X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18954
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian z działu "Fonetyka" dla gimnazjum

SPRAWDZIAN Z FONETYKI- grupa A Ocena:
Imię i nazwisko: ........................................ Punkty: /25

1. Zapisz swoje nazwisko, podkreśl w nim głoski bezdźwięczne; jeżeli takich nie ma, to napisz to. (1p)
........................................

2. LITERA to: (1p)
a) zdrobnienie
b) sylaba
c) najmniejszy graficzny zapis wyrazu
d) znak graficzny głoski

3.Opisz głoski pod względem miękkości/ twardości (M/T), dźwięczności/bezdźwięczności (D/B), ustności/nosowości (U/N). (9p)
a) U- ........................................
b) Ń- ........................................
c) T- ........................................

4. Podane zdanie podziel pionowymi kreskami na sylaby. (1p)
Rano uczyłam się już matematyki, a wczoraj fonetyki.

5. W wyrazie gramatyka akcent pada na: (1p)
a) ostatnią sylabę
b) czwartą sylabę od końca
c) trzecią od końca
d) przedostatnią sylabę.

6. Ile jest głosek, a ile liter w wyrazach: (2p)
wyraz głoska litera
Szczecin
drzazga

7. Wymień wszystkie samogłoski. (1p) ........................................

8. Co to jest FONETYKA? (1p) ........................................

9. W jaki sposób powstają głoski DŹWIĘCZNE? (1p)
........................................

10. Opisz i zaznacz zjawisko upodobnienia: (2p)
a) śliwka- ........................................
b) chrzan- ........................................

11. Zjawisko fonetyczne w wyrazie GARNKI to: (1p)
a) upodobnienie wsteczne
b) udźwięcznienie postępowe
c) uproszczenie grupy spółgłoskowej
d) unosowienie głoski R.

12. jaką funkcję pełni JĘZYCZEK- zakończenie podniebienia miękkiego? (1p)
........................................

13. Jakim znakiem oznacza się miękkość głoski? (1p)
........................................
14. Jaką cechę wspólną mają głoski: S, CZ, F? (1p)
a) są nosowe
b) dźwięczne
c) bezdźwięczne

15. Zapisz słownie podany liczebnik główny. (1p)
60- ........................................

PUNKTACJA: 0-8,75 ndst; 9-12,5 dop; 13-16,5 dst; 17-21 db; 21,5-24,5 bdb; 25 celSPRAWDZIAN Z FONETYKI- grupa B
Imię i nazwisko: ........................................ Punkty: /25
1. Ile jest głosek, a ile sylab w wyrazach: (2p)
wyraz głoski Litery
chrząszcz
Rzeszów
2. Napisz swoje nazwisko, podkreśl w nim głoski bezdźwięczne. Jeżeli takich nie ma, to napisz to. (1p)
........................................
3. Poniższe zdanie podziel na sylaby pionowymi kreskami. (1p)
Na olimpiadzie w Londynie nie powiodło się polskim lekkoatletom.

4. Opisz głoski pod względem dźwięczności/ bezdźwięczności (D/B), ustności/ nosowości (U/N), twardości/ miękkości (T/M). (9p)
a) D- ........................................
b) Ś- ........................................
c) Ą- ........................................

5. Litera to: (1p)
a) zdrobnienie
b) najmniejszy graficzny zapis wyrazu
c) sylaba
d) znak graficzny głoski

6. W wyrazie matematyka akcent pada na: (1p)
a) czwartą sylabę od końca
b) ostatnią sylabę
c) trzecią sylabę od końca
d) pierwszą sylabę

7. Co to jest uproszczenie? Podaj jeden przykład. (2p)
........................................


8. Napisz, w jaki sposób powstają głoski miękkie. (1p)
........................................

9. Co to jest akcent wyrazowy? (1p)
........................................

10. Zapisz słownie podany liczebnik główny. (1p)
90- ........................................

11. Nazwij i zaznacz w wyrazach kierunek upodobnienia. (2p)
a) trawka- ........................................
b) przerwa- ........................................

12. Zaznacz, które z podanych zdań są prawdziwe, a które fałszywe, zakreślając TAK lub NIE.
a) Wszystkie samogłoski są dźwięczne. TAK/ NIE
b) W języku polskim akcent pada na przedostatnią sylabę. TAK/ NIE (2p)

13. Jaką wspólną cechę mają głoski: g, z, dz? (1p)
a) są nosowe
b)miękkie
c)dźwięczne
d) bezdźwięczne


Punktacja: 25p- cel; 21,5-24,5 bdb; 17-21 db; 13-16,5 dst; 9-12,5 dop; 0-8,5 ndst

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.