X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18860
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji biologii w klasie III gimnazjum - powtórzenie z genetyki

Scenariusz lekcji biologii w klasie III gimnazjum

Temat: Podsumowanie wiadomości i umiejętności z zakresu genetyki.

Dział: Genetyka

Czas pracy: 1 godzina lekcyjna.

1. Cele edukacyjne
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu genetyki molekularnej i klasycznej.
Wdrażanie do pracy zespołowej.
Rozwijanie umiejętności wnioskowania.

2. Metody pracy:
a)praca w grupach
b)praca indywidualna

3. Środki dydaktyczne, potrzebne materiały:
a)podręcznik dla klasy III gimnazjum
b)karta pracy (załącznik nr 1)
c)piłeczka, np. tenisowa
d)karteczki w 5 różnych kolorach do podziału klasy na grupy (ilość kartek w danym kolorze ma odpowiadać liczebności jednej grupy)

4. Tok lekcji:
a)faza wprowadzająca
-sprawdzenie listy obecności;
-sprawdzenie i ocena pracy domowej
b)faza realizacyjna
-uczniowie zostają podzieleni na 5 zespołów (np każdy uczeń wybiera kartkę w ulubionym kolorze; uczniowie mający kartki tej samej barwy tworzą grupę),
- każdy zespół wykonuje wyznaczone zadanie z karty pracy (czas: 5 minut).
Grupa I – zadania 1
Grupa II – zadania 2
Grupa III – zadania 3
Grupa IV – zadania 4
Grupa V - zadanie 5
-Następuje prezentacja efektów pracy zespołowej
– pozostali uczniowie uzupełniają karty pracy / ćwiczenia.
-Po zakończeniu pracy w grupie nauczyciel zadaje pytania utrwalające wiedzę i umiejętności uczniów, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia sprawiające uczniom kłopoty. Nauczyciel rzuca piłeczkę do wybranej osoby i zadaje pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi uczeń rzuca piłkę do kolegi/koleżanki, w ten sposób wyznaczając kolejnego pytanego.
c) faza podsumowująca
-Nauczyciel zapisuje na tablicy wyrażenia:
„Dobrze że... ale następnym razem....”, „Zrozumiałem / -am ....”, Zastanawiam się ...”
- każdy uczeń w zeszycie przedmiotowym samodzielnie rozwija zdania (w powiązaniu z tematem lekcji)
-ochotnicy czytają swoje zdania
-Nauczyciel przypomina termin sprawdzianu wiadomości
-Uczniowie porządkują stanowiska pracy

Załącznik nr 1: karta pracy
1. Z poniższego tekstu dotyczącego charakterystyki komórek wykreśl nieprawidłowe określenia.
Komórki, które zawierają podwójny zestaw chromosomów, są nazywane komórkami diploidalnymi / haploidalnymi. Natomiast te z pojedynczym zestawem chromosomów to komórki diploidalne / haploidalne. Komórki ciała człowieka są diploidalne / haploidalne, a gamety, czyli komórki jajowe i plemniki są diploidalne / haploidalne.

2. Odpowiedz na pytania.
A. Czy każdy kodon koduje jakiś aminokwas?. . . . . . . . . . . . . .
B. Czy każdy aminokwas jest kodowany tylko przez jeden kodon? . . . . . . . . . . . . . .
C. Z ilu nukleotydów składa się odcinek DNA kodujący cztery aminokwasy? . . . . . . . . . . . . . .
D. Ile aminokwasów jest kodowanych przez 21 nukleotydów? . . . . . . . . . . . . . .

3. Ponumeruj zdania w kolejności zgodnej z przebiegiem powstawania białek.
Rybosom łączy ze sobą aminokwasy dostarczane przez tRNA.
Cząsteczka mRNA jest transportowana z jądra komórkowego do cytoplazmy.
Cząsteczki tRNA transportują aminokwasy do rybosomu.
Na podstawie nici DNA powstaje cząsteczka mRNA.
W cytoplazmie mRNA łączy się z rybosomem.

4. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje – literę F.
Mutacje dotyczące zmian w sekwencji nukleotydów to mutacje genowe. . . . . .
Wszystkie mutacje są szkodliwe dla organizmu. . . . . .
Mutacje są źródłem zmienności genetycznej organizmów. . . . . .
5. Daltonizm jest cechą recesywną sprzężoną z płcią. Na podstawie poniższych informacji wykonaj krzyżówkę genetyczną i uzupełnij poniższe zdania.
Mama jest nosicielką daltonizmu, a tata jest zdrowy.
a) Prawdopodobieństwo urodzenia się dziewczynki daltonistki wynosi . . . . . . . . . . . . %.

b) Prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowego chłopca wynosi . . . . . . . . . . . . %.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.