X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1947
Przesłano:

Scenariusz zajęć w klasie I: Wprowadzenie pojęcia rzeczownik. Układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

Blok tematyczny: Co to są rzeczowniki?
Dzień aktywności: Rzeczowniki to nazwy rzeczy, roślin, zwierząt i osób.
Temat dnia: Wprowadzenie pojęcia rzeczownik. Układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. / 2 godz. dyd.
Cele ogólne:
1. poznanie znaczenia pojęcia „rzeczownik” i jego pytań
2. kształtowanie umiejętności:
a. nazywania rzeczy, zwierząt, roślin i ludzi,
b. klasyfikowania nazw ze względu na ich znaczenie,
c. układania treści zadań do ilustracji i rozwiązywania ich wybranym sposobem,
d. poprawnego formułowania odpowiedzi na zadane pytania,
3. doskonalenie umiejętności poprawnego i estetycznego pisania i przepisywania wyrazów,

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wypowiada się na temat wiosny,
- formułuje odpowiedzi na pytania,
- umie dostrzec cechę, wg której należy uporządkować nazwy,
- mówi nazwy rzeczy, roślin, zwierząt i ludzi,
- poprawnie i kształtnie przepisuje wyrazy,
- dobiera rzeczowniki do odpowiednich pytań,
- poprawnie czyta tekst,
- zna liczby do 20,
- oblicza sumy w zakresie 20 wybranym sposobem,
- umie ułożyć treść zadania do ilustracji i rozwiązać je,
- umie pracować zgodnie w zespole,

Metody i formy pracy: problemowa, czynnościowa, podająca, zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana, indywidualna zróżnicowana.
Planowane pomoce: plakat „Wiosna”, kartki z nazwami rzeczowników, zestawy ilustracji, karty do gry z ilustracjami nazw rzeczowników, liczmany, wycinanka 2/8, podręcznik( Ja i moja szkoła nr 9).

Przebieg zajęć
1. Rozmowa na temat wiosny.
• Jaką mamy porę roku?
• W jakim miesiącu rozpoczyna się wiosna?
• Co szczególnego dzieje się w przyrodzie?
2. Grupowanie ilustracji ze względu na ich znaczenie- ( praca w grupach).
3. Zbiorowe klasyfikowanie wyrazów ze względu na ich znaczenie w oparciu o plakat:
• nazywanie rzeczy, roślin, zwierząt i ludzi znajdujących się na plakacie,
• grupowanie wyrazów wg znaczenia,
• odrzucenie wyrazów nie będących rzeczownikami,
4. Samodzielne wykonanie ćwiczenia (podręcznik ćw. 2/26)
• grupowanie wyrazów,
• nazywanie kolejnych zbiorów
• dopisywanie własnych przykładów
5. Poznanie pytań rzeczownika oraz znaczenia pojęcia „rzeczownik”.
6. Wykonanie ćwiczenia 5/27.
7. Podsumowanie informacji na temat rzeczownika.
8. Co oznacza rzeczownik?
9. Na jakie odpowiada pytania?
10. Zabawa w kręgu.

II godzina dydaktyczna.
1. Ćwiczenia w liczeniu
• obliczanie sum różnymi metodami
2. Samodzielne wykonanie zadań 9-11 str. 29. Ocena pracy.
3. Układanie treści zadania do ilustracji i rozwiązanie zadania.
• analiza treści zadania
• ułożenie pytania i wykonanie obliczenia dowolnym sposobem
• ułożenie odpowiedzi i zapisanie w zeszycie
4. Zadanie pracy domowej.
5. Podsumowanie dnia i ocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.