X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19001
Przesłano:

Praktyczne badanie właściwości kwadratu - utrwalenie wiadomości. Scenariusz zajęć

Temat : Praktyczne badanie właściwości kwadratu – utrwalenie wiadomości.

Cele operacyjne :

- Zapoznanie z wierszem „Kwadrat”
-Wypowiedzi w związku z treścią wiersza
- Wyróżnienie kwadratu z pośród innych figur oraz w otoczeniu
- Badanie właściwości kwadratu
- Utrwalanie pojęć : czworokąt, wierzchołki, boki, długi, szeroki, miara, kąty proste
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się linijką i mierzenia długości odcinków z podaną dokładnością
Wykonanie kompozycji plastycznej z podanych elementów
- Kształcenie umiejętności śpiewania danego tekstu do podanej melodii
- Rozwijanie umiejętności komponowania własnej melodii do podanego tekstu
- Zapoznanie z podstawowym krokiem walca angielskiego
- Rozwijanie umiejętności planowania pracy
- Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach

Metody :

Rozmowa, praca z tekstem, ćwiczenia, problemowa, pokaz bezpośredniej celowości ruchu, zabawa

Pomoce dydaktyczne :: tekst z wierszem, szablony figur geometrycznych, rysunek „ukrytych kwadratów”, linijka, kątomierz, różnokolorowe i różnej wielkości kwadraty do pracy plastycznej, ilustracja przykładowa pracy plastycznej, nagranie melodii do piosenki „krakowiaczek”, nagranie melodii walca angielskiego


Przebieg zajęć :

Edukacja matematyczna :

1. Powitanie
2. 2. Sprawdzanie pracy domowej.
3. 3. Rozdanie kartek z tekstem wiersza
4. Odczytanie głośne wiersza „kwadrat”

„Kwadrat”

Ten piękny czworokąt, to kwadrat wesoły,
Rozpozna go każdy, kto chodzi do szkoły.
Ma cztery wierzchołki i równiutkie boki,
Dokładnie tak samo długi i szeroki.

Jeżeli ktoś jednak nam dzisiaj nie wierzy,
Niech bierze linijkę i po prostu zmierzy.
Ekierkę do kątów przyłoży dokładnie,
I widzi, że kąty są proste dokładnie.

Zajęcia ruchowe :

1. Krótka rozgrzewka
2. Nauczyciel pokazuje uczniom podstawowy krok walca angielskiego
3. na podłodze rysuje kwadrat i kolejny raz demonstruje podstawowy krok, tłumacząc jednocześnie że jego podstawą jest kwadrat
4. Uczniowie pojedynczo próbują naśladować kroki walca angielskiego.
5. Uczniowie dobierają się parami i w takt muzyki ćwiczą podstawowy krok.

Zajęcia plastyczne :

1. Uczniowie przygotowują warsztat pracy.
2. Nauczyciel demonstruje uczniom przykładową pracę.
3. Uczniowie wypowiadają się na temat techniki i sposobu wykonania tej pracy na podstawie własnej obserwacji.
4. Nauczyciel podaje tematykę pracy :
- Wykorzystując przygotowane kolorowe i różnej wielkości kwadraty wykonaj dowolną kompozycję bukietu kwiatowego ( zwrócenie uwagi na pomysłowość, estetykę pracy)
5. Indywidualna praca uczniów
6. Sprzątanie stanowisk pracy.
7. Wystawa i ocena prac.

Zajęcia muzyczne :

1. Głośne odczytanie wiersza „kwadrat”
2. Wysłuchanie nagrania piosenki „krakowiaczek”
3. Przedstawienie wiersza „kwadrat” w postaci piosenki a melodię „krakowiaczek”
4. Próby samodzielnego tworzenia melodii do wiersza.
5. Nauka śpiewania wiersza.

Podsumowanie zajęć :

1. Nauczyciel pyta uczniów, jakie pojęcie towarzyszyło im dzisiaj w ciągu wszystkich zajęć.
2. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie właściwości kwadratu.
3. Uczniowie wypowiadają się na temat kwadratu.
4. Ocena pracy i aktywności uczniów.


Uczniowie :
1. Znają treść wiersza
2. Potrafią wypowiadać się na temat wiersza
3. Znają i nazywają poznane figury geometryczne
4. Potrafią wyróżnić kwadrat z pośród innych i wskazać go w otoczeniu
5. Potrafią badać przy użyciu przyborów matematycznych właściwości figury
6. Potrafią podać właściwości kwadratu
7. Potrafią wykonać pracę plastyczną zgodnie z poleceniem n nauczyciela
8. Dbają o porządek w czasie pracy.
9. Potrafią zaśpiewać tekst do podanej melodii
10. Znają krok podstawowy walca angielskiego
11. Potrafią dokonać oceny.

Wnioski

W czasie prowadzonych zajęć należy :
1. Wykorzystywać różnorodność metod, mających na celu jak najlepsze zapoznanie uczniów z nowymi treściami matematycznymi oraz utrwaleniem tych już wcześniej zdobytych.
2. wykorzystywać różnorodność pomocy dydaktycznych, dając możliwość manipulacji tymi pomocami
3. Należy dążyć, aby nowe wiadomości i umiejętności uczniowie zdobywali w toku własnych działań
4. Wykorzystywać zdobytą wiedzę matematyczną podczas innych zajęć.

Opracowała mgr Renata Greń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.