X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19180
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu religii na poziomie szkoły podstawowej: Z modlitwą różańcową odwiedzamy kościoły parafialne naszego dekanatu

Innowacja pedagogiczna
w nauczaniu religii
na poziomie szkoły podstawowej


Z wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych - jak mówi Norwid – pierwszych ukłonów, co są jak odwieczne Chrystusa wyznanie „ Bądź pochwalony!”. Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół parafialny mojego chrztu świętego. Pragnę wejść w te gościnne progi i wypowiedzieć te słowa którymi wita się domowników po powrocie z dalekiej drogi „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
(Jan Paweł II, Wadowice, 5 czerwca 1999).


Temat: „Z modlitwą różańcową odwiedzamy kościoły parafialne naszego dekanatu”

Autor innowacji: Agata Chromik i Radosław Cygler
Nauczyciele religii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie;

Czas realizacji: rok szkolny 2011/2012; ( IV – VI )

Zajęcia objęte innowacją: zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach godzin z artykułu 42;

Adresat innowacji: uczniowie klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Finansowanie: innowacja nie wymaga dodatkowych środków;

Przyczyny wprowadzenia innowacji:

Podczas lekcji religii dostrzegliśmy problem braku wiedzy uczniów na temat własnego kościoła parafialnego. Nasi wychowankowie nie tylko nie potrafili wymienić parafii znajdujących się w naszym dekanacie ale często nie znali nawet patrona swojego kościoła parafialnego. Dostrzec można brak identyfikacji ze swoją „małą Ojczyzną”. W swoich planach na przyszłość uczniowie najczęściej planują wyjazd do jakiegoś dużego miasta nie dostrzegając oczywistych uroków swojego najbliższego otoczenia. Bardzo trudno też nakłonić uczniów do modlitwy zwłaszcza tej wspólnotowej. Frekwencja na Mszach szkolnych i na nabożeństwach jest dalece niezadowalająca. Zamiera też obyczaj wspólnego pielgrzymowania w życiu religijnym na co dzień. Powyższe spostrzeżenia nakłoniły nas do realizacji naszej innowacji w nadziei na poprawę aktualnego stanu rzeczy w tej materii.

Cele ogólne:

• przekaz treści religijnych w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym ucznia,
• wdrożenie uczniów do czerpania radości ze wspólnego pielgrzymowania,
• kształtowanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za swoją „małą
Ojczyznę”,
• zapoznanie z historią i architekturą kościołów parafialnych naszego dekanatu,
• wyrobienie w dzieciach dziękczynienia za otrzymane łaski poprzez wspólną modlitwę,
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
• budzenie w uczniach kreatywności,

Cele szczegółowe:

Uczeń:
• potrafi w kilku słowach opowiedzieć o swoim kościele parafialnym,
• szanuje i przywiązuje wagę do tradycji regionu,
• kształtuje postawę odpowiedzialności za siebie i swoją wiarę, a także za swoją miejscowość i swój kraj,
• identyfikuje się z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem religijnym
i kulturowym, chroni wspólne dziedzictwo,
• rozwija aktywny udział w życiu społeczności lokalnej,
• odpowiednio zachowuje się w czasie pielgrzymowania i wspólnej modlitwy,
• aktywnie spędza czas wolny z pominięciem komputer, TV itp.,

Sposoby realizacji:

Zajęcia innowacyjne będą realizowane w formie wycieczek-pielgrzymek pieszych odbywających się w soboty w ramach godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela. Celem wycieczek będą pobliskie kościoły parafialne naszego dekanatu. Planujemy odwiedzić Parafię pod wezwaniem św. Mikołaja w Gościcach, Parafię pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie, Parafię pod wezwaniem św. Jerzego w Kamienicy oraz Parafię pod wezwanie Marii Magdaleny w Dziewiętlicach. Proboszczowie wymienionych parafii wyrazili chęć współpracy. Po przybyciu na miejsce planujemy odprawić wspólne dziękczynne nabożeństwo różańcowe, a następnie przy pomocy proboszczów którzy będą naszymi przewodnikami poznać historię kościoła i zwiedzić go z uwzględnieniem atrakcyjnych, a na co dzień niedostępnych miejsc jak wieże, dzwonnice, zakrystie itp. Po zwiedzaniu planujemy zrobić wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, a następnie udać się w drogę powrotną. Podsumowanie cyklu będzie konkurs wiedzy o odwiedzonych kościołach.

Oczekiwane rezultaty:

Uczniowie:
- zdobędą wiedzę o kościołach parafialnych,
- docenią uroki wspólnego pielgrzymowania,
- poznają lokale miejsca kultu Bożego,
- rozwiną nawyk wspólnego dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski,
- doceniają aktywne formy spędzania wolnego czasu
- sprawnie przekazują swoje myśli na piśmie,
- dokumentacje fotograficzną publikują na internetowej stronie szkoły,
- uczestniczą w konkursie wiedzy o poznanych kościołach,

Ewaluacja:

- udział w konkursie wiedzy o odwiedzonych Kościołach parafialnych,
- dokumentacja fotograficzna,
- zdjęcia uczniów umieszczone na stronie internetowej szkoły,
- obserwacja uczniów w czasie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.