X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 18559
Przesłano:

Projekt "Sławni Łodzianie"

Tytuł projektu:

SŁAWNI ŁODZIANIE

Nauczyciel odpowiedzialny: Nauczyciel historii –
Współpraca - opiekun Samorządu szkolnego –

Realizatorzy:
Wszyscy uczniowie klas IV, V, VI
Początek realizacji: 28.11.2012
Koniec realizacji: 19.12.2012

Oceniane prace przez komisję w składzie: dyr. szkoły, naucz. historii, opiekun SU, przewodniczący SU Rodzaj projektu: PLAKAT formatu A2


Umiejętności uczniów a zadania w ramach projektu

Umiejętności
Zadania

korzystania z różnorodnych źródeł informacji
Odnalezienie, dobór, obróbka i zastosowanie materiałów źródłowych dotyczących życia sławnych Łodzian
porządkowania i wykorzystania informacji j.w.
tworzenia własnych tekstów pisanych
Przygotowanie i zapis komentarzy do zdjęć i ilustracji
obsługi komputera Odnalezienie w Internecie materiałów przydatnych do wykonania plakatu i przygotowanie elementów do jego wykonania
prezentacji publicznych prezentacja wyników pracy (plakatów) na wystawie


CZYNNOŚCI UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU:

1. Przeglądają i dokonują selekcji zebranych materiałów dotyczących życia wybranego Łodzianina (reprodukcje zdjęć, wycinki prasowe, albumy poświęcone danej osobie, biografie, materiały znalezione w Internecie itd.)
2. Zbierają i porządkują informacje na temat życia wybranej postaci, potrafią dokonać podziału na kolejne okresy życia, uporządkować je chronologicznie, dokonać podziału na informacje istotne dla postaci i jej wkładu w rozwój Łodzi, nadać tytuły poszczególnym częściom pracy itd.
3. Wykonują plakat – w sposób uporządkowany i estetyczny przedstawiają wybrane przez siebie materiały i dołączony do nich własny komentarz


HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

Zadanie
Termin realizacji
Sposób realizacji

Wprowadzenie do projektu 22.11.2012
Lekcja historii, godziny do dyspozycji wychowawcy
Poszukiwanie w Internecie przez cały czas zbierania materiałów do pracy
Lekcja technologii informatycznej i/lub zajęcia koła informatycznego

Konsultacje dot. aktualnego stanu prac nad projektem
raz w tygodniu w piątki
Podczas zajęć koła historycznego
Oddanie plakatu 19.12.2012
W wyznaczonym terminie
Publiczna prezentacja 01.2013
Podczas wystawy nagrodzonych prac

Uwagi na temat oceniania

Kryteria oceny plakatu :

1.Praca jest zgodna z tematem, uczniowie przedstawili najważniejsze informacje z życia i działalności wybranego Łodzianina, wydarzenia te zostały uporządkowane (np. chronologicznie, tematycznie lub w inny, wybrany przez uczniów sposób)
2. Uczniowie dołączyli własny komentarz do przedstawionych zdjęć i ilustracji,
3. Praca została wykonana estetycznie i pomysłowo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.