaczyły kobiety w pustym grobie Pana Jezusa?
A/ Młodzieńca ubranego w białą szatę.
B/ Anioła w lśniącej szacie.
C/ Nikogo tam nie było.

46. Czy kobiety komuś opowiedziały o tym , że grób jest pusty?
A/ TAK.
B/ NIE.
C/ Nie wiadomo.

47. Komu pierwszemu ukazał się Pan Jezus?
A/ św. Pawłowi .
B/ św. Janowi.
C/ Marii Magdalenie.

48. Czy Apostołowie wierzyli Marii Magdalenie, że widziała zmartwychwstałego Pana Jezusa?
A/ Nie.
B/ Tak.
C/ Nie wiadomo..

49. Co wyrzucał Pan Jezus Apostołom, kiedy spotkał się z nimi?
A/ Brak ufności i radości
B/ Brak wiary i upór.
C/ Upór i zatwardziałość serca.

50. Co jest warunkiem zbawienia?
A/ Wiara i Chrzest.
B/ Wiara i Miłość.
C/ Ufność i wyrozumiałość.


Opracowała: Alicja Witkowska-Kozak

PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI DLA NAUCZYCIELA POMOCNE W NAUCE PRZED TESTEM. NIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI DLA UCZNIÓW


Pytania z Ewangelii św. Marka
Mk1
1. Podaj nazwę miasta, z którego przychodzili ludzie do Jana Chrzciciela aby otrzymać chrzest. Jerozolima
2. Imię proroka, który wolał: Przygotujcie drogę Panu! Prorok Izajasz
3. Opisz, jak chodził ubrany Jan Chrzciciel? Odzienie z sierści wielbłąda i pas skórzany wokoło bioder
4. Co jadł Jan Chrzciciel? Szarańcze i miód leśny
5. Nazwa rzeki, w której udzielał chrztu Jan Chrzciciel. Jordan
6. W czyje imię będzie udzielał chrztu, Ten któremu Jan Chrzciciel nie jest godzien zawiązać sandałów? Duchem Świętym
7. W jakiej postaci Duch Św. Zstąpił na Pana Jezusa podczas chrztu? Gołębica
8. Kogo głos było słychać podczas chrztu Pana Jezusa nad Jordanem? Głos Boga
9. Ile dni Pan Jezus pościł na pustyni? 40
10. Ile razy był kuszony Pan Jezus na pustyni? 3
11. Co mówił Pan Jezus w Galilei, kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony? Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
12. Podaj nazwę jeziora, nad którym Pan Jezus powołał pierwszych uczniów. Jez. Galilejskie
13. Podaj imiona dwóch pierwszych powołanych przez Pana Jezusa uczniów Sw. Szymon- Piotr i Andrzej
14. Czym zajmowali się uczniowie Pana Jezusa? Byli rybakami
15. Jak mieli na imię synowie Zebedeusza, których powołał Pan Jezus? Jakub i Jan
16. Kogo uzdrowił Pan Jezus po przyjściu do Kafarnaum? Opętanego przez złego ducha, ducha nieczystego
17. Kto leżał w gorączce w domu Piotra? Jego teściowa
18. Co uczynił Pan Jezus dla teściowej Piotra? Uzdrowił Ją.
19. Co Pan Jezus jeszcze czynił tego dnia wieczorem? Uzdrawiał, wypędzał złe duchy.
20. Co Pan Jezus czynił dalej w Galilei? Nauczał w synagogach i wyrzucał złe duchy.
21. Co zakazał czynić Pan Jezus trędowatemu, którego uzdrowił? Nie miał mówić, że został uzdrowiony przez Pana Jezusa .
22. Dokąd miał pójść człowiek uzdrowiony z trądu? Miał pokazać się kapłanowi oraz złożyć ofiarę Bogu za swe oczyszczenie.
Mk2
23. Co Pan Jezus uczynił dla paralityka? odpuścił mu grzechy, czego skutkiem było zdrowie paralityka
24. W jakim mieście Pan Jezus uzdrowił paralityka? Kafarnaum
25. Czym zajmował się Mateusz- Lewi, gdy Pan Jezus go powoływał? był celnikiem
26. Imię ojca Lewiego ( Mateusza). Alfeusz
27. Kogo przyszedł powoływać Pan Jezus? grzeszników
28. Dla kogo został ustanowiony szabat? Dla człowieka, ale nie odwrotnie.
29. Czego panem jest Syn Człowieczy ? jest też panem szabatu
Mk3

30. Jakiego człowieka uzdrowił Pan Jezus w szabat? Człowieka z uschniętą ręką
31. Kto przeciw Panu Jezusowi zaczął naradzać się, aby Go zgładzić po uzdrowieniu w szabat? Faryzeusze i zwolennicy Heroda
32. Ilu było Apostołów? 12
33. Jaki grzech nie będzie odpuszczony przez pana Jezusa? Przeciw Duchowi Św.
34. Kto jest „bratem, siostrą, matką” Pana Jezusa? Ten, kto pełni wolę Boga
Mk4

35. W jakie miejsca padły ziarna z przypowieści o siewcy? droga, skały, między ciernie oraz żyzna gleba
36. Co symbolizuje ziarno z przypowieści o siewcy? Słowo Pana Boga
37. Jaki owoc wydają ci, którzy słuchają Boga? 30- 60 i 100-krotny
38. Gdzie należy umieścić światło wg. przypowieści O Lampie? Na świeczniku
39. Do czego powiedział Pan Jezus: Milcz, ucisz się! Do wichru w czasie burzy na jeziorze.
Mk5

40. Jaki człowiek mieszkał w grobowcach, nie można było go nawet spętać łańcuchami. Opętany przez ducha nieczystego
41. Jak nazwał Pana Jezusa duch nieczysty będący w człowieku, który był opętany? Jezusie, Synu Boga Najwyższego.
42. Imię złego ducha, który był w człowieku. Legion bo było ich wielu
43. W jakie zwierzęta weszły duchy nieczyste wypędzone z opętanego? W świnie.
44. Co stało się ze zwierzętami? Utonęły w jeziorze.
45. Imię człowieka, którego córka została uzdrowiona przez Pana Jezusa. Jair
46. Ile lat miał uzdrowiona dziewczynka? 12
47. Ile lat cierpiała kobieta, która była chora na krwotok? 12 lat
Mk6

48. W jakim mieście było niewiele cudów z powodu niedowiarstwa mieszkańców? Nazaret
49. Co mówił Herod o Panu Jezusie? Mówił że to jest zmartwychwstały Jan Chrzciciel, którego kazał ściąć
50. Przez kogo Herod kazał pochwycić i osadzić w więzieniu Jana Chrzciciela? Z powodu Herodiady
51. Kim była Herodiada? Była żona brata Heroda
52. W jakiej sprawie Jan Chrzciciel napominał Heroda? Jan Chrzciciel napominał Heroda w sprawie Herodiady, która była żoną Jego brata
53. O co poprosiła córka Herodiady króla Heroda po wykonaniu pięknego tańca? O głowę Jana Chrzciciela
54. Ile chlebów i ryb mieli apostołowie podczas pierwszego rozmnożenia chleba? Mieli 5 chlebów i 2 ryby
55. Ile zebrano ułomków chleba? 12 koszy
56. Ilu mężczyzn zostało wtedy nakarmionych? 5 tys.
57. Po czym Pan Jezus kroczył, gdy apostołowie byli w łódce na jeziorze? Po wodzie

Mk 7

58. Z kim rozmawiał Pan Jezus?
59. Co to znaczy „ jeść nieczystymi rękami”?
60. Co czyni człowieka nieczystym według słów Pana Jezusa.
61. Skąd pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym.
62. Wylicz, jakie to zło pochodzi z wnętrza człowieka i czyni go nieczystym ( 4).
63. Z jaką prośbą przyszła do Pana Jezusa poganka.
64. Czy Pan Jezus uzdrowił córkę Syrofenicjanki?
65. W jaki sposób Pan Jezus uzdrowił głuchoniemego?
66. O co poprosił Pan Jezus, kiedy uzdrowił głuchoniemego?
Mk 8

67. Ile dni nie jedli ludzie przed drugim rozmnożeniem chleba ?
68. Ile apostołowie mieli chlebów?
69. Ile pozostało ułomków?
70. Ilu ludzi najadło się.
71. Za co zganił Pan Jezus apostołów..
72. Nazwa miejscowości, w której Pan Jezus uzdrowił niewidomego.
73. W jaki sposób Pan Jezus uzdrowił niewidomego.
74. Za kogo uważał św. Piotr Pana Jezusa. .
75. Czy Pan Jezus pozwolił im o tym mówić.
76. Za co zgromił Pan Jezus św. Piotra?
77. Jakie są warunki naśladowania Pana Jezusa?
Mk 9

78. Którzy apostołowie byli obecni podczas przemienienia Pana Jezusa
79. Kto ukazał się obok Pana Jezusa podczas PRZEMIENIENIA.
80. Czyj głos odezwał się z obłoku podczas PRZEMIENIENIA.
81. Co zakazał Pan Jezus apostołom.
82.
Pytania z Ewangelii św. Marka c.d.
Mk 9 c.d.
82. Czego brakowało ojcu chłopca opętanego przez ducha niemego? Wiary
83. Co Pan Jezus uczynił dla chłopca? Wypędził złego ducha
84. Dlaczego Apostołowie nie mogli wypędzić tego złego ducha? Bo ten rodzaj złych duchów można wypędzić tylko modlitwą i postem
85. Jakich słów Pana Jezusa nie rozumieli apostołowie? Kiedy mówił im że zostanie wydany w ręce ludzi a oni Go zabiją ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
86. O co pokłócili się apostołowie w drodze do Kafarnaum? O pierwszeństwo
87. Jakim ma być pierwszy pośród Apostołów? Ma być ostatnim oraz sługą pozostałych.
88. Kogo przyjmuje chrześcijanin jeśli przyjmuje, opiekuje się dzieckiem w imię Pana Jezusa? Przyjmuje samego Pana Jezusa, a przez to samego Boga przyjmuje.
89. Co zrobić z ręką, nogą, okiem jeśli są dla mnie powodem grzechu? Usunąć, nie mieć ich jest lepiej.
Mk 10
90. Jeśli Bóg złączył małżonków węzłem małżeńskim to wolno go rozerwać? Nie , nie wolno. NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSKA
91. Do kogo należy Królestwo Boże? Do dzieci
92. Jak należy przyjmować Królestwo Boże? Tak jak dzieci < z prostotą>
93. O co pytał bogaty młodzieniec Pana Jezusa? Co ma czynić aby osiągnąć życie wieczne
94. Jak spojrzał Jezus na młodzieńca? Z miłością.
95. Co miał uczynić młodzieniec aby dostać się do królestwa Niebieskiego? sprzedać wszystko co ma i rozdać ubogim.
96. Co uczynił młodzieniec? Wrócił do swego domu.
97. Bogatemu trudniej jest wejść do Królestwa Bożego niż przejść wielbłądowi przez..... ? ucho igielne.
98. Czy Pan Jezus przyszedł na ziemie aby Mu służono? Nie, lecz po to aby służyć ludziom.
99. Jak miał na imię niewidomy żebrak pod Jerychem? Bartymeusz.
Mk 11

100. Na jakim zwierzęciu wjechał Pan Jezus do Jerozolimy? Na ośle.
101. Kogo wypędził Pan Jezus ze świątyni w Jerozolimie. Przekupniów.
102. Co jest niezbędne kiedy prosimy o coś Boga? Nasza modlitwa i wiara że tak się stanie jak prosimy.
Mk 12

103. Co uczynili przewrotni rolnicy z przypowieści? Zabili wszystkie sługi pana oraz jego syna.
104. Jakich ludzi Bogiem jest Bóg? Ludzi żywych.
105. Jakie jest największe przykazanie/?przykazanie miłości Boga i bliźniego.
106. Kogo maja się strzec ludzie wg. Słów Pana Jezusa? Uczonych w piśmie.
107. Kto będzie mówił za uczniów, kiedy oni będą prześladowani? Duch Św.

Mk 14

108. W jakiej miejscowości namaściła Pana Jezusa kobieta? W Betanii
109. Kto wydał pana Jezusa? Judasz
110. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii? Podczas ostatniej wieczerzy.
111. Który apostoł wyprze się znajomości z Panem Jezusem? Św. Piotr
112. Co robili uczniowie zamiast czuwać z Panem Jezusem przed Jego pojmaniem? Spali
113. Jaki był znak zdrady Judasza? Pocałunek.
114. Jak była reakcja św. Piotra po zaparciu się znajomości z Panem Jezusem? Popłakał się.
Mk 15

115. Komu został wydany Pan Jezus wczesnym rankiem? Piłatowi.
116. Kto został wypuszczony z więzienia z okazji świąt? Barabasz.
117. Jak był wyszydzany, wysiewany pan Jezus? Założyli Mu koronę z cierni, purpurowy płaszcz i pluli na Niego.
118. Kto pomagał dźwigać krzyż panu jezusowi? Szymon z Cyreny.
119. Jak inaczej nazywa się Golgota? Miejsce Czaszki.
120. O której godzinie dnia powieszono Pana Jezusa na krzyżu? O trzeciej.
121. O której skonał Pan Jezus na krzyżu? O dziewiątej.
122. Kto powiedział po śmierci Jezusa: „ Istotnie ten człowiek był synem Bożym”. Setnik.
123. Kto poprosił o ciało Pana Jezusa? Józef z Arymatei.
Mk 16
124. Kogo zobaczyły kobiety w pustym grobie Pana Jezusa? Młodzieńca ubranego w białą szatę.
125. Czy kobiety komuś opowiedziały o tym , że grób jest pusty? NIE
126. Komu pierwszemu ukazał się Pan Jezus? Marii Magdalenie.
127. Czy Apostołowie wierzyli Marii Magdalenie, że widziała zmartwychwstałego Pana Jezusa? Nie.
128. Co wyrzucał Pan Jezus Apostołom, kiedy spotkał się z nimi? Brak wiary i upór.
129. Co jest warunkiem zbawienia? Wiara i Chrzest.
130. Co się stało później z Panem Jezusem? Wstąpił do nieba.
OTWARTE : Wytłumacz co to znaczy „ wdowi grosz” ? Mk 12, 41-44.

PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI

Pytania z Ewangelii św. Marka
Mk1
1. Podaj nazwę miasta, z którego przychodzili ludzie do Jana Chrzciciela aby otrzymać chrzest..
2. Imię proroka, który wolał: Przygotujcie drogę Panu!
3. Opisz, jak chodził ubrany Jan Chrzciciel?
4. Co jadł Jan Chrzciciel?
5. Nazwa rzeki, w której udzielał chrztu Jan Chrzciciel.
6. W czyje imię będzie udzielał chrztu, Ten któremu Jan Chrzciciel nie jest godzien zawiązać sandałów?
7. W jakiej postaci Duch Św. Zstąpił na Pana Jezusa podczas chrztu?
8. Kogo głos było słychać podczas chrztu Pana Jezusa nad Jordanem?
9. Ile dni Pan Jezus pościł na pustyni?
10. Ile razy był kuszony Pan Jezus na pustyni?
11. Co mówił Pan Jezus w Galilei, kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony?
12. Podaj nazwę jeziora, nad którym Pan Jezus powołał pierwszych uczniów.
13. Podaj imiona dwóch pierwszych powołanych przez Pana Jezusa uczniów
14. Czym zajmowali się uczniowie Pana Jezusa?
15. Jak mieli na imię synowie Zebedeusza, których powołał Pan Jezus?
16. Kogo uzdrowił Pan Jezus po przyjściu do Kafarnaum?
17. Kto leżał w gorączce w domu Piotra?
18. Co uczynił Pan Jezus dla teściowej Piotra?.
19. Co Pan Jezus jeszcze czynił tego dnia wieczorem?
20. Co Pan Jezus czynił dalej w Galilei?
21. Co zakazał czynić Pan Jezus trędowatemu, którego uzdrowił?
22. Dokąd miał pójść człowiek uzdrowiony z trądu?
Mk2
23. Co Pan Jezus uczynił dla paralityka?
24. W jakim mieście Pan Jezus uzdrowił paralityka?
25. Czym zajmował się Mateusz- Lewi, gdy Pan Jezus go powoływał?
26. Imię ojca Lewiego ( Mateusza).
27. Kogo przyszedł powoływać Pan Jezus?
28. Dla kogo został ustanowiony szabat?
29. Czego panem jest Syn Człowieczy ?
Mk3
30. Jakiego człowieka uzdrowił Pan Jezus w szabat?
31. Kto przeciw Panu Jezusowi zaczął naradzać się, aby Go zgładzić po uzdrowieniu w szabat?
32. Ilu było Apostołów?

33. Jaki grzech nie będzie odpuszczony przez Pana Jezusa?
34. Kto jest „bratem, siostrą, matką” Pana Jezusa?
Mk4

35. W jakie miejsca padły ziarna z przypowieści o siewcy?
36. Co symbolizuje ziarno z przypowieści o siewcy?
37. Jaki owoc wydają ci, którzy słuchają Boga?
38. Gdzie należy umieścić światło wg. przypowieści O Lampie?
39. Do czego powiedział Pan Jezus: Milcz, ucisz się!
Mk5

40. Jaki człowiek mieszkał w grobowcach, nie można było go nawet spętać łańcuchami.
41. Jak nazwał Pana Jezusa duch nieczysty będący w człowieku, który był opętany?.
42. Imię złego ducha, który był w człowieku.
43. W jakie zwierzęta weszły duchy nieczyste wypędzone z opętanego?
44. Co stało się ze zwierzętami?.
45. Imię człowieka, którego córka została uzdrowiona przez Pana Jezusa.
46. Ile lat miał uzdrowiona dziewczynka?
47. Ile lat cierpiała kobieta, która była chora na krwotok?
Mk6

48. W jakim mieście było niewiele cudów z powodu niedowiarstwa mieszkańców?
49. Co mówił Herod o Panu Jezusie?
50. Przez kogo Herod kazał pochwycić i osadzić w więzieniu Jana Chrzciciela?
51. Kim była Herodiada?
52. W jakiej sprawie Jan Chrzciciel napominał Heroda?
53. O co poprosiła córka Herodiady króla Heroda po wykonaniu pięknego tańca?
54. Ile chlebów i ryb mieli apostołowie podczas pierwszego rozmnożenia chleba?
55. Ile zebrano ułomków chleba?
56. Ilu mężczyzn zostało wtedy nakarmionych?
57. Po czym Pan Jezus kroczył, gdy apostołowie byli w łódce na jeziorze?
Mk 7

58. Z kim rozmawiał Pan Jezus?
59. Co to znaczy „ jeść nieczystymi rękami”?
60. Co czyni człowieka nieczystym według słów Pana Jezusa.
61. Skąd pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym.
62. Wylicz, jakie to zło pochodzi z wnętrza człowieka i czyni go nieczystym ( 4).
63. Z jaką prośbą przyszła do Pana Jezusa poganka.
64. Czy Pan Jezus uzdrowił córkę Syrofenicjanki?
65. W jaki sposób Pan Jezus uzdrowił głuchoniemego?
66. O co poprosił Pan Jezus, kiedy uzdrowił głuchoniemego?
Mk 8

67. Ile dni nie jedli ludzie przed drugim rozmnożeniem chleba ?
68. Ile apostołowie mieli chlebów?
69. Ile pozostało ułomków?
70. Ilu ludzi najadło się.
71. Za co zganił Pan Jezus apostołów..
72. Nazwa miejscowości, w której Pan Jezus uzdrowił niewidomego.
73. W jaki sposób Pan Jezus uzdrowił niewidomego.
74. Za kogo uważał św. Piotr Pana Jezusa. .
75. Czy Pan Jezus pozwolił im o tym mówić.
76. Za co zgromił Pan Jezus św. Piotra?
77. Jakie są warunki naśladowania Pana Jezusa?
Mk 9

78. Którzy apostołowie byli obecno podczas przemienienia Pana Jezusa
79. Kto ukazał się obok Pana Jezusa podczas PRZEMIENIENIA.
80. Czyj głos odezwał się z obłoku podczas PRZEMIENIENIA.
81. Co zakazał Pan Jezus apostołom.
Pytania z Ewangelii św. Marka c.d.
Mk 9 c.d.
82. Czego brakowało ojcu chłopca opętanego przez ducha niemego?
83. Co Pan Jezus uczynił dla chłopca?
84. Dlaczego Apostołowie nie mogli wypędzić tego złego ducha?
85. Jakich słów Pana Jezusa nie rozumieli apostołowie?
86. O co pokłócili się apostołowie w drodze do Kafarnaum?
87. Jakim ma być pierwszy pośród Apostołów?
88. Kogo przyjmuje chrześcijanin jeśli przyjmuje, opiekuje się dzieckiem w imię Pana Jezusa?
89. Co zrobić z ręką, nogą, okiem jeśli są dla mnie powodem grzechu?
Mk 10
90. Jeśli Bóg złączył małżonków węzłem małżeńskim to wolno go rozerwać?
91. Do kogo należy Królestwo Boże?
92. Jak należy przyjmować Królestwo Boże?
93. O co pytał bogaty młodzieniec Pana Jezusa?
94. Jak spojrzał Jezus na młodzieńca?
95. Co miał uczynić młodzieniec aby dostać się do królestwa Niebieskiego?
96. Co uczynił młodzieniec?
97. Bogatemu trudniej jest wejść do Królestwa Bożego niż przejść wielbłądowi przez..... ?
98. Czy Pan Jezus przyszedł na ziemie aby Mu służono?
99. Jak miał na imię niewidomy żebrak pod Jerychem?
Mk 11

100. Na jakim zwierzęciu wjechał Pan Jezus do Jerozolimy?
101. Kogo wypędził Pan Jezus ze świątyni w Jerozolimie.
102. Co jest niezbędne kiedy prosimy o coś Boga?
Mk 12
103. Co uczynili przewrotni rolnicy z przypowieści?
104. Jakich ludzi Bogiem jest Bóg?
105. Jakie jest największe przykazanie/?
106. Kogo maja się strzec ludzie wg. Słów Pana Jezusa?
107. Kto będzie mówił za uczniów, kiedy oni będą prześladowani?
Mk 14

108. W jakiej miejscowości namaściła Pana Jezusa kobieta?
109. Kto wydał pana Jezusa?
110. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
111. Który apostoł wyprze się znajomości z Panem Jezusem?
112. Co robili uczniowie zamiast czuwać z Panem Jezusem przed Jego pojmaniem?
113. Jaki był znak zdrady Judasza?
114. Jak była reakcja św. Piotra po zaparciu się znajomości z Panem Jezusem?
Mk 15

115. Komu został wydany Pan Jezus wczesnym rankiem?
116. Kto został wypuszczony z więzienia z okazji świąt?
117. Jak był wyszydzany, wysiewany pan Jezus?
118. Kto pomagał dźwigać krzyż panu jezusowi?
119. Jak inaczej nazywa się Golgota?
120. O której godzinie dnia powieszono Pana Jezusa na krzyżu?
121. O której skonał Pan Jezus na krzyżu?
122. Kto powiedział po śmierci Jezusa: „ Istotnie ten człowiek był synem Bożym”.
123. Kto poprosił o ciało Pana Jezusa?
Mk 16
124. Kogo zobaczyły kobiety w pustym grobie Pana Jezusa?
125. Czy kobiety komuś opowiedziały o tym , że grób jest pusty?
126. Komu pierwszemu ukazał się Pan Jezus?
127. Czy Apostołowie wierzyli Marii Magdalenie, że widziała zmartwychwstałego Pana Jezusa?
128. Co wyrzucał Pan Jezus Apostołom, kiedy spotkał się z nimi?
129. Co jest warunkiem zbawienia?
130. Co się stało później z Panem Jezusem?
OTWARTE : Wytłumacz co to znaczy „ wdowi grosz” ? Mk 12, 41-44.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.