X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18752

Życie i muzyka Fryderyka Chopina

Cele:
Uczeń
-rozwiązuje zadania tekstowe na dzielenie liczb
-dzieli liczby przez siebie i przez 1
-zna najważniejsze fakty z życia Fryderyka Chopina
-prezentuje informacje o kompozytorze (korzystając z różnych źródeł) budując wypowiedź ustną i pisemną w formie notatki
-opisuje miejsca pobytu Chopina na podstawie utworu poetyckiego
-wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne ze śpiewem przy utworach Chopina
-stara się brać aktywny udział w zajęciach, współpracuje z grupą

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, ćwiczeniowa, praktycznego działania,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Przebieg zajęć

1.Powitanie.
2.Zorganizowanie wystawki „Fryderyk Chopin – wybitny polski kompozytor”- wykorzystanie albumów, książek, zdjęć, prezentacji multimedialnej.
3. Co wiemy o Fryderyku Chopinie? – rozmowa o życiu i twórczości kompozytora. Wyjaśnienie pojęcia kompozytor.
4. Dzielenie liczb w zakresie tabeli mnożenia:
-rozwiązywanie zadań tekstowych
-dzielenie liczby przez nią samą i przez 1 – z wykorzystaniem konkretów
5. Czytanie wiersza W. Chotomskiej „ W Żelazowej Woli”. Opisywanie Żelazowej Woli.
6. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu „Śladami Fryderyka Chopina”. Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu. Praca z mapą – wyszukiwanie miejsc związanych z życiem kompozytora.
7. Słuchanie nagrań fragmentów utworów Chopina. Określanie nastroju, rytmu.
8. Zabawa ruchowa „Muzykalny berek”.
9.Podsumowanie dnia – praca indywidualna. Redagowanie i napisanie notatki o Fryderyku Chopinie. Odczytanie notatek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.