X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19459
Przesłano:
Dział: Artykuły

Blog jako innowacyjny sposób wspomagania pracy nauczyciela

W ostatnich latach narzędziem wspomagającym pracę nauczyciela staje się coraz częściej blog, zwykle zdefiniowany jako strona internetowa będąca wirtualnym dziennikiem, składająca się z kolejnych wpisów autora bloga i komentarzy jego czytelników . Treści tu zamieszczane coraz rzadziej przypominają klasyczny pamiętnik, a najczęściej stają się sposobem na zaprezentowanie własnych zainteresowań, uzdolnień, refleksji na tematy będące w centrum powszechnego zainteresowania.
Ciekawym zjawiskiem są wśród nich blogi nauczycielskie, które zazwyczaj polecane były pedagogom zarejestrowanym na portalach edukacyjnych, np. www.literka.pl zachęcała do lektury dziennika Absurdy z pokoju nauczycielskiego, który komentował wydarzenia szkolne, jak również wszelkie zmiany w ustawodawstwie oświatowym.
Od kilku lat kierunek rozwoju blogów związanych z edukacją zmierza w nieco inną stronę. Mianowicie zaczyna się je wykorzystywać do celów marketingowych i subtelnej promocji placówek oświatowych, w szczególności tych, które należą do osób prywatnych lub podlegających pod instytucje porządku publicznego takie, jak stowarzyszenia bądź fundacje. Grzegorz Mazurek, autor książki Blogi i wirtualne społeczności- wykorzystanie w marketingu, określa taki stan rzeczy mianem postępującej komercjalizacji . Zjawisko to wynika z ogromnej popularności blogów. Z badań przeprowadzonych w Polsce w 2006 roku wynika, że blisko 5 mln internautów korzysta aktywnie z blogów, dokonując 237,5 mln odsłon miesięcznie .
Ze względu na swoje walory blogi cieszą się coraz większą popularnością. Przede wszystkim są darmowe, a ich założenie i moderowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej. Nie istnieją tu więc bariery wejścia typowe dla stron internetowych. Przykładowo, bezpłatny system blogowy blogger udostępniany prze Google oferuje szereg możliwości wspomagania działalności moderatorskiej strony, osobom, które, choć nie posiadają wiedzy programistycznej, są zainteresowane możliwością zaistnienia w sieci .

Najistotniejsze zalety bloga to to, że:
• jest z założenia interaktywny, zachęca do komunikacji dwustronnej,
• jest napisany żywym, bezpośrednim, nieformalnym językiem,
• jest bardzo często aktualizowany o materiały tekstowe, graficzne i wideo,
• jest prosty w obsłudze, nie wymaga od blogera skomplikowanej wiedzy informatycznej,
• publikacja nowych materiałów odbywa się praktycznie natychmiast po ich stworzeniu i wprowadzeniu,
• daje możliwość łatwego i mało agresywnego informowania czytelników o nowych elementach,
• ma ogromny potencjał społecznościowy .

W listopadzie 2011 roku, realizując założenia swego planu rozwoju zawodowego, założyłam i w dalszym ciągu prowadzę blog o adresie: www.przedszkolespsk.blogspot.com. Powodem jego utworzenia była chęć promocji placówki, w której pracuję, a także poszerzenie zakresu możliwości kontaktowania się z rodzicami dzieci uczęszczających do grupy, której jestem wychowawcą. Ze względu na cele, jakie blog obecnie realizuje, ma on naturę osobistą, tematyczną (skupiony na wydarzeniach przedszkolnych), społecznościową (podkreślenie wartości istniejących grup: nauczycielskiej i rodzicielskiej) oraz doradczą (zawiera porady w kwestiach opiekuńczo- wychowawczych).
Pierwotny projekt moich działań zakładał, że publikowane posty będą miały charakter informacyjny i będą dotyczyły przede wszystkim zdarzeń zaistniałych wśród moich wychowanków, jednak już po ukazaniu się pierwszych z nich, okazało się, że chęć prowadzenia podobnej działalności wykazują również pozostali nauczyciele. Nieformalny charakter bloga i wynikający z niego duży margines swobody w doborze publikowanych treści był powodem mobilizacji kadry nauczycielskiej, a potem również grona rodziców, którzy zgłosili chęć udostępniania nam materiałów zdjęciowych wykonanych przy okazji obecności na przedszkolnych uroczystościach, a także zgłaszając się do nas z pomysłami na to, jakimi treściami można stronę wzbogacić.
W dniu dzisiejszym oprócz postów relacjonujących najciekawsze wydarzenia naszej placówki, na stronie znajduje się kącik zabawnych powiedzonek przedszkolaków, informacje o zbliżających się i planowanych imprezach, wycieczkach, wyjściach do kina, czy teatru, a także wspieranych przez placówkę akcjach (np. organizowanej przez Bibliotekę Miejską w Piotrkowie Trybunalskim zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz zakupu wózka inwalidzkiego).
Ważnym uzupełnieniem bloga jest lista linków polecanych przez nas stron internetowych o tematyce wychowawczej to starannie dobrane publikacje, których celem jest takie edukowanie rodziców, które uświadomi im jakie znaczenie ma kształcenie przedszkolne oraz jaką rolę powinni w nim odgrywać najbliżsi dziecka. Tutaj znajdą oni również pomysły na wspólne zabawy, propozycje spędzania czasu wolnego z dzieckiem, organizowania mu zajęć.
Zadaniem wszystkich powyższych elementów jest kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola i pracujących w nim nauczycieli. Kilka ostatnich tygodni istnienia blogu, zdobywania jego czytelników wśród rodziców naszych wychowanków oraz w środowisku lokalnym, pokazuje, że projekt jest postrzegany jako atrakcyjny przekaz tego, czego nauczyciele na co dzień nie mają możliwości zaprezentować. Ten elektroniczny sposób dokumentowania własnej pracy wzmaga w pedagogach poczucie samozadowolenia z efektów własnej pracy i pomaga im w budowaniu i poszerzaniu kontaktów na linii nauczyciel- rodzic. Fakt, ze ciągle spotykamy się z pozytywnymi komentarzami, gratulacjami- zarówno bezpośrednimi, jak i na stronie blogu jest dowodem na to, że blog spełnia swoje zadania. Poczucie satysfakcji mogą mieć również rodzice, którzy zgłaszają nam różnego rodzaju propozycje ulepszania bloga. Uzupełnianie przez nas treści strony o pomysły rodziców, daje im poczucie uczestnictwa w kreacji naszego wirtualnego dziennika.
Statystyka wyświetleń strony bloga ilustruje aktywność czytelników.
Liczba wyświetleń strony:
Dzisiaj- 13
Wczoraj- 72
W ostatnim miesiącu- 956
Pełna historia wyświetleń stron- 17507

Powyższe dane ukazują, że blog cieszy się znaczną uwagą odbiorców, jednak pozostając wciąż w fazie rozwoju, może zabiegać o poszerzenie kręgu adresatów oraz zwiększenie się ich aktywności na stronie (komentarze). Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu była notatka prasowa, która na skutek moich zabiegów, ukazała się w lokalnej gazecie. Pomocne będą w tej sferze również posty przygotowywane przez pozostałych nauczycieli przedszkola, a także współpraca z innymi instytucjami, dzięki czemu krąg czytelniczy ulegnie powiększeniu.
Za rzecz ogromnie znaczącą dla mojego bloga, wpływającą również na poziom zainteresowania nim rodziców, uważam możliwość swobodnego pisania przez nich komentarzy. Propagowana w ten sposób kultura otwartości sygnalizuje gotowość przyjęcia każdej opinii, by można się było do niej ustosunkować. Buduje również zaufanie, które w pracy nauczyciela jest rzeczą niezwykle istotną.
Blog jest moim zdaniem atrakcyjną możliwością wspomagania nauczycielskiej działalności. Poznając jego zalety, nie sposób nie zastanowić się nad opcją skorzystania z takiej szansy dokumentowania swojej pracy, a zarazem poszerzania swoich umiejętności- nie tylko o wykorzystywaniu technologii informacyjnej w wychowaniu przedszkolnym, ale i o różnorodności form współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci. Jego atrakcyjność już dziś w poważny sposób formułuje opinie o placówce i ciągle może wpływać na zainteresowanie proponowaną przez nią ofertą edukacyjną, a zatem stanowi o jej popularności i konkurencyjności. Moim zdaniem walory bloga mogą sprawić, że jego wykorzystywanie w celach, które proponuję, stanie się tą propozycją wspomagania pracy nauczycielskiej, po którą pedagodzy będą sięgać coraz chętniej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.