X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19487
Przesłano:

Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno - motoryczne. Planowanie i programowanie pracy korekcyjno-wyrównawczej

PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE PRACY KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZEJ

Planowanie i programowanie pracy korekcyjno - wyrównawczej jest bardzo ważnym elementem procesu rehabilitacji. Zajęcia takie powinny mieć zawsze na celu systematyczną pracę nad stymulacją, usprawnianiem, korekturą i doskonaleniem procesów analityczno - syntetycznych funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, sprawności grafomotorycznej, aby wytworzyły się i utrwaliły związki kojarzeniowe analizatorów słuchowo - ruchowego, wzrokowo - ruchowego oraz dalsze skojarzenia słuchowo - wzrokowo - ruchowe, umożliwiające poprawny przebieg procesów czytania i pisania.
Przy tworzeniu takiego programu należy uwzględnić: aktualny stan zdrowia i rozwoju fizycznego ucznia, jego aktualny poziom rozwoju umysłowego, a ponadto rodzaj, stopień i zakres zakłóceń rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych, tempo pracy i tempo uczenia się, stopień rozwoju sfery emocjonalno - uczuciowej i neurodynamiki, aktualny poziom osiągnięć szkolnych, w tym wychwycenie specyficznych trudności w procesie czytania i pisania oraz zaległości w materiale nauczania przewidzianym programem, pozycje ucznia w zespole klasowym oraz sytuację dziecka w środowisku domowym.
Na program zajęć składają się dwa współwystępujące tory pracy na tzw. materiale słowno - literowym i nieliterowym. Pierwszy rodzaj odnosi się do wszelkiego rodzaju ćwiczeń w czytaniu i pisaniu, a zawiera w swoim zestawie wyrazy dostępne pojęciowo dla ucznia i łatwe do zilustrowania. Drugi rodzaj obejmuje ćwiczenia dla poszczególnych analizatorów, jak i tworzenia trwałych zwiazków czasowo - przestrzennych między nimi.

RAMOWY PROGRAM PRACY KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZEJ

1. Rozpoczęcie zajęć na materiale nieliterowym.

a) kształtowanie rozwoju emocjonalnego:
Na podstawie obrazka opowiedz przygodę jej bohatera "Wyprawa samochodem."

b) ćwiczenie percepcji wzrokowej:
Składanie pociętego obrazka samochodu według wzoru.

c) doskonalenie rozwoju ruchowego:
Plątaninka - próba dojechania po śladzie jak najszybciej do mety nie wypadając z trasy.

d) ćwiczenia percepcji słuchowej:
Rozpoznawanie - wychwytywanie dźwięków samochodów spośród wielu innych dźwięków. Próby naśladowania ich głosem.

e) kształtowanie orientacji przestrzennej:
Dorysowywanie w samochodzie prawego bocznego lusterka, lewego bocznego lusterka. Rysowanie przed samochodem znaku "stop", za samochodem sygnalizacji świetlnej itp.

2. Etap właściwej pracy korekcyjno - wyrównawczej na materiale literowym.

a) ćwiczenia percepcji słuchowej:
Łączenie w pary wyrazów, które się rymują: droga - noga, znaki - raki, ulica - tablica, kierowca - owca itp.
Odszyfrowywanie "dziwnych" zdań, rozdzielanie wyrazów pionową kreską: Kierowcaprowadzisamochód., Zatrzymujemysięnaczerwonymświetle.itp.
Uderzanie w bębenek według narysowanego rytmu.

b) ćwiczenia percepcji wzrokowej:
Łączenie tych samych wyrazów napisanych różną czcionką: hamulec - hamulec, kierownica - kierownica itp.
Plątaninki literowe - doprowadzanie litery do odpowiedniej kratki po śladzie, odczytanie hasła - motocykl.
Rozsypanki wyrazowe, tworzenie zdań: cioci, do, jedzie, Janek itp.

c) kształtowanie orientacji przestrzennej:
Opisywanie wyglądu samochodu z użyciem określeń: pod, nad, obok, u góry, na dole, z prawej, z lewej strony.

d) doskonalenie rozwoju fizycznego:
Ilustrowanie ruchem ciała nastepujących czynnosci: jazda samochodem, zatrzymywanie się na czerwonym świetle na sygnał, mycie samochodu itp.

3. Podsumowanie, sprawdzenie uzyskanych efektów zajęć.

Sprawdzian pisania opracowanych wyrazów i zdań: Lubię jeździć samochodem., Kierowca prowadzi auto., Motocykl jest szybki.
Sprawdzian czytania tekstu zawierającego materiał wyrazowy zajęć: Pewnego razu Ewa, Adam i Seweryn wybrali się z rodzicami na wycieczkę. Jechali długo samochodem. Mijali miasta i wsie. Wszyscy lubią podróżować autem. Wyprawa wszystkim się podobała. Było wspaniale.
Wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem zajęć. Słuchanie w trakcie wykonywania pracy plastycznej piosenek o tematyce samochodowej.

LITERATURA

- Zeszyty do pracy z uczniem ( stanowia całość z opracowaniem " Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców" Elżbiety Chmielewskiej- Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC Kielce 1995
- Mickiewicz J., Wojak M.: Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Toruń 1997.
- Gąsowska T., Pietrzak Stępkowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa 1978.
- Skibińska H.: Praca korekcyjno - kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Bydgoszcz 1996.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.