X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19375

Scenariusz zajęć o Janie Pawle II.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH,
POŚWIĘCONYCH PATRONOWI SZKOŁY
TEMAT: JAN PAWEŁ II- WIELKI PAPIEŻ, WIELKI POLAK.

Cele ogólne:
• Uczestnictwo w uroczystościach, poświęconych patronowi szkoły- Janowi Pawłowi II, w związku z rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz rocznicę nadania naszej szkole Jego imienia.
Cele szczegółowe:
• Utrwalenie faktów z życia Karola Wojtyły;
• Budzenie szacunku dla Karola Wojtyły jako człowieka, słynnego Polaka, papieża i patrona szkoły;
• Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się własnymi wiadomościami i przemyśleniami z innymi;
• Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
• Doskonalenie sprawności motoryki małej i staranności wykonywania prac plastycznych;
• Bogacenie słownictwa.
Formy:
• Zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Metody:
• Słowne (podająca, dyskusja), samodzielnego docierania do wiedzy (czytanie ze zrozumieniem, prezentacja własnych źródeł, książek, artykułów o Janie Pawle II), działań praktycznych (kolorowanki z faktami z życia Karola Wojtyły, stworzenie klasowej gazetki o patronie)
Środki dydaktyczne:
• Płyta CD z piosenkami o Janie Pawle II, magnetofon, materiały przyniesione przez uczniów (obrazki, wycinki z gazet, książki, prace plastyczne, informacje z Internetu i innych źródeł), tekst źródłowy: krótki życiorys, kalendarium, kolorowanki, pisaki, kredki, pastele.


Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.
2. Wprowadzenie do tematu, wspólne odśpiewanie piosenki „Biały pasterz”.
3. Prezentacja przyniesionych przez uczniów materiałów o Janie Pawle II: obrazki, wycinki z gazet, książki, prace plastyczne, informacje z Internetu i innych źródeł.
4. Omówienie i przegląd zgromadzonych materiałów.
5. Praca z tekstem źródłowym: ciche czytanie krótkiego życiorysu Jana Pawła II, przypomnienie Jego słów i dokonań, zapoznanie z kalendarium. Uczniowie, mający trudności z czytaniem, współpracują z uczniami płynnie czytającymi.
6. Rozmowa kierowana na podstawie przeczytanego tekstu: nauczyciel zadaje pytania dot. życia i dokonań papieża, objaśnia niezrozumiałe kwestie, uczniowie odpowiadają.
7. Zawieszenie na tablicy kalendarium : ważne wydarzenia z życia papieża.
8. Podział na dwie grupy. Rozdanie kolorowanek. Zadaniem uczniów jest najstaranniejsze pokolorowanie ilustracji, zawierających fakty z życia Jana Pawła II, a następnie ułożenie ich zgodnie z kolejnością wydarzeń (praca w grupie). W tle puszczenie nagrań, zawierających pieśni, związane z Janem Pawłem II.
9. Sprawdzenie poprawności i staranności. Wybór najładniejszych prac z obu grup na klasową gazetkę.
10. Podsumowanie zajęć. Wspólne odśpiewanie wybranej pieśni związanej z Janem Pawłem II (np. „Barka”).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.