X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 19096
Dział: Gimnazjum

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu części mowy dla klas I gimnazjum

W zadaniach 1 i 2 wybierz poprawną odpowiedź:

1. Odmienne części mowy to:
a) rzeczownik
b) partykuła
c) wykrzyknik
d) czasownik
e) liczebnik

2. Rzeczownik nazywa:
a) osoby
b) rzeczy
c) stopień nasilenia cechy
d) czynności i stany
e) zwierzęta

3. Która z wymienionych kategorii gramatycznych nie odnosi się do czasownika:
a) tryb
b) strona
c) rodzaj
d)przypadek
e) liczba

4. Które z podanych wyrazów są imiesłowami przysłówkowymi?
a) myślący
b) zając
c) napisawszy
d) piszący
e) idąc

5. Który spośród wymienionych wyrazów nie jest przysłówkiem?
a) solidnie
b) dobrze
c) serdecznie
d) zmęczenie
e) wczoraj

6. Ile zaimków znajdziesz w następującej wypowiedzi? Podkreśl je.

Świecące w oczy słońce przypomniało mu, że czas ucieka, podniósł więc z kłody konchę
i przyjrzał się jej.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

7. Który zestaw wyrazów zawiera przyimki:

a) ten, po, co c) do, na, z

b) ach, się, no d) że, bo, i

8. Koniugacji podlegają:
a) zaimki
b) spójniki
c) przymiotniki
d) czasowniki
e) rzeczowniki

9. Deklinacji podlegają:
a) czasowniki
b) przysłówki
c) rzeczowniki
d) liczebniki
e) imiesłowy przymiotnikowe

10. W niżej podanych przykładach podkreśl błędną formę czasownika:

a) mełł
b) rósł
c) szła
d) szłem
e) wziąć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2017 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.