X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1910
Przesłano:

Program zajęć sportowych

Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego przeznaczone są dla wszystkich dzieci, które chcą uczestniczyć w tej formie spędzania czasu. W tym wieku potrzeba ruchu wynika z natury dziecka. Dotychczasowe zajęcia dowodzą, iż zapotrzebowanie na SKS jest duże, świadczy o tym duża ilość dzieci uczęszczających na nie.

I. CELE ZAJĘĆ:
1.Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.
2.Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności.
3.Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej.
4.Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach.
5. Ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej np. zawodach międzyszkolnych dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

II. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
1.Metoday podające (naśladownicza ścisła, zadaniowa ścisła).
2.Metody poszukujące (bezpośredniej celowości ruchu, problemowa).
3.Metody ekspresyjne (zabawowa, ruchowej ekspresji twórczej).

III. METODY WYCHOWAWCZE:
1.Wpływu osobistego.
2.Wpływu sytuacyjnego.

IV. FORMY ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
1.Forma frontalna.
2.Forma grupowa.
3.Forma grupowa z zadaniami dodatkowymi.
4.Forma obwodowo- stacyjna.
5.Forma strumieniowa tory przeszkód.
6.Forma indywidualna.

KLASA I – III ( 2 godziny tygodniowo)

Poniższy program przewiduje dwie godziny SKS-u w tygodniu (około 64 godzin w ciągu roku). Kolejność przeprowadzania tematów nie jest narzucona. Dobór tematu i termin wykonania ustala nauczyciel prowadzący biorąc pod uwagę możliwości techniczne (sala gimnastyczna) i warunki pogodowe.

1.TEMAT
Uprawiając zabawy, gry, wdrażamy się do ładu, porządku, wyrabiamy umiejętności organizacyjne, utrwalamy zasady ruchu drogowego – 2 GODZINY
1.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń opanował podstawowe formy porządkowe, szybko i sprawnie reaguje na umówione znaki i sygnały w toku ćwiczeń i zabaw. Poznajemy nowe zabawy. Bezpieczeństwo w czasie zabaw i w ruchu drogowym. Higiena osobista i stroju.

2.TEMAT
Uczestnicząc w zabawach, grach, pokonując tory przeszkód kształtujemy sprawność motoryczną – 3 GODZINY
2.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń poznaje zabawy: bieżną, skoczną, rzutną, orientacyjną. Uczeń potrafi przez łączenie różnych form ruchu pokonać tor przeszkód. Uczeń potrafi określić szybkość biegu przez porównanie.

3.TEMAT
Osiągamy dobre rezultaty w biegach, skokach, rzutach - 4 GODZINY
3.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: przyjmowanie pozycji startowej na komendy startowe, skoki z odbicia jednonóż pokonując przeszkody, poprawnie rzut, czworakowanie, noszenie i toczenie przyboru, omijanie przeszkód i łączyć je z biegiem.

4.TEMAT
Wykorzystujemy kółko ringo do ćwiczeń kształtujących oraz w grze – 2 GODZINY
4.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń opanowuje podstawowe elementy gry w ringo. Uczeń poznaje przybory, ich właściwości i zastosowanie. Uczeń umie współdziałać w grupie. Uczeń poznaje i umie wykorzystać kółko w zabawach i ćwiczeniach kształtujących.

5.TEMAT
Kształtujemy postawę, rozwijamy sprawności i wyrabiamy umiejętności lekkoatletyczne – 4 GODZINY
5.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: określone pozycje wyjściowe, skok w dal z odbicia jednonóż sposobem naturalnym do zeskoku obunóż. Uczeń potrafi przyjmować pozycję startową niską na komendy startowe. Uczeń umie wykonać skok przez przybór będący w ruchu.

6.TEMAT
Kształtujemy postawę, rozwijamy sprawności i wyrabiamy umiejętności gimnastyczne – 6 GODZIN
6.UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń potrafi wykonać: ćwiczenia kształtujące z przyborem, leżenie przerzutne i przewrotne, przewrót w przód, przeskoki zawrotne, skoki ponad przyborem i przyrządem, ćwiczenia równoważne na ławeczce, przewrót w przód i w tył.

7.TEMAT
Uprawiamy sporty zimowe, uczymy się jeździć na łyżwach – 4 GODZINY
7.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: jazdę w przód jednonóż, obunóż, hamowanie. Uczeń zna zasady bezpieczeństwa, organizacji wyjścia i zajęć na lodowisku. Rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu

8.TEMAT
Gry, zabawy ruchowe, mini gry – 7 GODZIN
8.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: skoki przez przybór będący w ruchu, rzuty do celu ruchomego. Uczeń umie: tworzyć koła, szeregi, ustawiać się na obwodzie kwadratu, koła, trójkąta z zastosowaniem zabaw, grać w „dwa ognie”. Uczeń potrafi wykonać: rzuty różnymi przyborami do celu i na odległość, kozłowanie po prostej, zna zasady „wyścigów na wesoło”.

9.TEMAT
Poznajemy nowe gry – tenis stołowy – 2 GODZINY
9. UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi podbijać piłeczkę w miejscu, w ruchu od podłoża i z powietrza. Uczeń zna zasady gry i potrafi grać uproszczonymi zasadami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.