X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 18565
Dział: Przedszkole

Podsumowanie pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej w przedszkolu

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej
w grupie 3,4- latków za I półrocze - rok szkolny 2012/2013


Grupa 3,4- latków w roku szkolnym 2012/2013 liczy 28 dzieci: 8 czterolatków i 20 trzylatków.
Praca w grupie oparta jest na Programie wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” autorstwa Wiesławy Żaby – Żabińskiej oraz Małgorzaty Kwaśniewskiej, wydany przez Wydawnictwo Mac Edukacja. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń nowej podstawy programowej, zawiera cele kształcenia i wychowania oraz sposoby ich osiągania.
Głównym celem pracy na początku roku szkolnego było zaadaptowanie dzieci do środowiska przedszkolnego. W spokojnej, miłej i przyjaznej atmosferze prowadzone były zabawy i różne zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, wyrobienie poczucia współodpowiedzialności, próby oceniania zachowań swoich i innych dzieci, umiejętności doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk położony był również na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, porządku
i odpowiedniego zachowania się w sali w czasie zabawy i zajęć oraz w czasie spożywania posiłków), doskonalenie samoobsługi, ćwiczenie sprawności ruchowej i manualnej. Dzieci wdrażane były do aktywnego słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek, wierszy
i wypowiadania się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie (dom, przedszkole).
Większość dzieci potrafi współdziałać z grupą. Dzieci są koleżeńskie. Dostrzegają potrzeby innych. Uczą się dbania o sprzęt i zabawki przedszkolne. Lubią uczestniczyć w zabawach organizowanych przez nauczycielkę, szczególnie jeśli chodzi o zabawy ruchowe i przy muzyce. W czasie zabaw swobodnych wybierają zabawy plastyczne. Chętnie
i spontanicznie podejmują zabawy tematyczne, w których naśladują zachowania dorosłych, np. w domu, w kuchni. Dzieci lubią także zabawy konstrukcyjne, wykorzystując do nich różnego rodzaju pomoce.
Przedszkolaki lubią uczyć się nowych wierszy, piosenek , tańców i zabaw. Swoje umiejętności przedstawiają na różnych uroczystościach w przedszkolu, jak również poza nim.
Dzieci poznawały wiersze, piosenki, ciekawe opowiadania, pląsy, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Swoje odczucia i doświadczenia odzwierciedlały w bogatych pracach plastycznych i technicznych, które zgromadzone są w teczkach indywidualnych. Prace wyeksponowane są na tablicy z pracami dziecięcymi na korytarzu i w sali. Podczas zajęć dzieci poznawały różnorodne techniki plastyczne. Maluchy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach porannych oraz zabawach ruchowych, jak również w ćwiczeniach gimnastycznych.
W miarę możliwości dzieci korzystają ze świeżego powietrza na placu zabaw.
Współpraca z rodzicami układa się pomyślnie. Rodzice na bieżąco byli informowani
o zachowaniu i postępach dzieci. Kontakty miały charakter indywidualny, jak i grupowy. Rodzice chętnie przygotowywali stroje do występów przedszkolnych oraz poczęstunek dla dziadków i babć.

W I półroczu roku szkolnego 2912/2013 dzieci wzięły udział w:
1. Spotkaniu z policjantem
2. Koncercie „Jesienne spotkanie na powitanie”
3. Święcie Drzewa
4. Koncercie „Kolorowe pory roku”
5. Teatrzyku „Misiowa draka o drogowych znakach”
6. Teatrzyku „Krasnoludki są wśród nas”
7. Koncercie „Kosmiczne spotkania”
8. Andrzejkach
9. Wizycie św. Mikołaja
10. Konkursie Kolęd i Pastorałek w MOK-u
11. Kiermaszu Bożonarodzeniowym
12. Koncercie „Na gałązce Choinkowej”
13. Balu karnawałowym
14. Uroczystej Akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wnioski do dalszej pracy:
- W dalszym ciągu wdrażanie dzieci do samoobsługi.
- Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze. ( próby dzielenia radości innych).
- Wdrażanie dzieci do sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań
i obowiązków.
- Kształtowanie umiejętności hamowania własnych reakcji agresywnych ( panowanie nad własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.