X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19171
Przesłano:

Konkurs ekologiczny dla klasy VI

KONKURS EKOLOGICZNY dla klasy VI
„ Bądź eko – chroń środowisko ”

Opracowała Aldona Pietrusiak
Nauczyciel przyrody
SP w ZS w Szczycie

1.Cele konkursu:
- kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów
- kształtowanie postawy szacunku do przyrody ożywionej i nieożywionej
- kształtowanie odpowiedzialności za jej stan, zmiana nawyków
- uwrażliwienie uczniów na przyrodę
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów.

2.Tematyka konkursu:

- zapobieganie skutkom działalności człowieka w środowisku
przyrodniczym
- ochrona roślin i zwierząt
- las, woda, powietrze -znaczenie, zanieczyszczanie, ochrona
- źródła energii oraz zagadnienie energooszczędności
- rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania
- styl życia przyjazny środowisku - zasady postępowania
ekologicznego
- efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze
(podstawowe informacje)
- podstawowe znaki ekologiczne
- światowe i krajowe organizacje ekologiczne (najważniejsze)

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas szóstych

4. Regulamin konkursu

- w konkursie udział biorą 3-osobowe zespoły uczniów z klas szóstych
- każdy zespół wybiera lidera, który po konsultacji z drużyną udziela odpowiedzi lub wskazuje osobę do odpowiedzi
- punktacja zależna jest od trudności pytania i poziomu odpowiedzi
- pytania mają wagę od 1 do 4 pkt.
- za błędną odpowiedź lub jej brak zespół otrzymuje 0 pkt.
- w konkursie zwycięży ten zespół uczniów, który uzyska największą liczbę punktów
- jeśli zespoły uczniów uzyskają jednakową liczbę punktów, wezmą udział w dogrywce (otrzymają zadanie dodatkowe)
- odpowiedzi i wykonane zadania ocenia jury przyznając żetony, jednocześnie zdobyte punkty zapisywane są w tabeli przez sekretarza konkursu


I. PYTANIA ZA 1 PKT

1. Ekologia to nauka zajmująca się:
a) ochroną środowiska
b) związkami i zależnościami między biotopem i biocenozą
c) formami degradacji, czyli pogarszania stanu środowiska.

2.Detergenty to:
a) nawozy, opryski
b) środki chemiczne używane do utrzymania czystości
c) przeterminowana żywność

3. W Polsce Dzień Ziemi obchodzimy:
a) 23 marca
b) 5 czerwca
c) 22 kwietnia

4. Dzikie wysypisko to :
a) stos karmy dla dzików
b) porzucone stosy śmieci np.: w lesie
c) duża ilość dzików na danym terenie

5. Główną przyczyną powstawania tzw. „kwaśnych deszczy” są:
a) tlenki siarki i azotu
b) metale ciężkie
c) fluor i ozon

6. Freon to:
a) francuski odpowiednik imienia Franek
b) płyn do mycia naczyń
c) gaz niszczący warstwę ozonową

7. „Zielone płuca” Polski to :
a) rejon Puszczy Kampinoskiej
b) rejon puszczy Białowieskiej
c) pobrzeża -Szczecińskie i Gdańskie

8. Które drzewostany są najbardziej odporne na zanieczyszczenia powietrza:
a) iglaste
b) liściaste
c) mieszane

9. Pierwszy park narodowy w Polsce to:
a) Woliński PN
b) Kampinoski PN
c) Białowieski PN

10. Których roślin nie posadzimy w pobliżu autostrady?
a) akacje, topole, buki
b) sałata, pomidory, marchew
c) tulipany, stokrotki, róże

11.W jakim miesiącu obchodzimy Dzień bez samochodu?
a) we wrześniu
b) w kwietniu
c) w maju

12. Powietrze i woda to zasoby przyrody:
a) odnawialne
b) nieodnawialne
c) ani takie, ani takie

13. Smog to:
a) w języku angielskim odpowiednik polskiego słowa smok
b) porost będący biowskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza
c) mieszanina mgły, spalin samochodowych, pyłów i gazów

14. Pomnikiem przyrody nie może być:
a) drzewo
b) jezioro o czystej wodzie i rzadkiej roślinności
c) jaskinia

15. Rozkład substancji w środowisku to:
a) utylizacja
b) biodegradacja
c) kompostowanie

16. Groźnymi dla środowiska są:
a) Butelka szklana, zgniłe skórki od owoców, zużyty papier
b) Resztki pożywienia, tektura,
c) Akumulator samochodowy, lekarstwa, baterie, termometr rtęciowy

17. Pestycydy to:
a) substancje stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych
lub niepożądanych, używane głównie do ochrony roślin uprawnych
b) ścieki
c) środki chemiczne używane do utrzymania czystości

18. W logo WWF - jednej z największych na świecie organizacji
działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest:
a) żubr
b) panda
c) bocian

19.Od 100-tu do 500-set lat mogą się rozkładać :
a) plastikowe torby i butelki
b) puszki, konserwy, opakowania po dezodorantach
c) opony od kół Tirów, koparek i autobusów

20. Odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach to:
a) recykling
b) degradacja
c) kompostowanie


II. PYTANIA ZA 2 PKT.
UCZNIOWIE NAJPIERW ZAPOZNAJĄ SIĘ Z ODPOWIEDZIAMI, A NASTĘPNIE DECYDUJĄ, CZY CHCĄ USŁYSZEĆ PYTANIE I UDZIELIĆ ODPOWIEDZI,
CZY PRZEKAZUJĄ PYTANIE PRZECIWNIKOM
-za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymują 2 pkt
- za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi grupa traci 2 pkt.

Zestaw 1.
a) ruda żelaza
b) ropa naftowa
c) wiatr
d) węgiel kamienny

Pytanie – Odnawialnym źródłem energii jest ruda żelaza,
ropa naftowa,wiatr, czy węgiel kamienny?


Zestaw 2.
a) zielony b) czerwony c) biały d) niebieski

Pytanie – Jaki kolor ma pojemnik, do którego wrzucamy makulaturę?

Zestaw 3.
a) róża b) przebiśnieg c) tulipan d) stokrotka

Pytanie –Który z kwiatów jest pod ochroną?


Zestaw 4.
a) A b) B
c) E d) W

Pytanie – Która litera oznacza, że sprzęt elektryczny jest energooszczędny?


Zestaw 5.
a) zielony b) czerwony c) biały d) niebieski

Pytanie – Jaki kolor ma w swej nazwie .......... Księga Gatunków Zagrożonych ?


Zestaw 6.
a) pijawki b)raki C) porosty d) rureczniki


Pytanie – Biowskaźnikiem czystości powietrza są pijawki, raki, porosty czy rureczniki?


Zestaw 7.
a) uran b) pluton
c) ropa d) ołów

Pytanie – Który z pierwiastków znajduje się w spalinach samochodowych?


Zestaw 8.
a) guma b) tektura
c) szkło d) folia

Pytanie – Który z powyższych materiałów nie ulega rozkładowi?


Zestaw 9.
a) wiklinowy koszyk b) torba foliowa
c) torba ,,szmacianka” d) torba papierowa

Pytanie – Co zabierze na zakupy osoba nie dbająca o środowisko?


Zestaw 10.
a) wyrzucę b) zaniosę do apteki
c) oddam sąsiadowi d) odsprzedam po niższej cenie

Pytanie – Co powinniśmy zrobić z przeterminowanymi lub niepotrzebnymi lekarstwami?


III. PYTANIA ZA 4 PKT.

Zestaw 1
Zdjęcia przedstawiają różnorodne źródła energii (SOLARY, WIATRAKI, WĘGIEL,,,BIAŁY WĘGIEL”
a) Które zdjęcie przedstawia konwencjonalne źródło energii?
b) Które zdjęcie przedstawia alternatywne źródła energii?
c) Które zdjęcie przedstawia tzw. biały węgiel?
d) Które zdjęcie przedstawia wyczerpywalne źródło energii?
Zestaw 2
Zdjęcia przedstawiają biowskaźniki czystości / zanieczyszczenia wody i powietrza (MECH, POROST, RAK, RURECZNIK ). Nazwij je i wskaż, który jest biowskaźnikiem czystości/zanieczyszczenia wody,a który powietrza.

Zestaw 3

Które z przedstawionych na zdjęciu zwierząt są pod ochroną? ( NIEDŹWIEDŹ, WIEWIÓRKA EUROPEJSKA, JEŻ EUROPEJSKI, ŻMIJA ZYGZAKOWATA )
Propozycje odpowiedzi:
Zdjęcie-
a) 1,2 i 3
b) 1,3 i 4
c) żadne z tych
d) 1,2,3 i 4

Zestaw 4
Dopasuj znaki do produktów, na których mogłyby się znaleźć i uzasadnij swój wybór.
Zdjęcia znaków ekologicznych należy dopasować do produktów, np. znak, że produkt nie był testowany na zwierzętach należy dopasować do kosmetyków.

ZADANIA DODATKOWE-

1.Statystyczny Polak zużywa rocznie blisko 63 kg papieru. Do recyclingu przekazuje średnio 36% zużywanego przez siebie papieru. Dla porównania w Austrii, Holandii i w Niemczech odzysk przekracza 70%. Znacznie lepiej niż w Polsce jest pod tym względem we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Oblicz, ile kg papieru do recyclingu przekazuje średnio statystyczny Polak?

2. 1 tona makulatury oszczędza 17 drzew. Oblicz, ile drzew mógłbyś zaoszczędzić, gdybyś oddał do ponownego przerobu 2500kg makulatury?

3. W Polsce zużywa się 400 mln puszek rocznie. Można je wykorzystać powtórnie nieskończenie wiele razy! 6 puszek to oszczędność energii równej spalaniu 1l paliwa.
Ile l paliwa można zaoszczędzić wykorzystując powtórnie 150 puszek?

4. 1 gram srebra zawarty w bateriach alkalicznych może skazić 1m3 ziemi.
Ile m3 ziemi może skazić 1kg srebra?

Opracowała Aldona Pietrusiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.