X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1889

Opis i analiza uzyskiwania pozytywnych efektów na skutek wdrożenia działania mającego na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły - organizacja autorskich imprez i konkursów szkolnych

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

( § 8 ust.2 pkt. 1 )

( Ujęto w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego)

1. RODZAJ I CEL DZIAŁANIA :

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i różnego typu imprezach szkolnych jest jedną z form zwiększania ich aktywności i atrakcyjną metodą nauczania. Aktywizuje nie tylko uczniów zdolnych, dodaje też wiary w siebie uczniom słabszym. W celu zwiększenia motywacji dzieci i młodzieży do pracy przygotowuję konkursy o różnym stopniu trudności i tematyce, akcje ekologiczne oraz inscenizacje. Na stałe w kalendarz imprez szkolnych wpisały się konkursy na: ,,Najładniejszy karmnik”, ,, Najwygodniejszą budkę lęgową”, ,,Najładniejszy kosz na śmieci, ,, Najbardziej oryginalny stroik świąteczny”.
Jako wychowawca przygotowuję również części artystyczne z okazji ukończenia szkoły przez szóstoklasistów. Wykonuję też odświętną dekorację na w/w uroczystości.

2. PRZEBIEG DZIAŁANIA :

Jedną z ważniejszych imprez, którą organizuję co roku w naszej szkole jest ,, Dzień Ziemi”. W ciągu dwóch ostatnich lat zdecydowałam się aby w obchody święta Ziemi włączyć czynnie także klasy młodsze, począwszy od dzieci przedszkolnych oraz zastosować do tego celu metodę projektu.

Inspiracją podjęcia takich działań była wcześniejsza diagnoza przeprowadzona przeze mnie wśród uczniów w poprzednich latach, która dowiodła, że chęć uczestniczenia uczniów w tego typu zajęciach jest duża.

W roku szkolnym 2004/2005 obchody ,,Dnia Ziemi” przebiegały pod hasłem: ,,Chrońmy naszą planetę”. Każda klasa miała do wykonania następujące zadania:

• sporządzenie plakatu pod tym samym tytułem,
• zbiórce jak największej liczby zużytych baterii,
• przygotowanie krótkiej humorystycznej scenki o treści ekologicznej
• wytypowanie spośród uczniów zespołów trzyosobowych do części wiedzowej

Konkurs z wiedzy przeprowadzono w kategorii klas młodszych i starszych. Dla zespołów z klas 0-III przygotowano zadania do wykonania, typu: ,,narysuj...”, natomiast zespoły z klas IV-VI odpowiadały na wylosowane pytania.
Przydział zadań poszczególnym grupom w klasach nastąpił odpowiednio wcześniej. Nad całością przygotowań czuwali wychowawcy.
Ja byłam głównym koordynatorem i pomysłodawcą zadań.

W 2005/2006 roku obchodziliśmy w/w święto pod hasłem:,, Segregujmy śmieci”. Tym razem uczniowie mieli za zadanie:

• przygotować w swoich klasach pogadanki na temat segregacji śmieci,
• zebrać jak największą liczbę puszek aluminiowych,
• klasy starsze dodatkowo przygotowały inscenizację o segregacji śmieci.

3. EFEKTY UZYSKANYCH DZIAŁAŃ :

Uwieńczeniem ogromnej pracy uczniów i nauczycieli, zarówno w pierwszym jak i w drugim roku, było przedstawienie jej efektów na uroczystej akademii szkolnej, gdzie cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi mogła oceniać dokonania uczniów. Były to przygotowane przez dzieci i młodzież krótkie, humorystyczne inscenizacje, wystawy plakatów o tematyce ekologicznej.

Na apelu ogłosiłam również wyniki ze zbiórki surowców wtórnych. Ogólnie dzieci zebrały 95, 60 złotych.
Dyrektor szkoły wręczył przewodniczącym klas dyplomy, a wychowawcom- pieniądze za zebrane puszki, które sprzedałam w punkcie skupu metali kolorowych.

Na zakończenie, dzieci mogły posilić się przy ognisku, pieczoną kiełbasą i bułką, zakupioną za pieniądze pozyskane od Caritas.

Do pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej mogę zaliczyć to, iż zwiększyła się świadomość proekologiczna szczególnie dzieci młodszych, gdyż przez czynne uczestnictwo w akcjach zbierania i segregowania śmieci, uczą się dbać o własne środowisko. Poprzez przygotowywanie się do pogadanek i konkursu z wiedzy ekologicznej oraz wykonywanie plakatów zwiększyła się ich wiedza ekologiczna na temat zagrożeń Ziemi.
Impreza okazała się trafnym posunięciem dydaktycznym. W jej organizację włączyli się nie tylko uczniowie i wszyscy nauczyciele, także pracownicy obsługi i rodzice, którzy pomagali zbierać swoim dzieciom surowce wtórne. Wielu uczniów po raz pierwszy sięgnęło po czasopisma ekologiczne oraz literaturę fachową.

Do pozytywnych efektów wychowawczych mogę zaliczyć przede wszystkim to, iż dzieci szereg zadań musiały wykonać samodzielnie, poczuły się w ten sposób współodpowiedzialne za przebieg całej imprezy, pilnowały terminów, starały się też wypaść jak najlepiej na tle szkoły czyli uczyły się też ,, zdrowej rywalizacji”.

Wpływ podjętych działań na doskonalenie pracy własnej i pracy szkoły:

Dla mnie podjęte działania przy organizacji imprezy o tak szerokim zakresie okazały się wielkim wyzwaniem. Zdobyłam kolejne doświadczenia w przygotowaniu dużego przedsięwzięcia, którymi dzieliłam się z innymi nauczycielami nadzorującymi pracę uczniów, większość dzieci po raz pierwszy uczestniczyło w pracach metodą projektu. Dla nauczycieli innych przedmiotów zagadnienia ekologiczne były kolejnym wyzwaniem, a forma jaką je realizowano nowym doświadczeniem. W szkole zwiększyło się zainteresowanie tematyką ekologiczną, uczniowie włączyli się w prace organizacyjne i porządkowe, dzięki czemu zwiększyła się ich samodzielność, wrażliwość na sprawy związane z zagrożeniem i estetyką ich regionu, poczuli się współodpowiedzialni za współtworzenie tradycji szkolnych. Nauczyli się też ekonomicznego gospodarowania surowcami wtórnymi, gdyż pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczyli na potrzeby bieżące swoich klas.

4. WNIOSKI :

Analizując celowość organizacji obchodów ,, Dnia Ziemi” metodą aktywizującą, włączając w nie całą szkołę doszłam do wniosku, iż uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

W następnych latach należy angażować całą społeczność szkolną w przebieg święta ,,Dnia Ziemi”, ogłaszać akcje zbiórki surowców wtórnych, sprzątania obejść i inne. Poprzez takie działania dzieci włączają także swoich rodziców. W ten sposób wszyscy przyczyniamy się do poprawy jakości naszego środowiska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.