X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18779
Przesłano:

Ptaki zimą - rozpoznawanie sposobów pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy

Scenariusz zajęć – klasa 2 (obserwacja zespołu)

Temat: Ptaki zimą - rozpoznawanie sposobów
pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Cel obserwacji: Dostosowanie tempa pracy na lekcji do
możliwości percepcyjnych i umysłowych uczniów.

Cele operacyjne
Uczeń :
słucha ze zrozumieniem czytany tekst
rozumie pytania i odpowiada pełnymi zdaniami
samodzielnie czyta i pisze konkretne odpowiedzi
tworzy zdania i wyrazy z rozsypanek wyrazowych i sylabowych
potrafi rozwiązać krzyżówkę
poprawnie odczytuje hasło i przepisuje
rozumie polecenia i poprawnie wykonuje zadania wg wskazówek nauczyciela
rozumie konieczność pomagania zwierzętom w zimie

Metody:
słowna
oglądowa
zadaniowa

Formy pracy - zespołowa
zróżnicowana

Środki dydaktyczne : plansze -zdjęcia ptaków, karty pracy,
karmnik, rozsypanki wyrazowe i sylabowe
Wprowadzenie :
Czytanie tekstu -fragmentu lektury ,,Przygody wróbelka Elemelka''.
swoboda rozmowa na temat tekstu
odczytanie listu ptaszków do dzieci
odpowiadanie na konkretne pytania

Zadanie 1.
Praca dzieci w 3 poziomach – karty pracy z pytaniami.
polecenie – ułóż odpowiedź na pytanie:

1 poziom-Dlaczego ptaszki proszą o pomoc?
2 poziom-O co proszą ptaszki?
3 poziom-Kto napisał list?

Głośne odczytywanie zdań kolejno od 3 do 1 poziomu.

Zadanie 2.
-Ptaszki chcą, aby dzieci odgadły kto napisał list.

Praca w 3 poziomach :

jemiołuszki sikorki wróble - rozsypanka sylabowa

Co lubią jeść ?
Tu dzieci maja w kopertach rozsypankę wyrazową i układają pod odpowiednim dla poziomu ptaszku.

Głośne odczytywanie i dopasowanie swojej karty pracy do ilustracji ptaków na tablicy

Zadanie 3. Krzyżówka

1 poziom – uczniowie sami rozwiązują krzyżówkę
2 poziom – uczniowie wpisują 3 wyrazy
3 poziom- uczniowie wpisują 5 wyrazów

Przepisywanie i odczytanie hasła: Karmnik

Pod koniec zajęć następuje samoocena pracy ucznia oraz ocena pracy ucznia dokonana przez nauczyciela.

Dla utrwalenia tematyki zajęć uczniowie przy swobodnej rozmowie na temat zajęcia, wykonują ,, lizaczki'' z szyszek dla ptaszków. ( szyszki smarują za pomocą patyczków smalcem i posypują ziarenkami zboża, owsa i kukurydzy. Wieszają w karmniku i udają się na podwórko szkolne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.