X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18895

Pan z wami - konspekt katechezy

Konspekt katechezy kl. VI

Klasa: VI
Temat: „Pan z wami”
Cel dydaktyczny: Uczeń rozumie sens liturgicznego pozdrowienia wiernych.
Cel wychowawczy : Uczeń pogłębia motywację do wdzięczności za obecność zmartwychwstałego Jezusa w zgromadzeniu liturgicznym, i sam podejmuje stałą wole uczestnictwa w chrześcijańskim świadectwie wiary.
Pomoce: Pismo święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, flamastry, arkusze papieru A4.

L.p.
Treść
Metoda
Pomoce
Czas

1.
Rozpoczęcie katechezy
Modlitwa
 
2
2.
Sprawdzenie obecności
 
4
4.

Zapoznanie z treścią katechezy nr 44
Osobista lektura

10
5.
Słowo „Pan” (gr. Kyrios) przez Apostołów i pierwszych chrześcijan było używane na oznaczenie zmartwychwstałego Jezusa. Stąd pozdrowienie Pan z wami wyraża wiarę w żywą obecność Zmartwychwstałego w jego Kościele.
 Pogadanka
 
12
6.
Klasę dzielimy na trzy grupy. Następnie nauczyciel podaje polecenie: proszę wymienić przykładowe formy pozdrawiania się ludzi między sobą. W tym celu każda grupa otrzymuje kartkę A4, na której wypisuje z lewej strony przykładowe propozycje pozdrowień. Nie ma znaczenia, że pozdrowienia będą w poszczególnych grupach się powtarzać. Następnie sprawozdawca każdej grupy przedstawia wypracowane przez nią propozycje, ale nie powtarzające się u poprzednich grup. Po zakończeniu wszystkich prezentacji nauczyciel podkreśla jedno z zaproponowanych pozdrowień, inne dla każdej grupy, i poleca, aby każda grupa na prawej stronie kartki z propozycjami pozdrowień symbolicznie przedstawiła treść tego pozdrowienia. Krótka prezentacja sprawozdawcy grupowego - wyjaśniająca sens użytych symboli.

Praca w grupach
20
7.

Nauczyciel zaznacza, iż chrześcijanie mają własne formy pozdrowień, co wiąże się z posługą misyjną Kościoła. Czy moglibyście jakieś wymienić – prosi. Wysłuchawszy indywidualnych propozycji prosi lektorów o odczytanie wcześniej przygotowanych przez siebie (nauczyciela) fragmentów z Nowego Testamentu.

Mt 18, 20; Mt 28, 20;
22
8.

Jest pewien fragment w NT, mówi nauczyciel, który uczy nas właściwej odpowiedzi na wezwanie zawarte pozdrowieniu „w imieniu Pana” skierowanym do osoby wierzącej. Lektor odczytuje wskazany fragment NT. Następnie nauczyciel wyjaśnia, że postawa Maryi jest postawą modlitewnego rozważania spraw, których w całości, dogłębnie, a więc wyczerpująco, samym tylko rozumem pojąć nie można.

Łk 1, 26-33
24
7.
Nauczyciel wskazuje na sytuacje, kiedy odbiór komunikatu zawartego w pozdrowieniu może być utrudniony, a nawet wydawać się niemożliwy. Wyobraźcie sobie, że jestem osobą niewidomą, a nadto głuchoniemą. Waszym zadaniem jest przekazać mi pozdrowienie „Pan z wami”. Zakładamy oczywiście, że osoba niewidząca, a zarazem głuchoniema jest w pełni władz umysłowych.
(Sugeruję, by do wykonania tego zadania wybrać jako przedstawicieli poszczególnych grup tylko chłopców, jeżeli prowadzącym zajęcia jest katechetą, natomiast tylko dziewczęta, jeśli prowadzącym jest katechetka).

„Eksperyment”
Praca w grupach
30
8.
Następnie nauczyciel zauważa, iż powyższy eksperyment pokazuje sytuację zupełnie skrajna, natomiast w życiu spotykamy się z ludźmi, którzy mogą mieć trudności w odbiorze komunikatu zawartego w naszym pozdrowieniu „Pan z wami”, gdyż niektórzy z nas „ ... mają uszy ale nie słyszą, mają oczy ale nie widzą”. Skutkiem czego nasze życie jest podobne do losu ziaren z przypowieści „ O siewcy”.

Pogadanka

(Mt 13, 1-8)
(Mt 13, 18-23)
31

33

9.
W pozdrowieniu „Pan zwami” zobowiązujemy się do przyjęcia postawy świadka zmartwychwstałego Jezusa. Zastanówmy się – mówi nauczyciel – w jaki sposób przekazując powyższe pozdrowienie bliźnim możemy chronić ich wiarę, gdy ci swoją postawą przypominają ziarna rzucone na drogę. Głównym problemem tych osób jest słabość ich wiary, do której przyczyniają się osoby lekceważące sprawy Boże, wyśmiewające chrześcijan, ubliżające wierzącym, namawiające do grzechu. Przykładem są tu biblijni Adam i Ewa. Pomocą dla nich (wszystkich słabo wierzących) będzie postawienie przy nich anioła z ognistym mieczem, który będzie dla nich obroną przed własną słabością i naporem sił grzechu. Takim aniołem mogę być ja - niosący pozdrowienie „Pan z wami”.
Zadaniem dla pierwszej grupy jest: na otrzymanym rysunku anioła (formatA4) wpisać w jego aureolę, skrzydła, miecz szatę te postawy i działania, które będą znosić ww zagrożenia słabej wiary. Będą to np. świadectwo własnej wiary, postawa szacunku wobec osób innej wiary, niezbywalność własnych praw, odmowa udziału w grzechu, wskazanie alternatywnych wzorców zachowań wobec propozycji celebryckich, poświęcenie własnego czasu na rozmowę o sprawach religii.
Ziarnem, które padło na skały, są ci wszyscy, którym brak korzenia wiary. Przykładem jest bogaty młodzieniec. To obraz większości z nas. Źródłem tej postawy jest formalizm i minimalizm w sprawach religijnych, moralnych. Robię tylko tyle, ile muszę, i zgodnie z tym, co nakazuje zwyczaj, opinia społeczna, rówieśnicy. Mój komunikat w przekazie pozdrowienia „Pan z wami” niesie przesłanie niezgody na minimalizm czyjejkolwiek postawy i ślepe naśladownictwo indyferentnych zachowań celebrytów.
Wyobraźcie sobie, że jesteście zespołem biura projektowego. Do waszych zadań, mówi nauczyciel do grupy drugiej, należy m.in. zaprojektowanie rzeczy, urządzenia, planu działań (na kartce A4) wspierającego młodego człowieka w jego rezygnacji z chęci odwetu za niesłuszne oskarżenie.
Ziarno, które pada między ciernie, oznacza tych wierzących, którym rozwój wiary blokują troski i ułudy tego świata. Spełnieniem twego przesłania zawartego w pozdrowieniu „Pan z wami”, będzie wzięcie na siebie, stosownie do posiadanych możliwości, części trosk bliźniego.
Wyobraźcie sobie, mówi nauczyciel do trzeciej grupy, że byliście na rybach, i udało się wam złowić złotą rybkę. Problem w tym, że możecie prosić o trzy życzenia, ale nie dla siebie. Waszym zadaniem jest ustalić i zapisać na kartce A4 treść tych życzeń, mając na uwadze spokój własnego sumienia i radość w niebie.
Prezentacja przez sprawozdawców wyników pracy każdej z grup..
Zadanie domowe
 
40
10
Zapis do zeszytu: ( a w razie braku czasu jako praca domowa), przedstawienie pozdrowienia „Pan z wami” w formie rebusu. W dalszej kolejności uczeń zapisuje krótka modlitwę prośby o spotkanie na swej drodze życia osoby czy osób chroniących jego wiarę, według pracy w poszczególnych grupach.
Rebus

10.
Zakończenie katechezy
Modlitwa
 
44

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.