X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18666
Przesłano:

Mieszkańcy pustyni, życie w dolinie Nilu - lekcja przyrody w sali multimedialnej

Klasa : 6
Temat: Mieszkańcy pustyni, życie w dolinie Nilu

Cel ogólny: Poznanie przez uczniów warunków życia na pustyni Sahara i sposobu jej zagospodarowania przez człowieka.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi nazwać plemiona zamieszkujące Saharę.
Uczeń potrafi wyjaśnić w jaki sposób człowiek przystosował się do życia na pustyni.
Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie oaza.
Uczeń potrafi podać nazwy roślin występujących w oazie i sposoby ich wykorzystania.
Uczeń potrafi na mapie wskazać Nil
Uczeń wyjaśnia dlaczego w dolinie Nilu od tysięcy lat rozwija się rolnictwo
Uczeń porównuje warunki życia w dolinie Nilu a pozostałą częścią Sahary
Edukacja ekologiczna
Uczeń potrafi ocenić skutki ingerencji człowieka w krajobraz
Postawy:
• Umiejętność pracy w grupie i odpowiedzialności.
• Umiejętność selekcjonowania wiedzy.
• Umiejętność pracy z komputerem( internetem)

Metody i forma pracy: pogadanka, ćwiczenia praktyczne, praca zbiorowa, praca grupowa, ćwiczenia z
karta pracy, praca ze stronami www

Środki dydaktyczne: karta pracy, mapa, atlas, strony www (komputer)

Przebieg zajęć
I Faza wstępna:
1. sprawdzenie obecności
2. przedstawienie tematu lekcji
3. objaśnienie formy pracy

II Faza realizacji:
1 Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć
- Typy pustyń na świecie
- Warunki klimatyczne Sahary
- Zwierzęta i roślinność na pustyniach
2. Rozdanie kart pracy ( uczniowie zapoznają się z kartą pracy)
3. Wyjaśnienie zasad pracy – instrukcja dla uczniów
4. Uczniowie pracują z kartą pracy przy pomocy komputera, nauczyciel nadzoruje pracę uczniów.
5. Omówienie wykonanych zadań z kart pracy

III Faza podsumowująca
1.Ocena pracy uczniów przez nauczyciela
2. Podanie pracy domowej
Odpowiedz pisemnie na pytania:
a) Dlaczego woda jest największym skarbem pustyni?
b) Jakie dalsze zmiany mogą powstać w środowisku na skutek eksploatacji złóż ropy naftowej.
Karta pracy
I praca z mapą
Za pomocą strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Nil,

1.Na załączonej mapce zaznacz rzekę Nil od źródła do ujścia( uczniowie otrzymują mapkę Afryki )

2. Zaznacz Saharę korzystając ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sahara,

II. Korzystając ze strony http://encyklopedia.pwn.pl,
Wyjaśnij pojęcia:

Beduini........................................
Koczownicy( nomadowie)........................................
........................................
Oaza........................................

III. Za pomocą atlasu i strony http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4574013,
uczniowie wpisują do tabelki: rośliny uprawiane, hodowla zwierząt, surowce naturalne

IV. Pod rysunkami( które dostają uczniowie ) podpisują nazwy wielbłądów: dromader, baktrian

Korzystając z własnej wiedzy odpowiedz na pytanie: Dlaczego wielbłądy zostały udomowione?
........................................

V. Egipt
Za pomocą strony http://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt, podpisz następujące obiektyuczniowie otrzymują kolorowe zdjęcia niżej wymienionych obiektów )

Piramida, Nefretete, Sfinks, Edfu – posąg Horusa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.