X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 19497
Dział: Przedszkole

Scenariusze zajęć w przedszkolu

Scenariusz zajęcia umuzykalniającego dla dzieci 4 letnich


Temat kompleksowy: W krainie baśni

Temat zajęcia: Muzyczna bajkolandia- osłuchanie z piosenką do nauki
pt Bajeczki

Cel ogólny: Umuzykalnienie dzieci

Cele operacyjne:
- zapamięta powtarzające się fragmenty piosenki
- dostosuje ruchy do charakteru melodii
- porusza się rytmicznie przy muzyce
- zna i nazywa instrumenty perkusyjne
- odtwarza rytm za pomocą instrumentu

Metody:
słowna , zadaniowa, ćwiczeń pobudzających, inspirowania działalności dziecka, metoda przykładu, samodzielnych doświadczeń

Formy:
zajęcia z całą grupą i z podziałem na zespoły
śpiew, ruch przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych

Pomoce dydaktyczne:
Magnetofon, nagrania, płyta CD, kaseta, drewniane jajka, bambusowe patyki, kołatki, dzwoneczki, jingle, grzechotki, bębenek, pałeczki.


Przebieg zajęcia

1. Zabawa muzyczno- ruchowa „Witam Cię”

- dzieci dostają po dwa drewniane jajka
Dzieci poruszają się swobodnie przy muzyce i witają się z wybranym kolegą mówiąc rytmicznie tekst „Cześć, cześć, cześć witam cię” stukając jednocześnie jajkami. Reagują na zmianę melodii.
Melodia A- chodzą swobodnie i witają się
Melodia B- poruszają się po obwodzie koła zgodnie z sugestią N-la np. marsz, bieg, podskoki, cwał bokiem , koniki .

2. Ćwiczenie pamięci muzycznej – zagadki słuchowe „Jaka to piosenka”
N-el nuci melodie znanych piosenek lub wystukuje rytm na bębenku, dzieci odgadują jaka to piosenka i śpiewają jej fragment.

3. Zapoznanie dzieci z piosenką „Bajeczki”
- wprowadzenie do tematyki piosenki
- słuchanie piosenki
- rozmowa na temat piosenki (określenie charakteru melodii, omówienie treści)
- nauka piosenki fragmentami ze słuchu – śpiewa n-el, dzieci próbują powtarzać powtarzające się fragmenty

4. Zabawa rytmiczna oparta na tekście piosenki (rytmizacja tekstu)
- dzieci dostają instrumenty dzwonki, grzechotki, jingle
N-el powtarza rytmicznie tekst i fragmentami gra na instrumencie np. jingle, dzieci starają się do niego dołączyć- grają na grzechotkach , dzwonkach, jinglach. Powtarzamy rytmicznie tekst i ruch np. kołysanie się .
- jeśli dzieci opanują rytm próbujemy śpiewać

5. Zabawa „Wspólny rytm’
Dzieci wraz z N-lem grają wspólnie (kołatki, kije bambusowe) – starają się grać równo
- chętne dzieci prowadzą zabawę

6. Rytmiczny marsz i gra na instrumentach
-odkładamy instrumenty

7. Rozmowa podsumowująca
O czym opowiadała piosenka?
(książeczki, bajeczki, rycerze, królewna, dobre wróżki, czarownica zła)

• Kolorowanie wybranych postaci z bajek lub rysunek samodzielny


Opracowała : Dorota Malinowska


Bajeczki

1. Na półkach mieszkają książeczki
W książeczkach mieszkają bajeczki

Opowiem o nich wam
Bo wszystkie dobrze znam x2

2. W bajeczkach znajdziecie rycerzy
Królewnę co spała na wieży

I dobrych wróżek sto
I czarownicę złą x2

3. A kiedy się dziecko zasłucha
To wróżki mu szepczą do ucha

Pokochaj bajek świat
Na wiele, wiele lat x2


Zajęcie otwarte dla rodziców w grupie dzieci 4 letnich

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat kompleksowy: Wiosenny teatrzyk
Temat zajęcia: Co już wiemy o wiośnie?

Cele operacyjne:
Dziecko:
- współpracuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych
-rozpoznaje i nazywa oznaki wiosny
-rozwiązuje zagadki
-segreguje elementy wg określonych cech i określa ich ilość
-zaimprowizuje akompaniament do piosenki
-ćwiczy umiejętność posługiwania się nożyczkami

Pomoce dydaktyczne
- nagrania zabawa Witam cię, piosenka Maszeruje wiosna , Vivaldi- wiosna
-zagadki słowne, obrazki do składania
- instrumenty perkusyjne
- kolorowe obręcze lub koszyki, klocki- kwiaty, worek
- kolorowe szarfy
-tunel - 2szt
- nożyczki, karty pracy


Scenariusz zajęcia

• Zabawa muzyczno- ruchowa „Witam cię”
- dzieci tańczą i poruszają się w rytm muzyki , witają się stukając rytmicznie drewnianymi jajkami
• Zagadki słowne

1. mleka nie piją, myszek nie jedzą
te kotki co na wierzbie siedzą (bazie)

2. świeci coraz mocniej, na niebieskim niebie
ogrzewa nam ziemię, no i ...ciebie (słońce)

3. za oknem klekocą, ćwierkają, śpiewają
i wiosnę tak witają (ptaki)

4. z mułu się wygrzebała po zimie zaspana
a teraz patrzy czy nie ma bociana (żaba)

5. jeszcze śnieg na polu, a gdy słońce błyśnie
to przez śnieg przebije się ........(przebiśnieg)

• Zagadki obrazkowe
Dzieci dzielimy na kolorowe zespoły (szarfy) np. 4- 5- osobowe, dostają do ułożenia obrazek z części. Po ułożeniu go chętne dziecko z każdego zespołu próbuje ułożyć o nim zagadkę.

• Gestodźwięki
*rytmizowanie wyrazów i zdań o wiośnie w połączeniu z gestem np. klaskanie, tupanie
- krokus, krokus, przebiśnieg
- słonko świeci , pada śnieg
- bocian leci cieszy się , że już wiosna z nami jest

• Zabawa dydaktyczna „Kolor do koloru”
Kolorowe obręcze lub koszyki umieszczone w wyznaczonym miejscu, dzieci losują kolorowe kwiaty- klocki i zanoszą je do odpowiedniego kosza - dzieci przechodzą przez tunel .
Następnie dzieci przynoszą kolejno klocki wg wskazówek n-la
- łączymy je ze sobą i sprawdzamy których jest najwięcej, mniej i tyle samo

• Instrumentacja piosenki „Maszeruje wiosna”

- Podczas śpiewania zwrotek dzieci ilustrują ruchem treść – instrumenty leżą na podłodze
- refreny grają na instrumentach- kołatki, dzwonki, drewienka, grzechotki

• Zabawa „Wspólny Rytm”
Dzieci grają na instrumentach drewnianych – słuchają proponowanego rytmu i dołączają do wspólnego grania

• Zabawa muzyczno – ruchowa z elementem dramy
Wiosna budzi kwiaty – wybieramy dzieci do roli wiosny i słonka, które przy muzyce Vivaldiego chodzą między dziećmi i budzą dzieci – kwiaty do życia ( powoli wstają, rosną, odwracają się do słońca) – rekwizyty dla wiosny i słonka

• Praca plastyczna – wycinanka Krokusy
- karty pracy , nożyczki
Wystawa prac dzieci.

Opracowała: Dorota Malinowska


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcie umuzykalniające w grupie dzieci 5 letnich


Temat kompleksowy: Zimo baw się z nami.

Temat zajęcia: Zima bawi się z nami – zabawy muzyczno-ruchowe , naśladowcze, ćwiczenia artykulacyjne na podstawie piosenek o tematyce zimowej.

Cele ogólne:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci
- kształtowanie poczucia rytmu , słuchu i wrażliwości muzycznej dzieci
- wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
- rozwijanie koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni
- ćwiczenie percepcji i koncentracji uwagi
- kształtowanie postawy twórczej w sytuacjach zabawowo- zadaniowych

Cele operacyjne:
Dziecko – współdziała z partnerem podczas zabaw muzyczno-ruchowych
- tworzy improwizacje muzyczno- ruchowe
- reaguje na zmiany w muzyce , odzwierciedla charakter i nastrój utworu
- gra na instrumentach perkusyjnych
- reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe

Metody i formy pracy:
-czynne, zadaniowe, aktywizujące
- ruch przy muzyce, improwizacje muzyczno-ruchowe, śpiew, gra na instrumentach

Pomoce dydaktyczne:
Płyty CD- Już w szkole cz 1 , Kuferek pięciolatka, piosenki Buli, Zima zima, Dzwonki sań, utwór z muzyki klasycznej Walc łyżwiarzy, instrumenty perkusyjne – janczary, grzechotki , kubeczki po jogurtach z gumką, prześcieradła, wiersz i. Suchorzewskiej Zimowa piosenka
Białe kartki , paski kolorowej bibuły, obrazki tematyczne.


Przebieg zajęć.

1. Zabawa muzyczno- ruchowa „Przymarzanie”
Dz. stoją parami poruszają się rytmicznie przy muzyce, gestykulują i śpiewają

Idzie zima idzie już , idzie tęgi , tęgi mróz
Śnieżek sypie wokół nas , zatańcz ze mną chociaż raz
Raz i dwa i trzy (klaskanie) przymarzamy My
( dotykają się określonymi częściami ciała i tańczą)

2. Rytmizowanie wiersza - Zimowa piosenka I. Suchorzewskiej
Bawimy się dzisiaj z Panią Zimą z wierszem muzyką i zimową piosenką

- tworzenie rytmu przy pomocy kartki papieru przez stukanie palcem w kartkę, szuranie ręką po kartce, falowanie kartką , stukanie w kartkę dwoma palcami.


Lubię śnieżek , lubię śnieg
Chociaż w oczy prószy. Stukanie palcem

Lubię mrozek, lubię mróz,
Chociaż marzną uszy. Szuranie po kartce dłonią

Lubię wicher , lubię wiatr,
Chociaż mnie przewiewa. Falowanie kartką trzymaną oburącz

Lubię zimę, idę w świat
I wesoło śpiewam. Stukanie dwoma palcami

* Nauczyciel wypowiada tekst fragmentami rytmicznie podając rytm przy pomocy kartki papieru , dzieci powtarzają wiersz w sposób podany przez n-la a potem próbują samodzielnie rytmicznie powtórzyć fragment.

3. Zabawa naśladowcza przy piosence Zima , zima
- dz. dobierają się parami zakładają janczary na nogi i jadą sankami, poruszają się rytmicznie.

4. Aktywne opowiadanie - Ćwiczenia ruchowo- graficzne:
a) N-el opowiada o zimie, a dzieci kreślą w powietrzu odpowiednie kształty i dopowiadają brakujące słowa lub sylaby.

Był ładny zimowy dzień. Słońce świeciło mocno (rysują słońce) i odbijało swe promienie na śniegu, który pięknie lśnił.
Nieliczne chmury (rysują kształt ) leniwie płynęły po niebie.
Nagle zerwał się wiatr (naśladują odgłos wiatru) , chmury zasłoniły słońce (pokazują gestem) i zaczął padać śnieg (naśladują padający śnieg)
A rano na podwórku pojawił się wielki , biały bałwan (rysują kształt)
Miał na głowie stary garnek , szalik i miotełkę w ręku.
Dzieci poszły na sanki będą jeździć z górki.
Wesoło jest na tym podwórku.
b) n-el opowiada i układa obrazki , dzieci dopowiadają słowa , potem samodzielnie tworzą swoje opowiadanie (można zmieniać kolejność obrazków)

5. Ćwiczenia słuchowe ( analiza i synteza)

- Dzieci podają całe słowo po usłyszeniu go bez pierwszej głoski na przykład:
*nieg- śnieg , *mura- chmura, *anki- sanki, *arty- narty, *órka- górka, *ałwan- bałwan

6. Zabawa umuzykalniająca Granie na kubeczkach (instrumenty od Pani Zimy)– grają do znanej melodii na instrumentach – kubek po jogurcie i gumka recepturka np. Dzwonki sań – CD Kuferek5l / , Mikołajki, kółko graniaste , stary niedźwiedź, wlazł kotek itp.

7. Piosenka BULI
- rozpoznanie melodii piosenki granej na dzwonkach (lub na kubeczku)
- śpiewanie piosenki zbiorowo (akompaniament do piosenki)
- ćwiczenia emisyjne z wykorzystaniem piosenki- dzieci śpiewają na sylabach lub głoskach

8. Słuchanie muzyki klasycznej- utwór E. Wanteufel Walc Łyżwiarzy
( CD Już w szkole cz1/59)
- rozmowa nt jazdy na łyżwach- gdzie można jeździć, jak się poruszamy. Podanie dzieciom ciekawostek nt jazdy figurowej na lodzie ( nowe słowa – piruet , tulup aksel,
- zaimprowizowanie lodowiska – prześcieradłami, dzieci dostają wstążki z bibuły po 2 szt.
- poruszają się swobodnie , rytmicznie, dookoła lodowiska w jednym kierunku na koniec ze wstążek układają na lodowisku ślady łyżwiarza którego naśladowały lub rysują na prześcieradle kolorową kredą.

Opracowała: Dorota Malinowska

Bałwanek Buli”
1. Na dworze zawierucha, na dworze pada śnieg.
Wiatr mroźny mocno dmucha, lecz nie przestraszy mnie.
Ulepię dziś bałwana, bo śniegu jest już dość.
Z węgielków zrobię oczy, z marchewki zrobię nos.
Ref. Buli, Buli – tak nazywają wszyscy mnie.
Buli, buli – zatańczyć z wami chcę.
2. Bałwanek to wesoły, uśmiecha pięknie się.
Zaprasza do poleczki, gdyż bardzo tańczyć chce.
Zapuka dziś do okien, zapuka dziś do drzwi
i wszystkim się przedstawi: „Nazywam się Buli”
Ref. Buli. Buli – tak nazywają wszyscy mnie.
Buli, Buli – zatańczyć z wami chcę.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców
w grupie dzieci 5-letnich

Temat kompleksowy : Dbamy o naszą ziemię

Temat zajęcia : Bawimy się i uczymy

Cele ogólne:
- rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej
- kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach
- kształtowanie orientacji przestrzennej

Cele operacyjne:
- liczy wyrazy w zdaniu
- dzieli swoje imię na sylaby
- wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę w prostych wyrazach
- dokonuje analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie
- rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela
- porusza się rytmicznie i odzwierciedla ruchem muzykę
- współdziała w zespole
- pracuje samodzielnie

Metody i formy pracy z dzieckiem:
- czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń pobudzających
- słowne i oglądowe- pokaz , objaśnienia, przykład i obserwacja
- aktywizujące – zabawy umuzykalniające , taniec
- formy- praca z grupą , w zespole i indywidualna

Pomoce:
nagrania, kasztany , patyczki do liczenia, kolorowe nakrętki, podkładki, patyki do grania , instrumenty perkusyjne, dzwonki, obrazki, karty pracy .


Przebieg zajęcia

1 . Powitanie rodziców i krótka rozmowa wprowadzająca w cel zajęcia.

2. Taniec Łoj – łoj
- dzieci dobierają się parami , ustawiają się na obwodzie koła;
Idą rytmicznie i robią jeden podskok x 4
Stają w parze na przeciwko siebie 3x tupią i pokazują łokcie, tupią - kolanka, tupią- bioderka, tupią- rączki ; łączą się dłońmi i obracają się./ powtórzenie całości x 3

3.Ćwiczenia słuchu fonematycznego

* wyróżniania wyrazów w zdaniu
- dzieci układają taką ilość kasztanów ile będzie wyrazów w zdaniu i powtarzają je sprawdzając
np. Jest już wiosna, Wiosna jest radosna, Słonko bardzo mocno grzeje. itp.......
- chętne dziecko może podać swoje zdanie

* rytmizowanie imion
- nauczyciel podaje stały rytm i do rytmu sylabizuje swoje imię , a dzieci kolejno próbują wejść w rytmizację swojego imienia ( wszyscy powtarzamy kolejno imię podawane przez dziecko)
* zabawa grające kółko
Razem z n-lem dzieci grają na patykach podkład do dobrze znanej piosenki
np. kółko graniaste, piosenka Posprzątajmy świat, piosenka Maszeruje wiosna

* ćwiczenia w określaniu pierwszej i ostatniej głoski wyrazu
- n-el pokazuję obrazek dz. określają na jaką głoskę zaczyna się wyraz np. oko, Ala, Ewa, nos, las, dom, okno......
- podobnie na prostych wyrazach podają ostatnią głoskę
* zabawa słuchowa Co powiedziałam
- chętne dzieci głoskują proste wyrazy (obrazki) a pozostałe mają dokonać syntezy i podać cały usłyszany wyraz

4. zabawa umuzykalniająca z rekwizytami Pszczółki (Klanza – nagranie 11)
- tekst wypowiada się rytmicznie i obrazuje ruchem zgodnie z dynamiką utworu
Wielka pszczoła wpadła i zrobiła bzz ..... x4
Mam ją tu a ona fru ..... x4

5. Zabawy matematyczne wg Gruszczyk – Kolczyńskiej

* orientacja w przestrzeni - zabawa Chodzenie pod dyktando
- dzieci ustawione w rozsypce po całej sali , zwrócone w jedną stronę . n-el określa jak powinny się poruszać np. dwa kroki w przód , trzy kroki w tył, podskok, jeden krok w lewo, dwa do tyłu , cztery w prawo skłon, dwa w przód itd. Chętne dziecko próbuje pokierować grupą


* ćwiczenia w liczeniu
- liczenie znikających obiektów- dzieci biorą po 10 patyczków i podkładkę
N-el gra na wybranym instrumencie (trójkąt ,dzwonki, kołatka)a dzieci liczą dźwięki i układają tyle samo patyczków na podkładce

- dodawanie i odejmowanie na konkretach
Dzieci dokładają i odkładają patyczki wg poleceń n-la i podają wynik operacji

- ustalanie stałości liczby – dzieci biorą ustaloną liczbę kolorowych kapsli (klocki), układają je w szereg i liczą, pokazują ile ich jest na palcach, potem zgodnie ze wskazówkami n-la (demonstracja) zmieniają ułożenie i ponownie
Odpowiadają na pytanie n-la ile ich jest , w razie wątpliwości przeliczają.

- układanie rytmu i wyklaskiwanie (patyczki i kapsle) n-el pokazuje a dzieci układają tak samo i kontynuują prosty rytm .

7. Ćwiczene grafomotoryczne
Na karcie pracy dzieci wykonują zadanie graficzne Rysuj po śladzie – jak latają owady.

8. Omówienie z rodzicami zaprezentowanych umiejętności dzieci i etapów nauki poszczególnych z nich .


Opracowała : Dorota Malinowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.