X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18446
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Spotkanie z twórczością Jana Brzechwy

Scenariusz spotkania z uczniami klasy I w bibliotece

Cele: Zapoznanie uczniów z sylwetką i twórczością Jana Brzechwy .
Rozbudzenie zainteresowania poezją dla dzieci.

uczeń:
wie, że Jan Brzechwa pisał wiersze i bajki dla dzieci,
wysłucha kilku wierszy autora,
wypowiada się na temat treści wierszy i ich bohaterów,
wie, że należy dbać o wypożyczone książki,
zna zasady obchodzenia się z książką,
wie, kto niezbędny jest by powstała książka,
bierze udział w zabawach na podstawie wierszy,
ilustruje wybrany fragment wiersza Kwoka,

Środki dydaktyczne: portret pisarza, kserokopia rękopisu, zdjęcie z lat dzieciństwa przedstawiające autora z jego starszą siostrą, wystawa książek Jana Brzechwy (po jednej z każdego tytułu dostępnego w bibliotece), teksty wierszy: Samochwała, Leń, Kłamczucha, Mucha, kartki z tekstem zwrotek wiersza „Kwoka”, kartki czyste do ilustrowania poszczególnych zwrotek, okładka książki z brystolu zawierająca tytuł wiersz, nazwisko autora i ilustratora (jako ilustratora wpisano uczniów klasy I), wszystkie kartki przygotowane są do złożenia w całość (otwory zrobione dziurkaczem).
Metody: opowiadanie, dyskusja problemowa, eksponująca, rozmowa kierowana,
Formy: indywidualna, zbiorowa,

Przebieg zajęć;

1.Przywitanie uczniów przybyłych do biblioteki. Zajęcie miejsc przygotowanych w czytelni.
2.Podanie celu spotkania. Poznanie postaci Jana Brzechwy i jego wierszy.
3.Podanie przez nauczyciela informacji o autorze. Informacje z lat młodości pisarza. Większość informacji ilustrowana jest zdjęciami. Zwrócenie szczególnej uwagi na zamiłowanie Brzechwy do porządku.
4.Prezentacja wierszy. Interpretacja z podziałem na role z pomocą wychowawcy klasy I.
Samochwała. Wspólne wyjaśnienie słowa samochwała. Zastanowienie się, czy zdarza nam się takie zachowanie?
Kłamczucha. Próby nadania tytułu utworowi. Ocena zachowania bohaterki.
Leń. Nadanie tytułu utworowi. Rozmowa z dziećmi na temat lenistwa, niechęci do wykonywania różnych czynności. Dzieci wymieniają czego nie lubią robić.
Zabawa w głuchy telefon. Hasłem jest wers z wiersza Leń.
Mucha. Słuchanie wiersza ze zwróceniem uwagi na potrawy/płyny, w których kąpała się mucha.
Zabawa sprawdzająca zapamiętanie wiersza. Bibliotekarz wymienia potrawę/płyn w którym kąpała się mucha. Zadaniem dzieci jest klaśnięcie, kiedy potrawa wystąpiła w wierszu. Cisza, kiedy potrawa nie była w wierszu wymieniona.
5.Prezentacja różnych książek autorstwa J. Brzechwy. Pokazanie ciekawych, bogato ilustrowanych egzemplarzy. Zwrócenie uwagi na egzemplarze bardzo zniszczone. Pytanie do dzieci: Czy mamy wpływ na to jak wyglądają książki w bibliotece? Czy możemy coś zrobić, żeby nie były zniszczone, brudne, podarte?
Podsumowanie wypowiedzi dzieci. Podanie zasad obchodzenia się z książkami. Wszyscy musimy szanować książki, wówczas długo będą wyglądały ładnie.
6.Indywidualne oglądanie książek zgromadzonych na wystawie. Dzieci wymieniają się obejrzanymi tytułami.
7.Informacja o przyjemnym zadaniu, które dzieci będą miały do wykonania.
Pytanie czy dzieci chciałyby wziąć udział w tworzeniu książki?
Ustalanie kto jest potrzebny do tego, żeby powstała książka. Zwrócenie uwagi na ilustratora, bez którego książki byłyby mniej ciekawe, smutne.
Prezentacja przygotowanego wydruku wiersza Kwoka (wydrukowane kartki to dzieło drukarza, w tym wypadku zadanie drukarza wykonał bibliotekarz). Podanie autora wiersza. Brakuje jedynie ilustratora, który zapełni puste kartki rysunkami. Pytanie do dzieci czy domyślają się, kto może zostać ilustratorem? Czy chcą podjąć się tego zadania?
Mamy już tekst i okładkę książki, mamy ilustratorów. Potrzebujemy kogoś, kto połączy te luźne kartki. Kto może to zrobić? Jak taki ktoś się nazywa.
Podanie dzieciom informacji o introligatorze. W roli introligatora wystąpi wychowawca klasy.
Czytanie wiersza Kwoka. Odpowiedź na pytanie zadane przez autora na końcu wiersza: Czy ta kwoka, proszę pana była dobrze wychowana?
Uzyskanie od dzieci informacji o tym, czy podobało się im spotkanie.
8.Podziękowanie dzieciom za udział w spotkaniu. Wypożyczenia książek J. Brzechwy dla chętnych dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.