X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18510
Przesłano:

Konspekt zajęć z języka rosyjskiego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Wygląd zewnętrzny

Temat: Вот какие мы! – внешний вид. Мой друг, моя подруга.
Opracowała: Jolanta Łaszkiewicz
1.Informacje ogólne:
Klasa: 1LO1a (Liceum Ogólnokształcące)
Czas trwania: 90 MIN
Typ zajęć: wprowadzający nowe treści
Metoda: elementy wykładu, praca indywidualna, praca w grupach,
2.Informacje dydaktyczne dotyczące zajęć
Cel ogólny:
uczeń potrafi: - opisać wygląd zewnętrzny człowieka
Cele szczegółowe:
uczeń potrafi:
- opisać siebie, kolegę/koleżankę
- określić wzrost i wiek
- poprawnie stosować wyrażenie „похож на...”
- poprawnie stosować wyrażenie "моложе/старше меня на...”
- krótko opowiedzieć o sobie/koleżance w formie pisemnej
- analizować tekst słuchany
- opisać osoby przedstawione na ilustracjach
3. Środki dydaktyczne
- podręcznik
- prezentacja multimedialna,
- słownik polsko-rosyjski
4. Struktura zajęć:
Część wstępna:
Nauczyciel:
- sprawdza obecność
- stawia pytanie: Скажите немного о себе и своей семье?
- definiuje temat lekcji
- uświadamia cele
- podkreśla wagę tematu - treści występujące na egzaminie maturalnym
Część główna:
Nauczyciel:
- opowiada uczniom przykładową historyjkę dotyczącą konieczności opisania zaginionej osoby / rozumienia opisu zaginionej osoby,
Praca z tekstem:
- uczniowie słuchają tekstu z podręcznika (czyta lektor)
- nauczyciel wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych słów
- uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące tekstu (zadanie typu Prawda-Fałsz)
Elementy wykładu:
- objaśnia różnicę w użyciu wyrazów рост, возост (wzrost, wiek)
- wyjaśnia stosowanie zwrotu похож на папу/ мамy (podobny do taty/mamy))
Praca grupowa:
- nauczyciel przy pomocy prezentacji multimedialnej (wizerunki różnych osób- tylko twarze) prosi uczniów o opisanie przedstawionych osób
- nauczyciel omawia elementy ubrań przy pomocy prezentacji multimedialnej
Indywidualizacja zajęć:
- zadanie dla uczniów słabszych (nauczyciel prosi kilku słabszych uczniów o wybranie i opisanie jednej osoby z grupy- pozostali zgadują kto to)
-zadanie dla uczniów zdolniejszych (wybierają 2 osoby i opisują na zasadzie porównania – pozostali zgadują kim są te osoby)
Praca grupowa (ćwiczenia w pisaniu):
- nauczyciel i uczniowie wspólnie sporządzają krótką wypowiedź pisemną (w e-mailu opisują koleżankę, uwzględniając wymagane informacje)
Część końcowa:
Podsumowanie treści omawianych na zajęciach:
- uczniowie opisują osoby przedstawione na ilustracjach (nauczyciel podkreśla wagę tematu – podobne zadanie może wystąpić na egzaminie)
- nauczyciel stawia pytanie: Есть ли вoпросы касательно урoка? Всё ли понятно?
Indywidualizacja zajęć:
- nauczyciel zadaje pytania podsumowujące omawiane zagadnienie: Opiszcie jak jestem ubrana?
- prosi o powyższą odpowiedź ucznia słabszego
- prosi ucznia zdolnego o opisanie swojego idola pod kątem wyglądu zewnętrznego i sposobu ubierania
Zadanie pracy domowej:
- nauczyciel wyjaśnia uczniom wykonanie pracy domowej (napiszę krótki e-mail do kolegi/koleżanki, w którym opiszę siebie)
Podsumowanie zajęć:
- nauczyciel ocenia stopień zaangażowania uczniów w trakcie zajęć i stopień opanowania postawionych celów

Czas przyjęty przez nauczyciela na zrealizowanie treści może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.