X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18607
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Poszukujemy najważniejszych wartości na podstawie fraszek Jana Kochanowskiego: "Na zdrowie" i "Na dom w Czarnolesie". Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. I gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego
w kl. I gimnazjum

Temat: Poszukujemy najważniejszych wartości na podstawie fraszek Jana Kochanowskiego:
„Na zdrowie” i „Na dom w Czarnolesie”.

Cele lekcji:

Uczeń:
•rozumie treść fraszek: „Na zdrowie”, „Na dom w Czarnolesie”
•zna środki poetyckie i odnajduje je w tekście,
•omawia relacje między nadawcą i odbiorcą fraszek,
•uzupełnia notatkę z lekcji właściwą formą wyrazów,
•uświadamia sobie ponadczasową problematykę fraszki.

Metody:
•praca z tekstem,
•rozmowa kierowana,
•metody aktywizujące:
-dyskusja,
-słoneczko,
-burza mózgów.

Formy pracy:
•indywidualna,
•zbiorcza.

Środki dydaktyczne:
•teksty fraszek Jana Kochanowskiego,
•karta pracy ucznia( załącznik nr 1 i 2).

Czas:
•godzina lekcyjna


Przebieg lekcji:

1.Uczniowie piszą na tablicy (metodą słoneczka) wartości najważniejsze w życiu każdego człowieka, a następnie próbują wybrać najważniejszą z nich.

NAJWAŻNIEJSZE WARTOSCI
W ŻYCIU CZŁOWIEKA

2.Gimnazjaliści próbują ustalić, co kształtuje ich system wartości. Zastanawiają się, na co powinni uważać.
3.Zapisanie tematu lekcji: Poszukujemy najważniejszych wartości na podstawie fraszek Jana Kochanowskiego: „Na zdrowie” i „Na dom w Czarnolesie”.
4.Odczytanie przez nauczyciela, a potem przez uczniów tekstu fraszki „Na zdrowie”.
5.Wspólna refleksja nad treścią fraszki. Niezbędne elementy:
- wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów (przypomnienie terminu archaizm),
- określenie adresata utworu oraz podmiotu lirycznego,
- rozpoznanie formy wypowiedzi,
- ustalenie tematyki,
- wyszukanie i nazwanie wartości.
6.Samodzielne wypełnienie pierwszej części zadania na karcie pracy ucznia (załącznik nr 1).
7.Dyskusja na temat zdrowia. Szukanie odpowiedzi na pytanie – czy zdrowie jest największym skarbem człowieka? I jeżeli jest, to dlaczego? Gromadzenie argumentów.
8.Odczytanie fraszki „Na dom w Czarnolesie”.
9.Wspólna refleksja nad treścią fraszki. Poruszenie podczas rozmowy następujących elementów:
- wyjaśnienie wyrazów niezrozumiałych,
- określenie adresata utworu, podmiotu i bohatera lirycznego,
- rozpoznanie formy wypowiedzi,
- wyszukanie i nazwanie wartości.
10.Samodzielne wypełnienie drugiej części zadania na karcie pracy ucznia (załącznik nr 1).
11.Dyskusja nad tym, jaką wartością jest dla uczniów dom.
12.Na zakończenie uczniowie uzupełniają tekst z lukami podsumowujący lekcję (załącznik nr 2).
13.Zadanie domowe:
Opierając się na poznanych utworach Jana Kochanowskiego przygotuj notatkę encyklopedyczną dla haseł:
"zdrowie" i "dom".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.