X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19492
Przesłano:

Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Konspekt lekcji kl. VI

TEMAT: Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.

CELE LEKCJI: (Uczeń powinien:)

- wyjaśni, co to jest arkusz kalkulacyjny
- wypełni komórki arkusza napisami i liczbami
- wprowadzi w tabelę arkusza formuły matematyczne
- utworzy wykres kołowy dla danych z tabeli
- dokona zmian w arkuszu

METODY:
- opis, demonstracja
- ćwiczenia praktyczne

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- multimedialny zestaw komputerowy
- program MS. Excel
- kserokopie zadania
- plansza ilustrująca program MS. Excel

Ochotnicy odpowiadają na pytania postawione przez nauczyciela:
- co to jest i do czego służy arkusz kalkulacyjny?
- co to jest wiersz, a co to jest kolumna?
- co to jest komórka tabeli, jak ustalamy adres komórki?
Nauczyciel zadaje pytanie: Co to są media?
Ochotnicy próbują odpowiedzieć na pytanie
Nauczyciel nakazuje wybranemu uczniowi odnalezienie znaczenia słowa "Media" w encyklopedii multimedialnej(lub internecie), oraz odczytanie na głos wyników poszukiwania.
Nauczyciel prosi o podanie różnych nazw mediów, (np. telewizja, radio, internet, prasa)
Nauczyciel zadaje pytania:
- Które z nich jest najciekawsze?
- Które ma największą liczbę odbiorców?
- Dlaczego radio może być bardziej interesujące niż telewizja?
" Radio jest bardzo popularne, ponieważ istnieje już długi czas, większość osób ma do niego łatwy dostęp. Dodatkowo radioodbiorniki są produkowane w wersjach przenośnych, można ich słuchać w samochodzie, na plaży lub w pracy. Ponieważ radioodbiorniki są mobilne (przenośne) ważne jest, aby poznać oczekiwania słuchaczy. Aby lepiej poznać oczekiwania słuchaczy, menedżer stacji radiowej opracował ankietę, która bada wiek słuchaczy. Menedżer stacji chciałby także, aby powstał wykres prezentujący wyniki ankiety.

Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia szablon.
Nauczyciel prosi o przepisanie treści z szablonu do programu komputerowego Ms. Excel.
Prowadzący zadaje pytania dotyczące wprowadzania danych:
- W jakiej komórce zaczniemy pisać nagłówek?
- W jaki sposób możemy zmienić wysokość czcionki, napisać tłustym drukiem?

Nauczyciel instruuje, w jaki sposób należy zawinąć tekst
"Zaznaczamy fragment tekstu, który chcemy sformatować, naciskamy prawy przycisk myszy, wybieramy Formatuj komórki i zakładkę wyrównanie. Następnie zaznaczamy w opcji sterowanie tekstem – Zawijaj tekst"
Prowadzący informuje uczniów o tym, że jedna kolumna i jeden wiersz będzie zawierać sumę (co to jest suma?)
Proszę o wpisanie w komórce D3 oraz A7 słowa "Suma"
Następnie należy zaznaczyć komórkę B7 i nacisnąć znak sumy (Σ) na pasku narzędzi. Widzimy teraz animowaną ramkę, która określa nam, jakie komórki będą zsumowane. potwierdzamy klawiszem Enter.
Takie same czynności wykonujemy dla pozostałych kolumn i wierszy.

Nauczyciel pyta się uczniów czy czegoś nie brakuje w naszej tabeli.
Ochotnicy odpowiadają że brakuje przedziału wiekowego od 26 – 35 lat. .
Prowadzący instruuje, że należy zaznaczyć wiersz z przedziałem wieku 36-55 lat, wybrać z menu poleceń WSTAW->Wiersze

Nauczyciel prosi o uzupełnienie brakującego zakresu wiekowego według danych z nowej kserokopii szablonu. Prowadzący zwraca uwagę na automatyczne poprawianie sumy w miarę wpisywania danych.

Prowadzący nakazuje zaznaczyć wiersz z tekstami: Grupa wiekowa, Region A..., nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać formatowanie komórek, a następnie zakładkę Obramowanie. Należy wybrać styl linii po prawej stronie okna (druga kolumna przedostatnia linia) oraz na rysunku pomocniczym zaznaczyć krawędzie, gdzie ma być umieszczona wybrana linia.

Nauczyciel nakazuje wybrać linię dla wiersza 8(Suma), oraz pogrubienie danych liczbowych w tym wierszu.

Uczniowie zakończyli wypełnianie tabeli i muszą utworzyć wykres.
Nauczyciel wyjaśnia, że wykres to graficzne przedstawienie danych.
Prowadzący informuje, że wykres powinien pokazywać liczbę słuchaczy w każdej grupie wiekowej. Które komórki należy zaznaczyć?
Nauczyciel potwierdza, że należy zaznaczyć komórki z kolumn A i D, oraz pyta się, czy ktoś wie jak zaznaczyć dane tylko z tych dwóch kolumn, z pominięciem kolumn B i C?
Nauczyciel instruuje uczniów, aby zaznaczyli komórki od A4 do A7. Następnie trzymając wciśnięty klawisz CTRL należy zaznaczyć komórki od D4 do D7. Proszę sprawdzić, czy zaznaczone są odpowiednie komórki.

Teraz należy wybrać z menu polecenie Wstaw-> Wykres. Na karcie standardowe wybrać pozycję Kołowy, następnie opcję pierwszą.
Wybieramy przycisk Dalej. Na karcie "zakres danych" należy zaznaczyć pole opcji "Kolumny" i kliknąć przycisk Dalej. Na karcie tytuły należy wpisać "Potencjalni słuchacze" w polu tytuł wykresu. Proszę przejść do karty legenda i sprawdzić, czy zaznaczone jest pole Pokazuj legendę.
Następnie przechodzimy do karty etykiety danych, zaznaczamy pole Pokazuj wartości, klikamy przycisk Dalej. Kolejny krok to naciśnięcie przycisku Zakończ.

Nauczyciel prosi o naciśnięcie kursora myszy na wykresie, na białym polu i przesunięcie wykresu poniżej tabeli, tak, aby nie zasłaniał on danych w tabeli.

Nauczyciel zwraca uwagę na pole zawierające zakresy wiekowe słuchaczy. Pyta uczniów, czy wiedzą jak nazywa się to pole. Potwierdzam, że to legenda. Legenda objaśnia znaczenie danych prezentowanych na wykresie. W tym przypadku legenda pokazuje, że najmniejszy kawałek wykresu dotyczy grupy osób w wieku od 36-55 lat. Jaka jest liczba słuchaczy w tym wieku?
Ochotnik odpowiada, że jest ich 357.
Jaka grupa wiekowa obejmuje 562 słuchaczy?
Nauczyciel potwierdza, że są to osoby w wieku 26-35 lat
Gdzie jeszcze spotkaliście się z taką legendą, która opisuje użyte symbole?
Uczniowie odpowiadają że legenda występuje na mapach.

Przypomnienie pojęć: media, arkusz kalkulacyjny, wykres, autosumowanie, legenda.
Zapytanie, jaki rodzaj wykresu stworzyliśmy na dzisiejszych zajęciach, oraz jakie inne wykresy znają z innych przedmiotów?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.