X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18627
Dział: Gimnazjum

Nike-bogini zwycięstwa, która jednak się waha. Scenariusz lekcji języka polskiego

Klasa: III gimnazjalna, czas: 45 min.
Temat: Nike- bogini zwycięstwa, która jednak się waha.
Cele lekcji
Uczeń:
• zna treść analizowanych na lekcji utworów,
• poznaje wizerunki rzeźb przedstawiających postać Nike,
• sprawnie posługuję się różnymi słownikami,
• zauważa różnice w zawartości informacyjnej haseł słownikowych definiujących to samo pojęcie,
• redaguje opis rzeźby,
• czyta ze zrozumieniem teksty literackie, analizuje je,
• popiera odpowiednimi cytatami własne refleksje i spostrzeżenia,
• wskazuje i nazywa środki artystyczne, określa ich funkcje,
• dostrzega związki między różnymi dziedzinami sztuki,
• docenia wartość dzieł sztuki.
Metody: praca z tekstem, praca ze słownikami, pokaz, ćwiczenia redakcyjnych (ćwiczenia praktyczne).
Środki dydaktyczne: fotografie rzeźb, słowniki, podręcznik, krzyżówka.

TOK ZAJĘĆ
1. Przypomnienie definicji mitu na zasadzie korzystania z różnych słowników i encyklopedii.
2. Wykazanie, że używane na lekcji słowniki i encyklopedia zawierają różną ilość informacji dotyczących analizowanego pojęcia. Stąd zostaje wyprowadzony wniosek, że chcąc uzyskać jak najwięcej wiadomości na temat danego hasła, należy korzystać ze słowników specjalistycznych.
3. Odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym w domu mitem o Nike:

• jakiej dziedziny życia boginią była Nike,
• jak Grecy wyobrażali sobie postać bogini,
• z jakiego powodu posąg Wiktorii został umieszczony w rzymskim Senacie.
3. Przykłady wykorzystania mitu o Nike w rzeźbie.
Nauczyciel pokazuje fotografie prezentujące Nike z Samotraki, pomnik Nike stojący w Warszawie i inne.
4. Redagowanie przez uczniów opisu wybranej rzeźby.
5. Przykład wykorzystania motywu Nike w literaturze.

• Wzorcowe odczytanie wiersza Zbigniewa Herberta „Nike, która się waha".
• Analiza utworu:
- przedstawienie zarysowanej w tekście sytuacji,
- próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego bogini się waha (boi się pocałować bohatera lirycznego, gdyż może to doprowadzić do zrodzenia się uczucia, a przecież młodzieńcowi pisana jest śmierć),
- wyjaśnienie, z jakiego powodu podmiot liryczny uważa, że Nike najpiękniejsza jest wówczas, gdy się waha (nabiera cech zwykłej kobiety),
- analiza wybranych środków artystycznych i określanie ich funkcji w tekście.

6. Samodzielne redagowanie notatki z wiersza i sprawdzenie jej przez nauczyciela.
7. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej. Zanalizuj wiersz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej pt. „Nike".

Opracował: Jarosław Kuliberda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.