X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19538
Dział: Gimnazjum

Projekt wolontaryjny w ramach programu "Szkoła bez przemocy"

„Miej serce i patrzaj w serce...
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu...”

I . Cele i założenia projektu.
- Promocja idei wolontariatu – rozumianego jako bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i wysiłku na rzecz innych.
- Integracja społeczności szkolnej: rodziców, nauczycieli i uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej - wokół idei wolontariatu.
- Zaangażowanie jak największej liczby uczniów w działalność wolontariatu szkolnego.
- Nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się wolontariatem na terenie gminy.
- Doskonalenie umiejętności współpracy - pracy w grupie.
- Nawiązanie nowych kontaktów z „ważnymi ludźmi.”
- Pielęgnowanie wrażliwości, wytrwałości, cierpliwości i odpowiedzialności,
- Umiejętność szanowania i dobrego wykorzystania czasu wolnego.
- Dostrzeganie problemów innych ludzi.
- Kreowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych wśród gimnazjalistów.
- Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

II. Adresaci projektu.
A. Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie
B. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kotlinie.
C. Nauczyciele
D. Rodzice.
E. Adresaci charytatywnych kampanii: środowiskowych, lokalnych oraz ogólnopolskich (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).
F. Wychowankowie Domu Dziecka.

III. Szczegółowy opis zadań dla poszczególnych grup.

Grupa I – Akcje charytatywne –
- zbiórka pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- pomoc w organizacji, licytacja darów-różnych artystycznych dzieł wspólnie z PCK i SU itp., zbiórka pieniędzy; zorganizowanie zbiórek żywności (karmy) dla zwierząt, zorganizowanie zbiórek żywności dla potrzebujących rodzin – „Wielkanocny zajączek”(plakaty, spis, ulotki, zbiór darów, rozwożenie darów itp.)
- rozpropagowanie idei wolontariatu wśród uczniów poprzez : wydanie
Okolicznościowego artykułu na stronę internetową naszej szkoły, umieszczenie systematycznych artykułów na temat przeprowadzanych działań, wydzielenie miejsca w szkole na prezentowanie działalności wolontariatu;
- pozyskanie jak największej grupy osób (wśród rodziców, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli) angażującej się w zbiórki charytatywne – reklama.

Grupa II- pomoc schronisku w Radlinie:
- wykonywanie prac porządkowych w schronisku dla zwierząt w Radlinie – minimum raz w miesiącu(odśnieżanie, wiosenne porządki, wypisywanie książeczek zdrowia zwierząt itp.),
- opieka pielęgnacyjna nad zwierzętami,
- sporządzenie listy potrzeb dla schroniska,
- zaangażowanie rodziców do powyższych działań
- dokonywanie drobnych napraw uszkodzonych klatek (domków zwierząt).
- rozpropagowanie idei wolontariatu wśród uczniów poprzez : wydanie artykułu o działaniach w schronisku dla środowiska lokalnego, umieszczenie krótkich relacji na temat przeprowadzanych działań, wydzielenie miejsca w szkole na prezentowanie swojej działalności wolontariatu,
- pozyskanie rodziców do pomocy (wśród najbliższych).

Grupa III – sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych:
- co to takiego : mediacje (etapy mediacji, rola mediatora, różnice między mediacją a procesem sądowym), negocjacje, konferencje sprawiedliwości naprawczej – obowiązkowa teoria oraz zastosowanie jej w praktyce na gruncie konfliktów z rówieśnikami;
- Konferencja Sprawiedliwości Naprawczej – zamiast uwagi w dzienniczku.
- rozpropagowanie idei wolontariatu wśród uczniów poprzez odpowiednią reklamę; umieszczenie systematycznych artykułów na temat
przeprowadzanych działań- strona internetowa szkoły;
- pozyskanie jak największej grupy osób (wśród rodziców, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli) angażującej się w poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów rówieśniczych poprzez mediację – odpowiednia reklama.


Grupa IV – Pomoc w nauce wychowankom Domu Dziecka w Górze oraz uczniom klas IV ze Szkoły Podstawowej w KOTLINIE
-pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, nadrabianiu zaległości, wspólne odrabianie zadań domowych – pokazanie sposobów i różnych stylów uczenia się
- rozpropagowanie idei wolontariatu wśród uczniów poprzez dzielenie się doświadczeniem i przeżyciami na stronie internetowe szkoły oraz na lekcjach wychowawczych – pisanie relacji na temat przeprowadzanych działań,
- pozyskanie do współpracy i pomocy co najmniej dwóch rodziców – w celu zwiększenia zakresu i częstotliwości pomocy wychowankom.

IV. Harmonogram projektu.

Przez cały czas trwania projektu:
- pomoc w odrabianiu zadań domowych uczniom ze Szkoły Podstawowej w Kotlinie im. M. Konopnickiej 22 – kl. IV a (wtorki), kl. IV b (środy),
- pomoc w nauce wychowankom z Domu Dziecka w Górze,
- pomoc, opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Radlinie,
- organizacja zbiórek żywności dla potrzebujących (ludzi i zwierząt).

Tydzień

Data
Zadanie do wykonania
Odpowiedzialni
Uwagi

1.
04.01.2011
-08.01.2011
1. Spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych projektem, wstępny
zarys projektu , wybór adresatów.
2. Spotkanie osób zaangażowanych w projekt z Dyrektor szkoły, wyznaczenie
harmonogramu działań.
3. Szczegółowe omówienie harmonogramu działań z Samorządem Uczniowskim oraz
przypisanie do poszczególnych działań chętnej młodzieży.
4. Wysłanie projektu na konkurs
5. Harmonogram projektu

Pedagog szkolny;

Wolontariusze – działający w Młodzieżowym Klubie Wolontariuszy

2.
09.01.2011
-11.01.2011

Udział w XIX finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Daria Łabędzka
Julia Galewska Współpraca z PCK i Szkolnym
Samorządem
Uczniowskim
3. 14.01.2011
-21.01.2011 Wyjazd do Radlina – schronisko dla zwierząt –spis potrzeb.
Justyna Reślińska, Paulina Kaczmar
konsultacja z pedagogiem

4. 24.01.2011
-28.01.2011

Wyjazd do Domu Dziecka w Górze – pomoc przy ograbianiu zadań domowych wychowanków.
Zuzanna Spalona,
Joanna Nowak
konsultacja
z pedagogiem
5. 31.01.2011
-04.02.2011 Mediacje, negocjacje, kompromis – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Małgorzata
Benuszak

Pedagog szkolny
konsultacje
z pedagogiem

6. 07.02.2011
-11.02.2011

Zbiórka żywności, karmy dla zwierząt- wyjazd do schroniska dla zwierząt do Radlina Justyna Reślińska,
Paulina Kaczmar
konsultacje
z pedagogiem
7. 14.02.2011
-18.02.2011 Konferencja Sprawiedliwości Naprawczych – sytuacja konfliktowa
Karolina Józefiak,
Pedagog szkolny konsultacje
z pedagogiem

8. 21.02.2011
-25.02.2011

Pomoc młodym kolegom ze szkoły Podstawowej – wspólne odrabianie prac domowych – dla klas IV a i b
Klaudia
Bartniczak konsultacje
z pedagogiem
9. 28.02.2011
-04.03.2011
Dom Dziecka w Górze – wspólne odrabianie zadań domowych Zuzanna Spalona,
Joanna Nowak
konsultacje
z pedagogiem

10. 07.03.2011
- 11.03.2011

Konferencja Sprawiedliwości Naprawczych, Mediacje w szkole Karolina
Józefiak,
Pedagog szkolny

konsultacje
z pedagogiem
11. 14.03.2011
-18.03.2011
Świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących
Agnieszka
Boguszyńska
współpraca
z PCK

12.
21.03.2011
-25.03.2011 Odrabianie zadań domowych – pomoc uczniom klas IV Szkoły Podstawowej w Kotlinie
Daria Łabędzka
konsultacje
z pedagogiem
13.
28.03.2011
-01.04.2011 Wyjazd do schroniska dla zwierząt – do Radlina-opieka nad zwierzętami, porządki wiosenne
Mikołaj Lechkun
konsultacje
z pedagogiem
14.

04.04.2011
-08.04.2011 Dom Dziecka w Górze – pomoc wychowankom w pracach sprawiającym im trudności.
Katarzyna
Wichłacz
konsultacje
z pedagogiem
15.
11.04.2011
-15.04.2011 Unikanie kar – zastępowanie je Konferencjami sprawiedliwości naprawczej wśród rówieśników
Marlena
Kościelna konsultacje
z pedagogiem
16. 18.04.2011
-21.04.2011
Podsumowanie działań- cztery grupy prezentują w wybrany sposób efekty działań całej grupy.
Poszczególni liderzy grup;
(Pedagog
Szkolny)
Efekty pokazane całej społeczności szkolnej – dni rekolekcji wielkopostnych lub lekcja wychowawcza, gazetka.

V. Zakładane efekty:

1. Przybliżenie idei wolontariatu jak największej liczbie uczniów.
2. Włączenie w działalność szkolnego wolontariatu jak największej liczby młodzieży, rodziców i nauczycieli.
3. Zmiana postaw młodzieży do bezinteresownej działalności na rzecz innych.
4. Zbudowanie w środowisku lokalnym wizerunku szkoły wrażliwej na potrzeby osób wymagających pomocy.
6. Promowanie postaw społecznego zaangażowania wśród młodzieży i ich rodziców.
7. Integracja nauczycieli i uczniów oraz rodziców poprzez współpracę przy
organizowaniu działań związanych z wolontariatem.
8. Rozbudzanie postawy społecznej, obywatelskiej, tolerancji , empatii oraz wrażliwości społecznej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.