X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19335
Przesłano:

Scenariusz lekcji plastyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Data:
Prowadząca:
Klasa:
Czas trwania: 90 minut
Temat: Zimowe zapasy – wykonanie plakatu.
Cel główny: Stwarzanie możliwości rozwijania zdolności manualnych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
• potrafi wymienić kilka rodzajów zimowych zapasów
• potrafi powiedzieć z jakich owoców przygotowuje się kompoty i soki
• potrafi powiedzieć po co przygotowuje się zimowe zapasy
• wspólnie z grupą wycina przygotowane ilustracje i wykonuje plakat
Metody pracy:
• praktycznego działania
• słowna – pogadanka
• obserwacja
Formy pracy:
• grupowa jednolita
Pomoce: ilustracje przedstawiające zimowe zapasy, szary papier, bibuła, kredki, pisaki, klej, nożyczki.

Przebieg lekcji:

1. Powitanie.
2. Pogadanka o zapasach przygotowywanych na zimę, wyjaśnienie celu lekcji.
- Nauczyciel rozpoczyna pogadankę wstępną nawiązując do pory roku. Pyta uczniów jakie prace wykonuje się latem i jesienią.
- Nauczyciel pokazuje ilustracje różnych zapasów i prosi uczniów, aby powiedzieli co przedstawiają. Prowadzący prosi uczniów, aby powiedzieli czy przygotowują kompoty
i soki oraz z jakich owoców je przygotowują. Prosi uczniów, aby powiedzieli po co przygotowuje się zimowe zapasy.
- Nauczyciel wyjaśnia uczniom co zaplanował na dzisiejszą lekcję.
3. Przygotowanie pomocy.
- Nauczyciel prosi uczniów, aby przygotowali szary papier, bibułę, kredki, pisaki, klej, nożyczki.
4. Praca plastyczna – wykonanie wspólnego plakatu.
- Nauczyciel prosi uczniów o wycięcie ilustracji i wykonanie plakatu. Przypomina
o bezpieczeństwie podczas pracy, staranności oraz o oszczędnym używaniu bibuły i kleju.
5. Prezentacja prac przez uczniów.
- Nauczyciel powiesza na tablicy plakat wspólnie wykonany przez uczniów i prosi, aby go opowiedzieli.
6. Ocena prac i podsumowanie lekcji.
- Nauczyciel ocenia pracę uczniów. Podsumowując pyta uczniów czym dzisiaj się zajmowali i jakie znają zimowe zapasy.
7. Sprzątanie pomocy.
- Uczniowie sprzątają warsztaty pracy.
8. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.