X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18583
Przesłano:

Swobodne wypowiedzi na temat zmian zachodzących wczesną wiosną na podstawie wiersza "W marcu jak w garncu”"J. Kulmowej - scenariusz zajęć

Temat zajęć: Swobodne wypowiedzi na temat zmian zachodzących wczesną wiosną na podstawie wiersza „W marcu jak w garncu” J. Kulmowej. Pisownia wyrazów z „rz”, „ż”. Redagowanie i pisanie zdań z wykorzystaniem zwrotów zawartych w wierszu.

Uczeń:- wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną na podstawie obejrzanych ilustracji,
- czyta ze zrozumieniem tekst wiersza
- wyszukuje odpowiednie wyrażenia w wierszu,
- samodzielnie redaguje i zapisuje zdania o wczesnej wiośnie, uzupełnia tekst z lukami,
- wyjaśnia pisownię wyrazów z „rz” i „ż”.

Metody: słowna, eksponująca
Formy: indywidualna - zróżnicowana, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: ilustracje i zdjęcia przedstawiające krajobraz przedwiośnia, słoneczko ortograficzne, lizaki ortograficzne, tekst z lukami, tabelka dla każdego ucznia, tekst wiersza „ W marcu jak w garncu”

Przebieg:
1.Wprowadzeniem do zajęć jest rozwiązanie „przeskakiwanki” – przeskakując co drugie kółko w kierunku wskazanym przez strzałkę, poznasz temat naszych dzisiejszych zajęć ( hasło – przedwiośnie; załącznik 1.).
2.Krajobraz przedwiośnia- swobodne wypowiedzi na temat zajęć i ilustracji przedstawiających krajobraz wczesną wiosną.
- Jaką porę roku przedstawiają ilustracje?
- Które elementy ilustracji ukazują zimę, a które pierwsze oznaki wiosny?
3.Odgadnij- jakie to przysłowie? Nauczyciel w scence pantomimicznej przedstawia przysłowie „W marcu jak w garncu”. Ma garnek, do którego wlewa wodę, wrzuca sztuczne płatki śniegu, wsypuje kolorowe kwiatki; wszystko miesza łyżką. Zadanie m uczniów jest odgadnięcie przysłowia i wypisanie go
na kartkach. Na koniec scenki uczniowie podnoszą kartki do góry, nauczyciel sprawdza poprawność odpowiedzi.
4.Zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną na podstawie wiersza "W MARCU JAK W GARNCU"
W marcu
gotuje się wiosna w garncu.
Miesza się.
Bulgocze.
Burzy.
Słońcem wzbiera w każdej przydrożnej kałuży.
To zastyga przymrozkiem niewielkim,
to zielonych pąków wypuszcza bąbelki,
to znów śniegiem jak kożuchem się zetnie,
to się wiatrem zakotłuje po ogrodach,
aż się nam uwarzy marcowa pogoda.
I przeleje się,
wykipi
mokrym kwietniem.
(Joanna Kulmowa)

- ciche czytanie wiersza,
- głośne czytanie wiersza przez chętnych uczniów,
- udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela: Dlaczego wiersz nosi taki tytuł? Które cechy marca są jeszcze zimowe, a które już wiosenne? Wyszukiwanie cech marca w wierszu. Uczniowie wyszukują w treści wiersza cechy marca, odczytują je i przyporządkowują w odpowiednie miejsce tabeli.
MARZEC
Cechy zimowe: Cechy wiosenne:
-
-
-
-


Uzupełnianie tabeli przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela.
Odczytanie uzupełnionych tabel.
5.Przerwa śródlekcyjna: śpiewanie piosenki „Pierwiosnek” z elementami ruchu i tańca.
6.Utrwalenie pisowni wyrazów z „rz” i „ż”- uzupełnianie wyrazów w „słoneczku ortograficznym” przez odnajdywanie ich w treści wiersza ( każdy uczeń otrzymuje „słoneczko ortograficzne”). Odczytanie uzupełnionych wyrazów i wyjaśnienie ich pisowni.
7.Samodzielne redagowanie i pisanie zdań o marcu z wykorzystaniem słownictwa zgromadzonego podczas lekcji.
I poziom – samodzielne układanie zdań. Uczniowie rozpoczynają od zdania: W marcu odchodzi zima i nastaje przedwiośnie.
II poziom – uzupełnianie tekstu wyrazami
W marcu odchodzi zima i nastaje ............................ Jest to zmienna pora roku, ......... i ..................... . Raz wzbiera słońcem w ..............., ........................ , to znów zastyga ............... ...................... Wiatr kotłuje się w .................. .Woda tworzy na drodze ..................... i błoto. Pojawiają się ...................... Jest mokro i ......... .

III poziom – uzupełnianie tekstu brakującymi literami
W marcu odchodzi zima i nastaje p...edwiośnie . Jest to zmienna pora roku, bu...y się i gotuje . Raz wzbiera słońcem w p...ydrożnej kału...y, to znów zastyga p...ymrozkiem. Wiatr kotłuje się w d...ewach. Woda tworzy na drodze kału..e i błoto. Pojawiają się pąki na d...ewach. Jest mokro i niep...yjemnie .

Po wykonaniu zadania następuje odczytanie zdań przez uczniów z poszczególnych poziomów.
Zapisanie tematu lekcji i ułożonych zdań w zeszytach uczniów.
8.Zabawa dydaktyczna z „lizakami ortograficznymi”. Nauczyciel wypowiada wyrazy z „rz” lub „ż” (z wiersza) , uczniowie podnoszą w górę odpowiedni lizak.
9.Zadanie domowe: wypisz wyrazy ze słoneczka ortograficznego w dwóch kolumnach: wyrazy z „rz”,”ż”. Z każdej kolumny wybierz trzy wyrazy i ułóż z nimi zdania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.