X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19353
Dział: Gimnazjum

Konkurs fizyczny

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ETAP SZKOLNY
Drogi Uczniu,
Witaj na pierwszym etapie konkursu fizycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

• Arkusz liczy 5 stron i zawiera 20 zadań tekstowych
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeśli zauważysz usterki zgłoś je Komisji Konkursowej
• Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem
• Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem
• Nie używaj korektora
• Nie używaj kalkulatora
• Pracuj samodzielnie
• Prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi
• Jeśli pomylisz się błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź
• Czas pracy 60 minut

Powodzenia !
1. Podstawowymi właściwościami gazu są :
A) zmienny kształt i zmienna objętość
B) stały kształt i stała objętość
C) stały kształt i zmienna objętość
D) zmienny kształt i stała objętość

2. Zamiana gazu w ciecz to proces :
A) topnienia
B) krzepnięcia
C) parowania
D) skraplania

3. Siła, która zastępuje działanie kilku sił nazywa się :
A) składowa
B) wypadkowa
C) równoważąca
D) grawitacji

4. Po ostudzeniu metalowej kuli nastąpi :
A) zmniejszenie jej masy
B) zmniejszenie jej objętości
C) zwiększenie jej masy
D) zwiększenie jej objętości

5. Ciśnienie gazu w pojemniku wynosi 10 Pa. Oznacza to, że na każdy 1m2 powierzchni wywierane jest parcie :
A) 10 N
B) 10 kg
C) 100 N
D) 1 N

6. Samochód jedzie z prędkością 72 km/h . Wyraź ją w m/s . Prawidłowa odpowiedź, to :
A) 2 m/s
B) 20 m/s
C) 200 m/s
D) 72000 m/s

7. Ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym z prędkością 10 m/s.
W czasie 1 minuty przebędzie on drogę :
A) 10 m
B) 60 m
C) 600 m
D) 6 km

8. Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym :
A) prędkość jest stała
B) prędkość rośnie proporcjonalnie do czasu
C) droga rośnie proporcjonalnie do czasu
D) przyspieszenie rośnie proporcjonalnie do czasu

9. Aby spoczywające ciało o masie 0,5 kg uzyskało przyspieszenie 2 m/s2 , musi
działać na nią siła o wartości :
A) 0,5 N
B) 1 N
C) 2 N
D) 4 N

10. Pasażer jadącego autobusu siedzi w fotelu przodem do kierowcy. Gdy autobus zatrzyma się
gwałtownie, to pasażer :
A) przechyli się do przodu w stronę kierowcy
B) nie odczuje żadnego oddziaływania
C) zostanie dociśnięty do oparcia fotela
D) zostanie wyrzucony do góry

11. Jednostką energii jest :
A) 1 N
B) 1 J
C) 1 J ´ N
D) 1 J ´ m

12. Jeżeli moc silnika wynosi 20 kW to w ciągu 5 s może on wykonać pracę :
A) 0 J
B) 0,25 J
C) 4 kJ
D) 100kJ

13. Podczas rzutu piłki do góry jej energia :
A) kinetyczna rośnie, a potencjalna maleje
B) kinetyczna maleje, a potencjalna rośnie
C) kinetyczna i potencjalna rośnie
D) kinetyczna i potencjalna maleje

14. Ciężar ciała o masie 80 kg wynosi ;
A) 8 N
B) 80 N
C) 80 kg
D) 800 N

15. Podczas ogrzewania 2 kg wody o 10oC pobiera ona ciepło w ilości :
A) 0,84 kJ
B) 8400 J
C) 84000J
D) 8,4 kJ
Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J / kg´oC

16. Amplituda drgań jest to :
A) liczba okresów w jednostce czasu
B) czas jednego pełnego drgania
C) największe wychylenie ciała z położenia równowagi
D) ruch polegający na okresowych zmianach położenia

17. Jednostką ładunku elektrycznego jest :
A) elektron
B) proton
C) kulomb
D) wolt

18. Jon o ładunku dodatnim to :
A) elektron
B) proton
C) kation
D) anion

19. Elektryzowanie ciał przez tarcie polega na :
A) przepływie protonów z jednego ciała na drugie
B) przepływie elektronów z jednego ciała na drugie
C) wytworzeniu ładunków elektrycznych
D) przepływie z jednego ciała do drugiego takiej samej liczby ładunków dodatnich
jak z ciała drugiego do pierwszego ładunków ujemnych

20. Nośnikami prądu elektrycznego w metalach są :
A) protony
B) elektrony swobodne
C) kationy
D) aniony


Karta odpowiedzi do zadań.

1. A
2. D
3. B
4. B
5. A
6. B
7. C
8. B
9. B
10. A
11. B
12. D
13. B
14. D
15. C
16. C
17. C
18. C
19. B
20. B


Każde pytanie - 1 punkt, czyli maksymalna liczba punktów 20. Uczeń, który uzyska minimum 70 procent ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania, czyli 14 punktów kwalifikuje się do etapu rejonowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.