X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19370
Przesłano:

Scenariusz zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROZDROWOTNYCH
NAUKA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Z CYKLU „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”

Cel główny:
• Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej od strony teoretycznej i praktycznej.
Cele szczegółowe (uczeń):
• Zna i posługuje się pojęciami związanymi z tematem;
• Umie udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej;
• Zna kolejność wykonywania działań na miejscu zdarzenia;
• Pamięta o bezpieczeństwie własnym i osoby poszkodowanej;
• Potrafi wezwać pomoc, zna ważne numery telefonów;
• Umie sprawdzić przytomność, oddech i ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej;
• Potrafi prawidłowo wykonać reanimację krążeniowo- oddechową;
• Potrafi korzystać ze sprzętu do nauki reanimacji;
• Utrwala wiadomości za pomocą ćwiczeń i otrzymanej książeczki, by w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia nie „panikować”, tylko prawidłowo reagować zgodnie z ustalonymi zasadami.
Czas zajęć: 4 godziny lekcyjne
Formy:
• Zbiorowa, indywidualna
Metody:
• Podająca: pokaz, instruktaż, film; rozmowa kontrolowana, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, utrwalająca
Środki dydaktyczne:
Koce, fantomy, niebezpieczne przedmioty (bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia), plakaty i plansze, rzutnik, laptop, ekran, płyta z filmem „Doktor Kręciołek”, ściereczka i płyn do dezynfekcji, atrapy telefonów komórkowych, książeczki z certyfikatem dla każdego ucznia do utrwalania wiadomości


Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne. Przedstawienie tematu zajęć.
2. Wprowadzenie do tematu: informacje wstępne, objaśnienie podstawowych pojęć, prezentacja sprzętu i organizacji WOŚP.
3. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia- uświadomienie uczniów od strony teoretycznej i praktycznej.
4. Sprawdzenie przytomności- pokaz.
5. Wezwanie pomocy- przypomnienie ważnych numerów telefonów, symulacja rozmowy telefonicznej z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem atrap telefonów komórkowych.
6. Sprawdzanie oddechu.
7. Układanie poszkodowanego (nieprzytomny, oddycha) w pozycji bocznej bezpiecznej.
8. Indywidualne ćwiczenia praktyczne z nauczycielem- instruktorem.
9. Podsumowanie pierwszej części zajęć.
10. Przypomnienie kolejności udzielania pierwszej pomocy oraz najważniejszych zasad.
11. Ekranizacja filmu dydaktycznego pt. „Doktor Kręciołek”. Krótka rozmowa nt. obejrzanego instruktarzu.
12. Postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej, u której stwierdzono zatrzymanie akcji serca i funkcji oddychania:
• Bezpieczeństwo;
• Sprawdzenie przytomności;
• Wezwanie pomocy- przypomnienie rozmowy telefonicznej z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, pokaz uczniów;
• Prawidłowe udrożnienie jamy ustnej i dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, stwierdzenie zatrzymania akcji serca i funkcji oddychania;
• Przystąpienie do reanimacji krążeniowo- oddechowej przy pomocy fantomów: odpowiednie ułożenie ciała, 2 wdechy, 30 uciśnięć do przyjazdu pogotowia ratunkowego.
13. Indywidualne ćwiczenia praktyczne nauczyciela- instruktora z każdym uczniem za pomocą fantomów od WOŚP.
14. Rozdanie książeczek do utrwalania zasad pierwszej pomocy z certyfikatem ukończenia kursu dla każdego ucznia. Wykonywanie ćwiczeń utrwalających, zawartych w otrzymanych podręcznikach.
15. Podsumowanie zajęć. Zachęcenie do utrwalania wiadomości i reagowania na wszelkie sytuacje, kiedy zagrożone jest ludzkie zdrowie lub życie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.