X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19317

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej

Katarzyna Dobruk - Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Maz.


Scenariusz Uroczystości I Komunii Świętej

I . Przed Kościołem:
1. Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed świątynią, co najmniej piętnaście minut przed rozpoczęciem uroczystości.
2. Asysta z celebransem wychodzi na zewnątrz świątyni.
3. Pozdrowienie i przywitanie dzieci przez kapłana:
K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen
K: Pan z Wami.
W: I z Duchem Twoim.
K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W: Na wieki wieków. Amen.
Kapłan wita dzieci słowami:
K: - Drogie dzieci, nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przyjął postać dziecka, które czyniło postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi. On też później z miłością przyjmował dzieci i błogosławił je mówiąc:
„ Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże”. Przez chrzest święty stałyście się Dziećmi Bożymi i otrzymałyście prawo przyjmowania Ciała Chrystusa jako pokarmu dającego życie wieczne.
K: - Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo w Dniu Waszej Pierwszej Komunii Świętej.
5. Dzieci proszą rodziców o błogosławieństwo.
Dziecko I (chłopiec):
Dziś w ten szczególny dzień
Gdy przyroda wokół nas rozkwita
Nasze pragnienie spełni się
I każdy Chrystusa w swym sercu powita.
Dziecko II (dziewczynka):
Pobłogosław mnie mamo i tato drogi,
Bym zawsze mocno kochała Boga
By Jezus był obecny w moim życiu całym
Bym wszystko czyniła na Jego chwałę
Dziecko III:
Dzień Pierwszej Komunii to szczęście ogromne
Sam Bóg z miłością przychodzi do mnie
Mamo i tato pobłogosławcie swe dziecię,
Bo nie ma nic wspanialszego na świecie.

6. Błogosławieństwo dzieci przez rodziców - Rodzice powtarzają za Kapłanem:
Kochane dziecko, oto najpiękniejszy dzień w Twoim i naszym życiu. Dziś przyjmiesz Chrystusa Pana do serca. Strzeż tego skarbu przez całe życie. Rodzice wyciągają wyciągaj ręce do błogosławieństwa:
R: - Niech Bóg Wszechmogący wspiera Cię swą łaską w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dzieci: - Amen.
7. Kapłan przechodzi wśród dzieci i kropi je wodą święconą. Uroczyste wejście do świątyni.
Pieśń na wejście: Oto jest dzień.


II . W Świątyni.
1. Po wejściu do świątyni i po błogosławieństwie następuje dialog między kapłanem i rodzicami:
Matka:
Czcigodny Księże Proboszczu!
Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańską rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiary. To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie świętym, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem.
Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła Parafialnego, prosimy Czcigodnego Księdza Kanonika, aby w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej.
Prosimy również o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości Boga i świętej Matki Kościoła.
Ojciec:
Jesteśmy przekonani, że nasze dzieci godnie przyjmą Chrystusa, a my swoim dobrym przykładem życia i modlitwą pomożemy im wytrwać w wierze.
Kapłan:
- Bogu niech będą dzięki! Niech Chrystus Eucharystyczny, który pochyla się z miłością nad każdym człowiekiem obdarza was - zgromadzone tu dzieci i waszych najbliższych, swoimi łaskami. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.

- Akt pokuty i dalszy ciąg obrzędów wstępnych.
2. Liturgia Słowa:
• I Czytanie:
• Psalm:
• II Czytanie:
• Aklamacja:
Ewangelia i homilia
Wyznanie wiary
- Modlitwa wiernych
1. Módlmy się za Ojca Świętego ..................... aby otwierał Chrystusowi granice państw i drzwi serc wszystkich ludzi. Ciebie prosimy.....
2. Módlmy się za kapłanów, zakonników, siostry zakonne i katechetów, aby zawsze byli świadkami miłości Chrystusa do każdego człowieka. Ciebie prosimy.....
3. Módlmy się za dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii świętej, aby wzrastały w wierze oraz w łasce u Boga i ludzi. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za naszych rodziców i nauczycieli, aby w trudzie wychowania, doświadczali Bożej łaskawości i błogosławieństwa. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za rodziny w naszej Ojczyźnie, aby żyjąc w zgodzie i pokoju, stawały się szkołami wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy...
6. Módlmy się za naszych zmarłych, aby za wiarę i dobre życie na ziemi, zostali nagrodzeni udziałem w szczęściu wiecznym. Ciebie prosimy.....
7. Módlmy się za naszą wspólnotę liturgiczną, abyśmy umocnieni Słowem Bożym i Eucharystią, z wiarą, nadzieją i miłością szli przez życie. Ciebie prosimy....
Procesja z darami – komentarz do darów.
(Do ołtarza zmierza para dzieci, które niosą: dziewczynka – kwiaty, chłopiec – puszkę z komunikantami)
K: - Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij kwiaty, które są znakiem naszej radości i wdzięczności. Spraw, abyśmy wzrastając i rozwijając się dążyli tak jak one ku niebu.
(dziewczynka i chłopiec składają w darze: kwiaty i puszkę z komunikantami).
(Do ołtarza zmierza para dzieci, które niosą zapalone świece)
K: - Boże, Twój Syn jest Światłością Świata. Przynosimy tą płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia.
(dziewczynka i chłopiec składają w darze zapalone świece).
(Do ołtarza zmierza para dzieci, które niosą: dziewczynka – chleb, chłopiec –patenę z Hostią)
K: - Przynosimy do ołtarza chleb, który za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj tym Ciałem się posilimy. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.
(dziewczynka i chłopiec składają w darze chleb i Hostię).
(Do ołtarza zmierza para dzieci, które niosą: dziewczynka –winogrona, chłopiec –ampułki z wodą i winem)
K: - Boże z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w krew Twojego Umiłowanego Syna, a naszego Pana Jesusa Chrystusa. Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jesusem Chrystusem.
(dziewczynka i chłopiec składają w darze winogrona oraz ampułki z wodą i winem).
(Do ołtarza zmierza para dzieci, które niosą serca)
K: - Boże, przynosimy w darze nasze czyste serca. Pragniemy, aby zawsze były przygotowane na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej i wyrażały naszą miłość do Ciebie – naszego Najlepszego Ojca.

Pieśń: *Ofiaruję Tobie Panie mój.
*Wspaniały Dawco miłości.
4. Liturgia Eucharystyczna
5. Obrzędy Komunii Świętej
Po przekazaniu znaku pokoju, przed śpiewem: Baranku Boży...

• Modlitwa przed Komunią:
Dziecko:
Kochany Jezu, czy przyjdziesz do mnie?
Przyjdź, bo już czekam
I tęsknię ogromnie
Tak bardzo pragnę zobaczyć Ciebie
Choć jesteś święty, ukryty w chlebie
Ja Ciebie poznam, serce otworzę,
Klęknę przed Tobą, Jezu, mój Boże.

Pieśni na Komunię: *Jeden chleb, *Idzie Mój Pan, *Jesteś Panie winnym krzewem.

• Uwielbienie - Modlitwa dziękczynna:
Dziecko I:
Dziękuję Ci Jezu Chryste,
Za to, że przyszedłeś do nas w bieli hostii czystej
Witam Cię, witam w mym sercu Panie
Dziękuję za miłość i wielkie oddanie.
Dziecko II:
Twoja miłość Jezu mnie ratuje
Ufnością, jak słoneczko obejmuje
Wiem, że gdy jesteś ze mną nic mi się nie stanie
Jezu, miej zawsze w mym sercu mieszkanie.
Dziecko III:
Prowadź mnie przez życie
i wskazuj cele
Jesteś moim Panem, moim Przyjacielem

Dziecko IV:
Pomagaj w życiu być dobrym
kochać innych ludzi
Dawać świadectwo o Tobie
i nadzieję budzić.

*Pieśń : Uroczysty Dzień Komunii

6. Obrzędy zakończenia: PODZIĘKOWANIA

- Księdzu Proboszczowi:
Czcigodny Księże Proboszczu składamy dziś podziękowania
za udzielenie nam Pierwszej Komunii Świętej
i wszystkie mądre Kazania
Za troskę o naszą świątynię
by stawała się coraz piękniejsza
Niech zapał apostolski nie minie
A chwała Boża będzie wciąż większa
Szczęść Boże!

- Rodzicom:
Naszym Drogim Rodzicom dziś powiedzieć chcemy,
że za trud wychowania bardzo dziękujemy
Bo to oni przecież wiarę nam wszczepili
I na naszych czołach pierwszy krzyż znaczyli

Mamusiu –Tatusiu – Rodzice Kochani
Dziękujemy wam za miłość i wielkie oddanie
Dziś , gdy pełne szczęścia jest każde serce
Pragniemy ucałować wasze dobre ręce.

- Rodzicom chrzestnym
Dziękujmy także naszym rodzicom chrzestnym
że są dzisiaj z nami,
Niech Pan Jezus obdarza was swymi łaskami.


- Podziękowanie dla wychowawców

Nasze Drogie Panie są tu dzisiaj z nami
Wszyscy je serdecznie pozdrawiamy
To przecież nasze wychowawczynie
Tak wiele dobrego dla nas czynią
I znają nasze troski dziecięce
Dziękujemy im za obecność oraz wielkie serce!

- Wszystkim gościom i zgromadzonym w świątyni

Dziękujemy wszystkim tu zebranym gościom
Dzielmy się tą prawdą, że Bóg jest miłością
Niech Pan wam błogosławi i wspiera co dnia
A Maryja niech uczy jak przy Bogu wciąż trwać.

8. Błogosławieństwo i pieśń na zakończenie.


Bibliografia: zasoby internetowe, pomysły własne.

Katarzyna Dobruk - Zespół Szkół nr 1/ SP 7 NDM

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.