X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18856
Przesłano:

Nie ma jak u mamy. Scenariusz zajęć dla klasy I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY 1


Krąg tematyczny: W rodzinnym gronie
Temat dnia: Nie ma jak u mamy

Cele główne:
• umacnianie więzi rodzinnych
• poznanie litery M, m drukowanej i pisanej
• porównywanie liczby elementów

Cele operacyjne – uczeń:
• udziela kilkuzdaniowych odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji
• rozpoznaje i nazywa litery M, m
• kreśli po śladzie nowo poznaną literę, małą, wielką oraz sylaby
• planuje wspólne zajęcia rodzinne w rozkładzie tygodniowym
• przelicza elementy zbiorów, porównuje, wstawia znaki >, <, =

Metody i techniki pracy:
• słowne – pogadanka, opowiadanie, rozmowa
• praktyczne – ćwiczenia
• oglądowe – pokaz ilustracji
• twórcze – mapa mentalna, kosz i walizka

Formy pracy:
• zbiorowa jednolita
• indywidualna jednolita
• grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne: zdjęcia rodzinne, ilustracja rodziny, litera m, M – mała i wielka, drukowana i pisana, litery alfabetu – m, a, czerwone i niebieskie kartoniki do budowania modeli wyrazów, imiona na literę M, arkusz papieru, nazwy dni tygodnia, kartoniki do wykonania rysunku, cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, figury geometryczne, patyczki do liczenia, matematyczne karty pracy do porównywania liczb oraz układania ciągów rosnących i malejących, podręcznik z ćwiczeniami z cyklu „Raz dwa trzy teraz my”.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie, czynności organizacyjne
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej
2. Przedstawienie swojej rodziny na podstawie przyniesionych zdjęć
3. „Moja rodzina” –szukanie skojarzeń i rysowanie ich metodą mapy mentalnej
4. Omówienie ilustracji w podręczniku
- rozmowa kierowana przez nauczyciela
5. Ćwiczenia słuchowe – przygotowanie do wprowadzenia litery m, M
- analiza głoskowa
- analiza sylabowa
- wysłuchiwanie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
budowanie modelu wyrazu mama z czerwonych i niebieskich kartoników
6. Poznanie litery m, M
prezentacja litery
pokaz jej kreślenia przez nauczyciela w liniaturze
kreślenie jej w powietrzu, na ławce, na plecach kolegi
kreślenie przez dzieci litery m, M w powiększonej liniaturze
7. Ćwiczenia utrwalające poznaną literę
- kolorowanie okienek w schematach wyrazów
- podkreślanie liter w tekście
- kreślenie liter
- czytanie globalne wyrazów, odczytywanie sylab i wyszukiwanie takich samych
8. Planowanie zajęć związanych ze wspólnym spędzaniem czasu w rodzinie
przypomnienie nazw dni tygodnia
utrwalenie liczebników porządkowych
praca w parach – rysunki
umieszczanie rysunków w tabeli na tablicy – pod odpowiednim dniem tygodnia
9. Przeliczanie elementów i odwzorowywanie liczebności zbiorów, porównywanie, tworzenie ciągów rosnących i malejących
10. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem znaków: >, <, =
11. Podsumowanie zajęć, kosz i walizka
12. Zadanie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.