X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18661

Korzystamy z kalendarza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

PRZEDMIOT: Kształcenie zintegrowane – Edukacja matematyczna
DATA: 17.03.2013 r.
KLASA: II
TEMAT: Korzystamy z kalendarza.
Odniesienie do podstawy programowej:
- punkt 14./3d.
- punkt 13.
- punkt 2a
CELE ZAJĘĆ OGÓLNE:
- rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu – kolejność dni w tygodniu, miesięcy w roku, pór roku; (pn.14./3d.)
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia oraz miesięcy; (pn.14./3d.)
- doskonalenie umiejętności posługiwania się cyframi rzymskimi; (pn.13.)
- rozwijanie umiejętności posługiwania się kalendarzem; (pn.14.)

CELE ZAJĘĆ SZCZEGÓŁOWE:
- potrafi nazwać dni tygodnia i miesiące w roku oraz pory roku;
- potrafi wymienić dni tygodnia po kolei od dowolnego dnia;
- potrafi wymienić miesiące po kolei od dowolnego miesiąca;
- orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać;
- wyszukuje potrzebne informacje w kalendarzu;
- prawidłowo posługuje się się liczebnikami w zakresie dwunastu;
- wymienia liczebniki porządkowe w zakresie 12, przyporządkowuje je do
poszczególnych miesięcy;
- potrafi odczytać, podać i zapisać wybrane daty;
- zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII;
- wie, jak wykonać obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
- rozumie polecenia nauczyciela;
- aktywnie uczestniczy w zajęciach;
- potrafi współpracować z innymi dziećmi podczas pracy w grupie.


METODY PRACY:
- słowne: rozmowa kierowana, pogadanka;
- oparte na działaniu: praktycznego działania – doświadczenie;
- obserwacja i pokaz.

FORMY PRACY:
- indywidualna;
- praca w małych grupach;
- zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plansze edukacyjne, pociąg z miesiącami, napisy z nazwami miesięcy, cyfry rzymskie od I do XII, zagadka, kalendarze, karty pracy, kostka, klamerki, sznurek, wiersz „Miesiące z pokazywaniem”, pieczątki, kredki, ołówki,
OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE ZAJĘĆ: Izabela Bojda, Katarzyna Fryc
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Faza wstępna
1. Wprowadzenie do tematu lekcji – Co to jest? Zagadka
W styczniu miał wiele kartek.
W grudniu już wszystkie wydarte.
Gdy nowy zawiśnie na ścianie,
Spełni to samo zadanie.
2. Jakie informacje zawiera kalendarz? – dni tygodnia, miesiące, imieniny, dni świąteczne, daty. Określenie aktualnego dnia, miesiaca, pory roku, daty. Użycie określeń wczoraj, dziś, jutro.
3. Ułożenie pociągu z nazwami miesięcy we właściwej kolejności, przyporządkowanie cyfr rzymskich do poszczególnych miesięcy – praca w grupach. (Podział klasy na cztery grupy, połączenie pociągu w całość za pomocą sznurka.)

II. Faza właściwa

1. Zabawa z kostką – utrwalanie cyfr rzymskich.
2. Zadania z kalendarzem – oblicz wykorzystując kalendarz (Załącznik nr 1):
- ile jest poniedziałków w styczniu,
- w jakim dniu w tym roku był Nowy Rok,
- ile jest sobót i niedziel razem w lutym,
- ile dni ma styczeń.

Otocz pętlą w kalendarzu po 7 dni w miesiącach: luty, marzec, kwiecień.
Ile dni ma luty? .......
Ile tygodni ma luty? ......
Ile dni ma marzec? ......
Ile tygodni ma marzec? ........ i ....... dni.
Ile dni ma kwiecień? ......
Ile tygodni ma kwiecień? ...... i ...... dni.


3. Zabawa ruchowa przy wierszu: Miesiące z pokazywaniem. (Załącznik nr 2)

4. Odczytaj i zapisz daty według wzoru: (Załącznik nr 3)
08.03. – 8 marca
04.11 –
17.07 –
19.12 –
16.01 –

5. Zapisz daty według wzoru: 6 luty – 6.II (Załącznik nr 3)
5 marca –
19 czerwca –
12 grudnia –
17 września –
III. Faza końcowa:
1. Zadanie pracy domowej. (Załącznik nr 4)
- Kiedy masz urodziny? Podaj dzień tygodnia, datę i miesiąc np. czwartek 25 lipca
- W jaki dzień tygodnia w tym roku wypadnie 1 września?
- W jaki dzień tygodnia w tym roku wypadnie Dzień Matki? Podaj datę Dnia Matki.

2. Podsumowanie dnia, porządkowanie miejsc pracy, zakończenie zajęć.

Załącznik nr 2
Miesiące z pokazywaniem
PIERWSZY - STYCZEŃ - Wstęp do ćwiczeń. – wymachy nóg w tył i w przód
DRUGI - LUTY - Czy masz ciepłe buty? - marsz w miejscu.
TRZECI - MARZEC - Uwaga! Wiosna na zegarze. – naprzemienne krążenia ramion
CZWARTY - KWIECIEŃ - Słońce z deszczem plecie. – w parach klaskanie w dłonie.
PIĄTY - MAJ - Dalej graj! - podskoki na lewej i prawej nodze.
SZÓSTY - CZERWIEC - Żegnaj szkoło! Płyń wesoło! - naśladowanie ruchem pływania
SIÓDMY - LIPIEC - Koncert skrzypiec. – naśladowanie gry na skrzypcach
ÓSMY - SIERPIEŃ - Jabłek czerwień. Już koniec wakacji
I wszelkich atrakcji. – w przysiadzie podpartym wyrzuty nóg w tył.
DZIEWIĄTY - WRZESIEŃ - Witamy jesień. - skrętoskłony
DZIESIĄTY - PAŹDZIERNIK - Kolorowy ma zielnik. - "pajacyki"
JEDENASTY – LISTOPAD - Złotych liści opad. - przysiady.
DWUNASTY - GRUDZIEŃ - I już po trudzie.
Wszystkie miesiące już znam, Od nowa wymienię je sam... - siad skrzyżny i powstanie.

(Załącznik nr 1)

1. Oblicz wykorzystując kalendarz:
- ile jest poniedziałków w styczniu?
- w jakim dniu w tym roku był Nowy Rok?
- ile jest sobót i niedziel razem w lutym?
- ile dni ma styczeń?

2. Otocz pętlą w kalendarzu po 7 dni w miesiącach: luty, marzec, kwiecień.
Ile dni ma luty?
Ile tygodni ma luty?
Ile dni ma marzec?
Ile tygodni ma marzec? i i dni.
Ile dni ma kwiecień?
Ile tygodni ma kwiecień? i dni.

Załącznik nr 3
Karta pracy

1. Odczytaj i zapisz daty według wzoru:
08.03. – 8 marca
04.11 –
17.07 –
19.12 –
16.01 –

2. Zapisz daty według wzoru:
6 luty – 6.II
5 marca –
19 czerwca –
12 grudnia –
17 września

Załącznik nr 4
W domu:
- Kiedy masz urodziny? Podaj dzień tygodnia, datę i miesiąc.
- W jaki dzień tygodnia w tym roku wypadnie 1 września?
- W jaki dzień tygodnia w tym roku wypadnie Dzień Matki? Podaj datę Dnia Matki.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
- Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Karty ćwiczeń dla ucznia. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
- Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe.Przewodnik. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.
- Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej Szkoła na miarę, Wydawnictwo Nowa Era.
- Pakiet Raz, dwa, trzy teraz My klasa 2, Wydawnictwo Nowa Era.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.