X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19225
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Co zawdzięczamy sztuce Greków i Rzymian? Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ: Plastyka
TEMAT ZAJĘĆ: Co zawdzięczamy sztuce Greków i Rzymian?

POJĘCIA KLUCZOWE:
-sztuka grecka
-architektura grecka
-świątynia
-teatr
-fronton
-kolumna
-porządki architektoniczne ( dorycki, joński, koryncki)
-kariatyda
-kanon
-waza grecka
-proporcje
-sztuka starożytnego Rzymu
-bazylika
-amfiteatr
-termy
-rotunda
-arkada, łuk
-realizm
-idealizm

CELE SZCZEGÓŁOWE:

W zakresie wiedzy:
Uczeń:
-Zna czas trwania kultury greckiej i rzymskiej
-Wie jaki wpływ miała religia i filozofia na sztukę grecką
-Zna podstawowe przykłady architektoniczne starożytnej Grecji i Rzymu
-Zna cechy rzeźby greckiej i rzymskiej
-Zna rzeźbiarzy greckich
-Zna cechy malarstwa greckiego i rzymskiego

W zakresie umiejętności:
Uczeń:
-Potrafi określić czas trwania kultury greckiej i rzymskiej
-Potrafi wymienić zabytki architektoniczne sztuki greckiej i rzymskiej
-Potrafi wymienić i opisać cechy rzeźby greckiej i rzymskiej
-Potrafi wymienić rzeźbiarzy greckich
-Potrafi wymienić cechy ceramiki, malarstwa greckiego oraz potrafi zastosować je w pracy plastycznej
-Potrafi narysować charakterystyczne elementy architektoniczne pochodzące ze starożytności

W zakresie postawy:

-Potrafi wykonać polecenia nauczyciela
-Budzenie szacunku dla dorobku kulturalnego ludzkości
-Rozwijanie podstawowych umiejętności myślenia twórczego
-Pobudzenia wyobraźni uczniów

METODY:
-pogadanka
-prezentacja multimedialna
-rozmowa nauczająca
-ćwiczenia plastyczne

FORMA:
-indywidualna
-grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-Podręcznik
-Reprodukcje
-Prezentacja multimedialna


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część wstępna:
-Przywitanie
-Sprawdzenie listy obecności
-Przygotowanie warsztatu pracy
-Zapoznanie uczniów z warsztatem pracy – podanie tematu lekcji- Co zawdzięczamy sztuce Greków i Rzymian?

Rozwinięcie:
-Przypomnienie wiadomości dotyczących sztuki starożytnej Grecji i Rzymu:
-Nauczyciel rozpoczyna prezentację multimedialną podczas, której będzie omawiał poszczególne założenia
-Co to jest Partenon,
-Panteon,
-Akwedukty,
-Koloseum,
-Kolumny?
-Co wpłynęło na kształtowanie się sztuki rzymskiej?
-Dlaczego Pantenon zaliczany jest do największych osiągnięć architektonicznych i konstrukcyjnych budownictwa rzymskiego?

-Nauczyciel mówi o ogromnym znaczeniu dorobku cywilizacyjnego ludów starożytnych dla współczesnych ( Teatr, Olimpiady, Akwedukty, Stadiony...)

-Nauczyciel rozdaje uczniom koperty w których, znajdują się przykłady architektoniczne Grecji i Rzymu następnie prosi o wybór tych które, ich zdaniem zaliczane są do dziedzictwa starożytnego. Odpowiedź uzasadnić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.